• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

Konkurs na najlepszych studentów Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej

21.01.2016 06:13 Źródło: własne
Strona główna Edukacja Morska, Nauka Morska Konkurs na najlepszych studentów Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej

Partnerzy portalu

Konkurs na najlepszych studentów Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej - GospodarkaMorska.pl

REMONTOWA HOLDING S.A. wraz z Wydziałem Oceanotechniki (WOiO) Politechniki Gdańskiej ogłaszają Konkurs na wyłonienie najlepszych studentów WOiO PG, Edycja 2016.

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych studentów WOiO PG, którzy wyróżniają się sukcesami w nauce oraz największą aktywnością naukową i społeczną.

W konkursie mogą brać udział studenci (zwany dalej „Uczestnikiem”), którzy studiują w danym roku akademickim na ostaniem roku studiów I stopnia (inżynierskie) lub II stopnia (magisterskie), w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, na wszystkich kierunkach wydziału.
 
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie przez Uczestnika pisemnego zgłoszenia w dziekanacie Wydziału, w terminie do 20 lutego 2016 roku. Podstawowym kryterium jest najwyższa na Wydziale, średnia ocen ze wszystkich lat akademickich danego stopnia (tj. I lub II stopnia) studiów oraz zaliczenie wszystkich egzaminów w sesji podstawowej.

Kryteriami dodatkowymi są wszystkie udokumentowane aktywności naukowe i społeczne np. aktywności naukowej (np. prace badawcze, publikacje, referaty, udział w konferencjach naukowych, udział kołach naukowych, dyplomy, nagrody, wyróżnienia) i/lub aktywności społecznej (np. aktywny udział w stowarzyszeniach, organizacjach pozarządowych, wolontariat). Nagrodą jest umowa o pracę w grupie kapitałowej REMONTOWA HOLDING S.A. Regulamin konkursu dostępny jest w dziekanacie.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.