• <
Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024

Europa węgla i stali zależy od portów. Gdańsk pobił kolejny rekord

Strona główna Porty Morskie, Terminale, Logistyka Morska, Transport Morski Europa węgla i stali zależy od portów. Gdańsk pobił kolejny rekord

Partnerzy portalu

Fot. GospodarkaMorska.pl

Globalny handel morski węglem przyspieszył w ostatnich miesiącach 2023 r. i powrócił do poziomu obrotów sprzed pandemii. W okresie styczeń–grudzień 2023 r. światowe przewozy węgla morzem wzrosły o 6% r/r do 1 341,2 mln ton (bez kabotażu), na podstawie danych dotyczących śledzenia statków z AXS Marine – informuje w najnowszym raporcie Banchero Costa. W ubr. wzrósł również światowy popyt na stal do 1,8% w 2023 r. do 1,814 mld ton. i w 2024 r. o 1,9% – czytamy w lutowym raporcie Światowego Stowarzyszenia Stali (WSA - Worldsteel). 

Sytuacja na rynku europejskim zmieniła się znacznie od czasów gdy w Europie tworzoną Europejska Wspólnotę Węgla i Stali. Przypomnijmy, że organizacja ta powstała z inicjatywy francuskich polityków. Pomysłodawcą był komisarz planowania Jean Monnet, a inicjatywę wcielił w życie minister spraw zagranicznych Robert Schuman. Chodziło o wyeliminowanie konfliktów na styku francusko-niemieckiego rynku surowców. Inicjatywa wsparły kraje sąsiednie zainteresowane współpracą gospodarczą. 

Europejska Wspólnota Węgla i Stali


I tak w 1952 r. powstała Europejska Wspólnota Węgla i Stali. Czas jej działania określono w traktacie na 50 lat. Traktat sygnowały Francję i Republika Federalna Niemiec oraz Belgia Holandia, Luksemburg i  Włochy. Od tego czasu rynek węgla i stali przekształcił się jednolity rynek Unii Europejskiej. 

Zagłębie Saary, Zagłębie Ruhry i Lotaryngia w ciągu ponad 70 lat całkowicie zmieniły swoje „górniczo – rudowe” oblicze. Węgiel i stal są wciąż jednak jego istotnymi składowymi. Bowiem po lata przekształceń kraje europejskie zaczęły być w coraz większym stopniu zależne od importu węgla i stali. 


W 2023 r. na UE przypadało 6,6% światowych przewozów węgla drogą morską. Import węgla przez porty morskie  do UE wzrósł w stosunku do 2022 r. o 38,2% r/r do 127,6 mln t. Popyt na stal w krajach UE i Wielkiej Brytanii w 2023 roku według informacji  WSA spadł o 5,1% w ujęciu rocznym, a w 2024 roku ma wzrosnąć o 5,8% r/r.

- W 2023 r. w terminalach masowcach portów morskich  UE przeładowano znacznie więcej węgla niż w okresie styczeń-grudzień 2022 r. Dwa lata temu w terminalach UE transportery i dźwigi przetransportowały między statkami a nabrzeżami powyżej 1265,5 mln t. Dla porównania, w 2021 r. było to 1254,2 mln t., a w 2020 r. i 2019 r. między statkami a placami składowymi rozładowano odpowiednio 1196,5 mln t. oraz 1309,8 mln t. – podaje Banchero Costa Research w najnowszym raporcie. 

Vertical bar chart showing top 20 extra-EU maritime trade flows by partner as millions of tonnes. Sixteen partner regions have three columns representing Q1 2022 inwards, Q4 2022 inwards and Q1 2023 inwards. Four regions have three columns representing Q1 2022 outwards, Q4 2022 outwards and Q1 2023 outwards.

Popyt na morskie przewozy węgla wywołał dużą aktywność eksporterów.  W okresie styczeń-grudzień 2023 r. dostawy węgla na rynek z Indonezji szlakami pacyficznymi wzrosły o 10,5% r/r do 496 mln t. Na wzroście popytu skorzystały również kopalnie i porty w Australii. Eksport z Antypodów  wzrósł o 4,8% r/r do 344,9 mln t. Z Rosji eksport na rynek globalny spadł o około 2,4% r/r do 184 mln t. oraz z Republiki Południowej Afryki ładunki węgla zmalały o 0,3% r/r do 60,4 mln t. 

