• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

Pod Honorowym Patronatem Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej młodzi okrętowcy prezentowali swoje osiągnięcia

gm24

28.04.2020 06:19 Źródło: własne
Strona główna Edukacja Morska, Nauka, Szkoły Morskie, Praca na Morzu Pod Honorowym Patronatem Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej młodzi okrętowcy prezentowali swoje osiągnięcia

Partnerzy portalu

Pod Honorowym Patronatem Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej młodzi okrętowcy prezentowali swoje osiągnięcia - GospodarkaMorska.pl

W czasach konieczności zachowania dystansu społecznego zorganizowana została, po raz pierwszy w Europie, międzynarodowa konferencja młodych naukowców i inżynierów aktywnych w sektorze technologii morskich.

Odbyła się 22 kwietnia br. pod nazwą „KORAB CEMT Young 2020” i zainteresowała słuchaczy nie tylko z Europy, ale również innych rejonów świata. Konferencja odbyła się w formule zdalnej. Generalnym patronem medialnym konferencji była GospodarkaMorska.pl

Organizatorem konferencji było Towarzystwo Okrętowców Polskich KORAB, nawiązujące do tradycji Koła Studentów Polaków Techniki Okrętowej Politechniki Gdańskiej założonego w 1924 roku. TOP KORAB jest stowarzyszeniem naukowo-technicznym i należy do europejskiej konfederacji stowarzyszeń naukowo-technicznych CEMT (The Confederation of European Maritime Technology societies). Konferencja „KORAB CEMT Young 2020” była organizowana w imieniu CEMT, we współpracy z najstarszym na świecie międzynarodowym elitarnym stowarzyszeniem okrętowców RINA (The Royal Intitution of Naval Atchilects), które powstało w 1860 roku z nadania królewskiego tzw. Royal Charter i działa pod Honorowym Patronatem Królowej Brytyjskiej Elżbiety II.

W 2019 roku Rada programowa CEMT zdecydowała o zorganizowaniu konferencji specjalnie dedykowanej młodym dyplomantom, podczas której młodzi naukowcy i inżynierowie, nie tylko z Europy będą mogli zaprezentować swoje osiągnięcia z ostatnich lat. Co było powodem takiej decyzji Rady CEMT? Okazuje się, że funkcjonujący obecnie system oceny dorobku naukowego mocno utrudnia młodym naukowcom i inżynierom zakwalifikowanie się do udziału w konferencjach naukowych albo do publikowania artykułów w renomowanych czasopismach naukowych. Powodem jest krótki staż, który  nie pozwala poszczycić się zbyt bogatym dorobkiem naukowym ani publicystycznym, branym pod uwagę przez recenzentów w procesie kwalifikacji.

Konferencja „KORAB CEMT Young 2020” miała na celu otworzenie nowych możliwości właśnie przed młodymi badaczami i inżynierami. Nowatorski pomysł zachęcił do nowatorskiej organizacji w formule zdalnej, a wybrane artykuły po zaopiniowaniu przez recenzentów  zostaną opublikowane w renomowanym czasopiśmie naukowym takim jak International Journal of Maritime Engineering.

Konferencja „KORAB CEMT Young 2020” obejmowała szeroki zakres tematyczny i składała się z trzech sesji, podczas których prezentowane były nadesłane artykuły naukowe.  

Podczas Sesji pierwszej dotyczącej projektowania, struktury i konstrukcji obiektów pływających, artykuły przedstawili następujący prelegenci:Sesja druga zajęła się tematyką urządzeń i wyposażenia obiektów pływających, oraz sprawami związanymi z redukcją emisji gazów cieplarnianych, przedstawioną przez:Podczas ostatniej trzeciej sesji przedstawione zostały artykuły dotyczące stabilności okrętu, hydromechaniki oraz systemów napędowych:Wszystkie prezentacje dostępne są na stronie www.topkorab.org.pl w specjalnej zakładce dedykowanej konferencji „KORAB CEMT Young 2020”, można do niej zajrzeć klikając bezpośrednio tutaj.

Swoje artykuły przedstawili prelegenci z Australii, Wielkiej Brytanii, Włoch, Belgii i oczywiście z Polski.

Konferencja była obserwowana w Wielkiej Brytanii, we Włoszech, Niemczech, Finlandii, Grecji, Serbii, Danii i oczywiście w Polsce, ale również w Malezji. Poniżej mapka krajów, z których się logowano.

Jak można się było spodziewać, nie obyło się bez wyzwań wynikających m.in. z możliwości  technicznych połączeń internetowych, a ponadto, znikomego doświadczenia organizowania telekonferencji naukowych. „KORAB CEMT Young 2020” była pierwszą konferencją naukową zorganizowaną w formule zdalnej w sektorze technologii morskich w Europie. Jednak dzięki ogromnemu zaangażowaniu udało się szczęśliwie pokonać wszelkie przeciwności i konferencja odbyła się bez zakłóceń.  

Należy oczekiwać, że konferencja znajdzie swoje miejsce już na stałe w kalendarzu wydarzeń naukowych sektora technologii morskich w Europie. Z przeprowadzonej ankiety wynika, że istnieje ogromne oczekiwanie w organizowaniu wydarzeń dedykowanych specjalnie młodym okrętowcom.

Zastosowana formuła telekonferencji, bardzo dobrze sprawdziła się w praktyce i ma jedną, ale bardzo istotną przewagę w stosunku do formy tradycyjnej, jest nią redukując do zera kosztów przelotu, noclegów, a także cateringu. Słabszą stroną jest brak możliwości bezpośrednich kontaktów. Ten element będzie wymagał rozważenia i znalezienia rozwiązań, które zostaną zastosowane w przyszłości, przy kolejnej konferencji.

PODSUMOWANIE

Nie pierwszy raz okazuje się, że środowisko polskich okrętowców jest prekursorem nowatorskich rozwiązań w Europie. „KORAB CEMT Young 2020” jest pierwszą w Europie konferencją naukową specjalnie dedykowaną młodym adeptom sztuki budowy okrętów w Polsce, Europie i na świecie. Przyjęta zdalna formuła jest całkowicie nowym rozwiązaniem w świecie konferencji naukowych. Jak wynika z opinii słuchaczy bardzo dobrze sprawdziła się w gronie młodych okrętowców, zachęca więc do kontynuowania w przyszłości.  

Telekonferencję poprowadził Jerzy Czuczman, prezes Towarzystwa Okrętowców Polskich KOARB oraz Fellow królewskiego stowarzyszenia okrętowców RINA.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.