• <
attis_konferecnja_2024

Estoński operator planuje budowę trzeciej linii energetycznej łączącej kraj z Finlandią

Strona główna Energetyka Morska, Wiatrowa, Offshore Wind, Offshore Oil&Gas Estoński operator planuje budowę trzeciej linii energetycznej łączącej kraj z Finlandią

Partnerzy portalu

podmorski

Elering, estoński operator odpowiadający za przesył energii elektrycznej i gazu ziemnego z siedzibą w Tallinie, rozważa realizację połączenia lądowego EstLink 3 w północno-zachodniej części kraju. Trzecie elektroenergetyczne połączenie międzysystemowe z Finlandią w dalszym ciągu ma przyczynić się do bezpieczeństwa dostaw, osiągnięcia celów polityki klimatycznej i energetycznej oraz połączy kraje bałtyckie i nordyckie w jeszcze bardziej spójny obszar rynkowy.

Spółka zwróciła się do krajowego Urzędu ds. Ochrony Konsumentów i Regulacji Technicznych o wydanie pozwolenia na budowę trzeciego elektroenergetycznego połączenia międzysystemowego między Estonią a Finlandią, którego lądowy punkt przyłączeniowy znajduje się w północno-zachodniej Estonii. Elering w tym celu przeprowadził analizę różnych regionów na zachód od Tallina. Planowany EstLink 3 składa się z podmorskiego kabla prądu stałego, kabla lądowego, stacji przekształtnikowej z potencjalną lokalizacją w pobliżu Aulepy oraz nowej naziemnej linii przesyłowej o napięciu 330 kV na lądzie, która połączy EstLink 3 z istniejącą siecią 330 kV sieci w zachodniej Estonii. Linia ma planowaną moc 700 MW.

Decyzja inwestycyjna o budowie EstLink 3 mogłaby zostać podjęta w drugiej połowie dekady po zakończeniu procedury planistycznej. Połączenie mogłoby zostać ukończone w połowie następnej dekady. Ponadto przed uruchomieniem będzie konieczne dodatkowe wzmocnienie linii energetycznych w innych częściach kraju.

Zapewnienie bezpiecznego połączenia energetycznego z północnym sąsiadem jest istotne dla kraju z racji na więzi gospodarcze oraz bezpieczeństwo, głównie z powodu zagrożenia ze strony Rosji. Prawdopodobne sabotaże w stosunku do estońsko-fińskiego gazociągu Balticconnector, estońsko-szwedzkiego kabla telekomunikacyjnego i ostatnio też EstLink 2 wpływają na to, że Estonia chce mocniej zabezpieczyć swoje funkcjonowanie.

– Przeanalizowaliśmy różne potencjalne lokalizacje dla EstLink 3 i obecnie uważamy, że północno-zachodnia Estonia jest najbardziej obiecującym obszarem. Ze względów bezpieczeństwa zasadna będzie budowa nowego połączenia w jak największej odległości od istniejących. W dłuższej perspektywie ten wariant trasy umożliwi połączenie obszarów rozwojowych morskich farm wiatrowych, które potencjalnie mogłyby powstać na obszarze głównych wysp zachodniej Estonii, z prężną siecią energetyczną. Porównując alternatywy, północno-zachodnia Estonia wykazuje najlepszą pewność na przyszłość – powiedział Kalle Kilk, prezes Zarządu Elering.

Firma Elering wystąpiła o licencję dt. gruntów dla podmorskiej części EstLink 3 wraz ze współrzędnymi potencjalnego lądowego punktu połączenia kabla podmorskiego w gminie Lääne-Nigula. Dokładna lokalizacja trasy może ulec zmianie w trakcie procedury związanej z koncesją. Lokalizacja połączenia międzysystemowego zależy również od lądowego punktu przyłączenia planowanego połączenia podmorskiego w Finlandii.

Wniosek nie jest obecnie związany z infrastrukturą naziemną EstLink 3. Rozpocznie się odrębna procedura planistyczna dotycząca planowania obiektów znajdujących się na lądzie wraz z wszelkimi związanymi z nimi działaniami i włączaniem zainteresowanych stron w proces planistyczny. Obecnie na szczeblu państwowym i samorządowym toczą się dyskusje na temat tego, jaki rodzaj procedury planistycznej należy zastosować przy ustalaniu lokalizacji lądowej części kabla przesyłowego.

Komisja Europejska dodała projekt EstLink 3 do listy projektów będących przedmiotem wspólnego europejskiego zainteresowania, co stwarza przesłanki do zaangażowania wsparcia Unii Europejskiej w finansowanie nowego połączenia. Obecnie między Estonią a Finlandią istnieją dwa elektroenergetyczne połączenia międzysystemowe, wykorzystujące prąd stały. EstLink 1 o mocy 350 megawatów ukończono w 2006 roku, a EstLink 2 o mocy 650 megawatów ukończono w 2014 roku.

Fot. Depositphotos

Partnerzy portalu

seaway7

Dziękujemy za wysłane grafiki.