• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

Rekrutacja do Akademii Morskiej w Szczecinie trwa jeszcze tydzień

pc

07.09.2018 12:59 Źródło: własne
Strona główna Edukacja Morska, Nauka, Szkoły Morskie, Praca na Morzu Rekrutacja do Akademii Morskiej w Szczecinie trwa jeszcze tydzień

Partnerzy portalu

Rekrutacja do Akademii Morskiej w Szczecinie trwa jeszcze tydzień - GospodarkaMorska.pl

Przed nami ostatni tydzień naboru uzupełniającego na wszystkie kierunki studiów stacjonarnych w Akademii Morskiej w Szczecinie. Na kandydatów uczelnia czeka do 14 września 2018 r.

Na trzech wydziałach przygotowano kierunki: 
 
Wydział Nawigacyjny

  • Geodezja i Kartografia
  • Informatyka
  • Nawigacja (w języku polskim oraz angielskim, studia I i II stopnia)
  • Oceanotechnika (nowość)
  • Transport

Wyjątkiem jest Geoinformatyka studia II stopnia – nabór trwa do 1 marca 2019 r.

Wydział Mechaniczny

  • Mechanika i budowa maszyn (studia I i II stopnia)
  • Mechatronika

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

  • Logistyka
  • Transport (studia I i II stopnia)
  • Zarządzanie i inżynieria produkcji (studia I i II stopnia)

Nieco dłużej trwa rekrutacja na  studia niestacjonarne.  Nowość przygotowano także dla chętnych, by studiować w systemie zaocznym. Na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu uruchomiony będzie kierunek  Zarządzanie – studia pierwszego stopnia, niestacjonarne. Na studentów chcących podjąć studia na tym kierunku uczelnia czeka do 26 września.

Więcej na temat kierunku

W biznesie stałe są tylko zmiany – dlatego też Akademia Morska w Szczecinie oferuje kierunek, który pozwoli zrozumieć, jak ważny w karierze zawodowej jest ciągły rozwój. Kierunek Zarządzanie da absolwentom najnowszą wiedzę o świecie zarządzania. Otworzy studentów na nowe horyzonty, a nabyte umiejętności przygotują go do pracy na stanowiskach menedżerskich średniego i wyższego szczebla w gospodarce morskiej naszego regionu, ale i różnych rejonach świata. Poszerzone zajęcia z angielskiego (bez tego ani rusz we współczesnym biznesie!), przedmioty prowadzone również przez menedżerów, dyrektorów czy właścicieli przedsiębiorstw – praktyków z branży (np. Przedsiębiorczość, Geniusze zarządzania, Kultura menedżerska, Zarządzanie strategiczne), pozwolą studentom na zrozumienie zasad efektywnego zarządzania i budowania własnej ścieżki kariery zawodowej.

Szkoła Menedżerów będzie kształcić tak, że również sektor TSL nie będzie miał dla przyszłych zarządzających tajemnic. Bo gospodarka morska i sektor TSL to w zglobalizowanej gospodarce kluczowe obszary dla budowy bogactwa i rozwoju regionów i ich mieszkańców. „Szkoła Menedżerów” to miejsce zarówno dla absolwentów szkół średnich, niemających doświadczenia, jak i dla tych, którzy mając już doświadczenia zawodowe, aspirują do wyższych stanowisk i chcą zarządzać procesami i zespołami. 

Żegluga morska, porty, przemysł stoczniowy i off-shore, sektor TSL, sprzedaż e-commerce to obszary, z którymi szeroko współpracujemy, a absolwenci Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu realizują się w nich zawodowo i świetnie sobie radzą.

Dziękujemy za wysłane grafiki.