• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

Nowa siedziba Wydziału Mechanicznego Akademii Morskiej w Szczecinie

ew/AM w Szczecinie

08.11.2019 10:15 Źródło: własne
Strona główna Edukacja Morska, Nauka Morska Nowa siedziba Wydziału Mechanicznego Akademii Morskiej w Szczecinie
Nowa siedziba Wydziału Mechanicznego Akademii Morskiej w Szczecinie - GospodarkaMorska.pl

W piątek, 22 listopada o godz. 11:00 odbędzie się otwarcie nowej siedziby Wydziału Mechanicznego przy ul. Willowej 2 w Szczecinie z planowanym udziałem ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, Marka Gróbarczyka, JM Rektora dr. hab. inż. kpt. ż.w. Wojciecha Ślączki, prof. AMS, gospodarza - Dziekana Wydziału Mechanicznego, dr. hab. inż. Zbigniewa Matuszaka, prof. AMS, a także przedstawicieli władz samorządowych.

Uroczystość obejmie przecięcie wstęgi, prezentację na temat inwestycji oraz dalszych planów pracy i rozwoju w nowym miejscu. Nowy początek i uroczystość to również okazja, by oficjalnie wręczyć insygnia władzy dziekańskiej dziekanom powstałych w tym roku akademickim nowych Wydziałów naszej uczelni: Informatyki i Telekomunikacji oraz Mechatroniki i Elektrotechniki. Swoje łańcuchy odbiorą: prof. Zbigniew Pietrzykowski oraz dr inż. Maciej Kozak.

Nowa siedziba

Budynek z początku XX wieku, przed wojną mieściło się w nim gimnazjum. Po wojnie, we wrześniu 1949 r. w Stoczni Szczecińskiej powstała trzyletnia Publiczna Średnia Szkoła Metalowa. W 1950/51 przeobrażono ją w dwuletnią Zasadniczą Szkołę Budowy Okrętów. Pierwsi absolwenci opuścili mury szkolne w 1952 r. W tym czasie odbudowano zniszczony budynek dawnej niemieckiej szkoły przy ul Willowej i nowy rok szkolny 1953/4 rozpoczęto właśnie w wyremontowanym obiekcie. Szkoła została przekształcona w Technikum Budowy Okrętów w roku 1961, a w roku 1994 w Zespół Szkół Budowy Okrętów. Szkoła w budynkach przy ul. Willowej funkcjonowała do roku 2010.

W roku 2013 na mocy porozumienia z Miastem Szczecin, zabudowania i teren po byłym ZSBO przejęła Akademia Morska w Szczecinie. Teren oraz budynki przejęto z zamiarem kompleksowego przeniesienia tu Wydziału Mechanicznego uczelni. Uczelnia przejęła nieruchomość Umową użyczenia z 28.08.2013 r., zaś nieruchomość została nabyta 18.12.2014 r.

Pierwsze prace objęły część zabudowań i już w roku 2015 przeniesiono tam część jednostek i laboratoriów, a także otwarto ultranowoczesne Centrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony Środowiska.

Centrum Badania Paliw wraz z klatką schodową stanowiły pierwsze kompleksowo przebudowane pomieszczenia w obiektach przy ul. Willowej. Roboty budowlane zostały zakończone w grudniu 2014 roku, a w październiku 2015 otwarto w pełni wyposażone nowoczesne Centrum.

Cały budynek dydaktyczny nr 2 przy ul. Willowej jest przeznaczony dla Wydziału Mechanicznego, powierzchnia użytkowa wynosi 3200 m2. Jest to budynek 5-kondygnacyjny, nie licząc poddasza nieużytkowego, na którym zlokalizowane są centrale wentylacyjne obsługujące budynek.

Przebudowa budynku nr 2 pochłonęła 11 mln złotych brutto – nie uwzględniając kosztów wyposażenia. Budynek przejęty przez uczelnię był w złym stanie technicznym, w wyniku nadmiernego osiadania fundamentów oraz napływu wody w części podziemnej doszło do rozległych uszkodzeń jego konstrukcji. Z uwagi na zły stan konstrukcji budynku zakres prac budowlanych obejmował również wzmocnienie gruntu pod fundamentami ścian szczytowych oraz w rejonie wejścia od strony północnej, zszywanie ścian nośnych w rejonie pęknięć z wykorzystaniem kotew chemicznych i kształtowników stalowych, wymianę części więźby dachowej oraz wzmocnienia stropów oraz zabezpieczenie przed wodą naporową części podziemnych.

Wydział Mechaniczny przy Willowej

W listopadzie 2019 roku, po pięciu latach od przejęcia działki plan ostatecznie się dokonuje i cały Wydział Mechaniczny Akademii Morskiej w Szczecinie będzie mieć teraz nowy adres na Willowej – 22 listopada nastąpi uroczyste otwarcie nowej siedziby Wydziału.

Wydział Mechaniczny działający w ramach Akademii Morskiej w Szczecinie kształci inżynierów i magistrów inżynierów na kierunku mechanika i budowa maszyn w następujących specjalnościach:
• studia stacjonarne I stopnia, kierunek mechanika i budowa maszyn, specjalności: eksploatacja siłowni okrętowych, diagnostyka i remonty maszyn i urządzeń okrętowych, eksploatacja siłowni okrętowych i jachtów motorowych, eksploatacja okrętowych urządzeń napędowych i elektroenergetycznych, techniki chłodnicze i klimatyzacja, techniki i technologie recyklingu;
• studia stacjonarne II stopnia, kierunek mechanika i budowa maszyn, specjalność: budowa i eksploatacja morskich systemów energetycznych,
• studia niestacjonarne I stopnia, kierunek mechanika i budowa maszyn, specjalność: eksploatacja siłowni okrętowych;
• studia niestacjonarne II stopnia, kierunek mechanika i budowa maszyn, specjalność: budowa i eksploatacja morskich systemów energetycznych.

Wydział ma za sobą ponad pięć dekad funkcjonowania, intensywnie rozwijał kadrę naukowo-dydaktyczną i bazę laboratoryjno-badawczą. Obecnie WM ma 367 studentów (w tym: 7 studentek), 19 doktorantów (13 doktorantek).

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów przyznała Wydziałowi Mechanicznemu uprawnienia do nadawania stopni naukowych: doktora i doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn.

Całość inwestycji

Wartość prac zrealizowanych w ramach całej, pięcioletniej inwestycji to ok. 19 300 000 zł. W tych kosztach wykonano kompleksową modernizację obu budynków dydaktycznych, zmodernizowano budynek dawnej kuźni, wykonano nowe przyłącza energetyczne i wodne, przebudowano częściowo przyłącza kanalizacyjne oraz wykonano pewien zakres prac związany z zagospodarowaniem terenu.

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 35760,00 $ tona 0,25% 27 lip
 Cynk 2948,00 $ tona 0,07% 27 lip
 Aluminium 2497,00 $ tona -0,08% 27 lip
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.