Wzrosły natomiast dostawy z USA o 16,7% r/r do 86,6 mln t. Masowce z Kolumbii dostarczyły do portów całego świata o 2% węgla więcej r/r, przewożąc 56,4 mln t. tego czarnego ładunku w okresie styczeń-grudzień 2023 r. Z Kanady przez Atlantyk i Pacyfik dopłynęło masowcami 50,2 mln ton więcej o 10,2% r/r), a z Mozambiku 23,7 mln ton (wzrost o 14,6% r/r). 

Import węgla na szlakach morskich wykreowały ChRL, Japonia oraz Indie i Korea Płd. Co ciekawe, że włąśnie kraje wykazujące się dużą dynamiką rozwoju i innowacyjnymi gospodarkami są również dużymi konsumentami węgla. 

Analitycy Banchero Costa Research ustalili, że przeładunki terminali masowych Chin kontynentalnych przeładowały w 2023 r. o 48,6% węgla więcej niż rok wcześniej. Ze statków przyjęto na nabrzeża  368,4 mln t. tego ładunku w okresie styczeń-grudzień 2023 r. Import do Japonii spadł o 10,3% r/r do 160,5 mln t w 2023 r., do Korei Południowej import zmniejszył się o 4,4% r/r do 117,4 mln t,  Tajwan importował 58,3 mln t., mniej o 4,3% r/r. Import Indii wzrósł o 6,9 % r/r do 240,8 mln t. oraz do Wietnamu o 54,2% r/r do 47,4 mln t.

UE – węgiel kontra gaz ziemny i OZE


Unia Europejska jest obecnie piątym co do wielkości importerem węgla drogą morską na świecie, po Chinach, Indiach, Japonii i Korei Południowej. W 2023 r. kraje UE wykreowały 6,6% światowego popytu na import węgla drogą morską. Podczas gdy import węgla drogą morską do UE wzrósł w 2022 r. o +38,2% r/r do 127,6 mln t., to w 2023 r. import tego surowca energetycznego spadł gwałtownie o 30,4% r/r do zaledwie 88,8 mln t. Jest to najniższy wolumen importu węgla w ostatnich latach po roku 2020, kiedy świat dotknięty był pandemią Covid-19. 

W 2023 r. kraje Europy powróciły do popytu z poprzedniego trendu, w ramach którego stopniowo rezygnowano z węgla jako źródła energii. Do łask powrócił gaz ziemny. Import gazu z Rosji do UE kosztuje miesięcznie kraje zachodniej Europy około 1 mld EUR miesięcznie, o czym napisaliśmy na łamach GospodakraMorska.pl. 

two pie charts on the extra-EU imports of coal by partner, for the third quarter of 2022 and 2023 as a share percentage of trade in value.


Na zmniejszenie importu węgla ma wpływ dynamicznie rosnące dostawy energii z odnawialnych źródeł. W efekcie już 2020 r. zaobserwowaliśmy spadek europejskiego popytu na węgiel o 32,9% rok do roku, a wcześniej: o 18,3% r/r w 2019 r., o 7,6% r/r w 2018 r. – wylicza Banchero Costa. 

Pod względem źródeł dostaw, przez wiele lat Europa, w tym Polska była w dużym stopniu uzależniona od Rosji. Po 2022 r. sytuacja drastycznie się zmieniła. W 2021 r. aż 44% unijnego importu węgla drogą morską pochodziło z portów rosyjskich. W 2023 roku w wyniku nałożonych sankcji udział ten spadł do 4,3%. Ta statystyka uwzględnia także kazachski węgiel transportowany przez porty rosyjskie. W okresie styczeń-grudzień 2023 r. import węgla do UE z portów rosyjskich spadł o 83,6% r/r do zaledwie 3,9 mln ton (uwzględniając węgiel kazachski).

