• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

Jastrzębska: Niepokojące są dysproporcje w zatrudnieniu w skali powiatów i województw

pc

23.03.2018 12:44 Źródło: PAP
Strona główna Edukacja Morska, Nauka Morska Jastrzębska: Niepokojące są dysproporcje w zatrudnieniu w skali powiatów i województw
Jastrzębska: Niepokojące są dysproporcje w zatrudnieniu w skali powiatów i województw - GospodarkaMorska.pl

Mimo korzystnych średnich wskaźników dla całego kraju dot. rynku pracy, niepokojące są dysproporcje w zatrudnieniu w powiatach i województwach. Na obszarach słabiej rozwiniętych gospodarczo stopa bezrobocia przekracza 10-proc. - powiedziała PAP Władysława Jastrzębska z Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Główny Urząd Statystyczny podał w piątek, że stopa bezrobocia w lutym spadła do 6,8 proc. z 6,9 proc. w styczniu. W końcu lutego br., jak podał GUS, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy ukształtowała się na poziomie 1.126,7 tys. i zmniejszyła się w porównaniu z poprzednim miesiącem – o 0,6 proc. (tj. o 7,0 tys.) oraz w stosunku do analogicznego miesiąca ub. roku – o 18,6 proc. (tj. o 256,6 tys.). Z kolei stopa bezrobocia w województwach kształtowała się od 3,9 proc. w wielkopolskim do 12,2 proc. w warmińsko-mazurskim.

"Spadek bezrobocia rejestrowanego w lutym w stosunku do stycznia można postrzegać jako trend utrzymujący się od pewnego czasu na polskim rynku pracy, głównie z powodu ożywienia gospodarczego" - wskazała Jastrzębska.

Ekonomistka dodała, że rośnie liczba nowo utworzonych podmiotów gospodarczych, zwiększa się produkcja towarów i usług, a także rozwija się handel, "zatem rośnie popyt na pracę".

Zdaniem Jastrzębskiej szybszy niż przeciętny wzrost zatrudnienia w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (7,7 proc.) jest obiecującym sygnałem. "Może świadczyć o pierwszych pozytywnych efektach działań rządu z zakresu polityki innowacyjnej. Z założenia, to te dziedziny mają przyczynić się do wyjścia polskiej gospodarki z pułapki średniego wzrostu i podniesienia jej konkurencyjności" - podkreśliła.

Jastrzębska zwróciła też uwagę, że szybciej niż przeciętnie rośnie zatrudnienie w gospodarce magazynowej, "a to ze względu na dynamiczny rozwój logistyki w Polsce oraz usług związanych z tą branżą".

"W kolejnych miesiącach należy oczekiwać dalszego wzrostu zatrudnienia w budownictwie i rolnictwie z powodu sezonowego charakteru tych branż" - oceniła.

Jak jednak dodała, mimo korzystnych średnich wskaźników dla całego kraju dotyczących rynku pracy, "niepokojąco wyglądają dysproporcje w zatrudnieniu w skali poszczególnych powiatów i województw".

"Obszary kraju słabiej rozwinięte gospodarczo odnotowują ponad 10-procentową stopę bezrobocia. Jest to sygnał dla rządu, iż należy bardziej racjonalnie spojrzeć na politykę spójności społeczno- ekonomicznej i politykę socjalną, a także edukacyjną, które nie do końca odpowiadają wymogom rynku pracy. Wzrost, który odnotowuje obecnie polska gospodarka powinien być +dyskontowany+ nie tylko przez rozwinięte gospodarczo województwa, ale również stać się szansą dla ograniczania nierówności w najbiedniejszych regionach Polski" - podkreśliła Jastrzębska.

SMT_shipping_390x100_2021

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 40825,00 $ tona -2,44% 14 sty
 Cynk 3559,00 $ tona -0,42% 14 sty
 Aluminium 2977,00 $ tona 0,61% 14 sty
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.