Najważniejszym dostawcą do Europy w 2023 r. były Stany Zjednoczone. Kraje UE z tego kierunku zaspokoiły  27,3% potrzeb na węgiel sprowadzony morzem. W 2022 r. Przez Atlantyk do portów UE dostawy czarnego ładunku z USA wzrosły o 60,5% r/r do 26 mln t. W 2023 r. jednak zmalały o 7,0% r/r do 24,2 mln ton. Drugim co do wielkości dostawcą do Europy jest Australia. 

Przez Pacyfik i Kanał Sueski do krajów UE sprowadzono w 2023 r. 23,2% węgla potrzebnego UE. W 2022 r. import z Australii wzrósł o 30,8% r/r do 20,9 mln t. Jednak w 2023 r. zmalał o 1,8% r/r do 20,6 mln ton. 

Kolumbia jest  trzecim dostawcą węgla do Europy z udziałem 16,6%. W 2022 r. statki dowiozły do portów UE  15,9 mln t. Wtedy dostawy wzrosły o +89,2% r/r. Ale w 2023 r. popyt z tego kierunku zmalał o 7,0% r/r do 14,8 mln t.

Na czwartym miejscu znalazła się Republika Południowej Afryki z 9,1% udziałem w europejskim imporcie węgla w 2023 r. W 2022 r. import do UE wzrósł o 676,4% r/r do 16,0 mln t., ale w 2023 r. spadł o 49,5% r/r do 8,1 mln t. Indonezja zapewniła tylko 5,4% importu węgla do Europy w 2023 r. Wolumeny z Indonezji do UE wzrosły w 2022 r. o 1148% r/r do 5,1 mln ton, ale spadły o 5,2% r/r w 2023 r. do 4,8 mln ton.Stalowy rynek


W 2023 r. światowy popyt na stal osiągnął 1,814 mld ton. Taką informację  podała zaktualizowana krótkoterminowa prognoza Światowego Stowarzyszenia Stali (WSA). Worldsteel prognozuje, że w 2024 roku światowy popyt na stal wzrośnie o 1,9% r/r, do 1,849 mld ton. Według World Steel Association produkcja stali w krajach UE w 2022 r spadła o 10,5% rok do roku – do 136,7 mln ton. Ogółem produkcja stali na świecie spadła o 4,3% r/r – do 1,83 mld ton. 

Maximo Vedoya, dyrektor generalny Ternium i przewodniczący komisji ekonomicznej Worldsteel stwierdził, że „na popyt na stal wpływa wysoka inflacja i wysokie stopy procentowe oferowane przez banki – informuje Halina Jermołenko z GMK Center. Według Vedoya od drugiej połowy 2022 roku aktywność w sektorach zużywających stal gwałtownie osłabł, zarówno w większości branż, jak i regionów.

Tendencja ta utrzymała się w 2023 r., szczególnie dotykając UE i USA.

Na globalny rynek stali istotny wpływ ma aktywność gospodarki ChRL. Worldsteel spodziewał się kilka miesięcy temu stabilizacji rynku nieruchomości w Chinach w drugiej połowie 2023 roku. Liczono, że  popyt na stal w tym kraju wzrośnie o 2% r/r w 2023 r. Jednak prognoza dla Chin na 2024 rok wciąż był niepewna. I zapewne dopiero, kiedy skończy się chiński nowy rok i rozpocznie się Rok Smoka będziemy wiedzieli więcej.

- Zauważamy, że chińska gospodarka znajduje się na etapie transformacji strukturalnej, co może zwiększyć zmienność i niepewność. Kolejna niepewność wiąże się z regionalnymi konfliktami i niepokojami. Może to przyczynić się do wzrostu cen ropy i dalszej defragmentacji globalnej gospodarki – stwierdziło stowarzyszenie w oświadczeniu.Stalowa Unia Europejska


Jesienią ubr. prognozowano, że popyt na stal w krajach UE i Wielkiej Brytanii w 2023 r. według prognoz WSA spadnie o 5,1% w ujęciu rocznym, a w 2024 roku może wzrosnąć o 5,8% r/r. W rzeczywistości import stali walcowanej w ciągu 11 miesięcy ubr. spadł o 13% r/r

W pierwszych 11 miesiącach 2023 roku import wyrobów gotowych spadł o 13% r/r, w tym wyrobów płaskich – o 9% r/r, a wyrobów długich – o 25% r/r. W 2022 roku import wyrobów gotowych ogółem spadł o 5% r/r. – informuje Wadim Kolisnichenko na łamach GMK Center, powołując się na dane WSA. 

- W okresie od stycznia do listopada 2023 r. Unia Europejska (UE) ograniczyła import stali (w tym półproduktów) o 11% w porównaniu z tym samym okresem w 2022 r. – informuje EUROFER w opublikowanym w lutym „Economic and steel market outlook 2024-2025”. W 2022 r. ogólny import stali również spadł o 7,3% r/r, podczas gdy w 2021 r. wzrósł znacząco o 32% r/r. 

- W 2023 r. import wykazywał stabilną zmienność, odzwierciedlającą wahania obserwowane na przestrzeni poprzednich trzech lat. Po wybuchu epidemii Covid-19 import stali wzrósł i w drugiej połowie 2020 r. wykazywał pewną zmienność. Jednak w 2021 r. wzrost stał się znacznie wyraźniejszy, szczególnie w drugim i trzecim kwartale, osiągając najwyższe poziomy w historii. Dynamika ta odzwierciedlała korzystne warunki popytu na stal do końca 2021 r., natomiast zmienność utrzymywała się w czwartym kwartale 2021 r. i przez cały 2022 r. – informuje EUROFER.

Głównymi krajami dostarczającymi stal do UE w okresie styczeń-listopad 2023 r. były Indie (wzrost o7% r/r), Korea Południowa ( wzrost o 6% r/r). Dostawy stali z ChRL spadły o 13% r/r oraz Turcji (-51% r/r). Natomiast dostawy stali droga morską do UE zwiększył  Wietnam (38% r/r) /r), Tajwan (12% r/r), i Japonia (32% r/r). Na te kraje przypadło ponad 58% ogółu dostaw transportem morskim.
W segmencie wyrobów płaskich import wszystkich rodzajów wyrobów spadł w ciągu 11 miesięcy ubiegłego roku. W szczególności import wyrobów płaskich walcowanych na zimno i walcowanych na gorąco spadł odpowiednio o 27% r/r i 22% r/r, natomiast import wyrobów powlekanych spadł o 24% r/r, a stali organicznej o 30% r/r.

Wśród produktów długich dodatni wzrost o 2% r/r. odnotowały jedynie płyty. Natomiast dostawy prętów zbrojeniowych i walcówki spadły odpowiednio o 31% r/r i 26% r/r. EUROFER prognozuje, że w 2023 roku jawne zużycie stali w Unii Europejskiej spadnie o 6,3% w porównaniu do 2022 roku, do 129 mln ton. Jednocześnie w 2022 r. liczba ta obniżyła się o 6,5% r/r, a w 2024 r. ma wzrosnąć o 5,6% r/r.

W ciągu 11 miesięcy ubr. kraje UE wyprodukowały 117,6 mln t stali i wciąż jej potrzebują. Trzech głównych producentów w ubr. to stalownie ChRL (952,1 mln t), Indie (128,2 mln t) oraz Japonia (80 mln t). Mniejszy import stali, a szczególnie węgla sprawił, że porty po zadyszce w 2022 r. złapały oddech. Również porty polskie. 

W 2023 r. w terminalach portu w Gdyni węgla i koksu przeładowano 2 825 tys. t (w 2022 r. – 3403 tys. t.). W Gdańsku było 13, 4 mln t w 2023 r. i 13,2 mln t w 2022 r. W terminalach Szczecina i Świnoujścia zanotowano w statystykach 4 310,6 tys. t węgla w okresie styczeń – grudzień 2022 r. i 2 937,6 tys. t w 2023 r.  

bulk_cargo_port_szczecin

Partnerzy portalu

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna
port_gdańsk_390x100_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.