• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

HydroDron i co dalej? (foto, wideo)

ew

21.10.2019 14:11 Źródło: własne

Partnerzy portalu

HydroDron i co dalej? (foto, wideo) - GospodarkaMorska.pl

Na niedawno zakończonych targach Baltexpo 2019 Marine Technology sp. z o.o. prezentowała autonomiczną jednostkę bezzałogową dedykowaną pomiarom hydrograficznym HydroDron, który został wyróżniony w konkursie „Złota Kotwica Baltexpo 2019”.

Jakie będą dalsze losy HydroDrona?

W pełni funkcjonalny prototyp HydroDron-1 został wykonany w rezultacie realizacji, kończącego się w bieżącym miesiącu, projektu „Opracowanie autonomicznej/zdalnie sterowanej pływającej platformy dedykowanej pomiarom hydrograficznym na akwenach ograniczonych” realizowanego w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju INNOSBZ.

Wychodząc z założenia, że nic nie jest tak dobre by nie mogło być lepsze i wiedząc że kto stoi ten się cofa Marine Technology złożyła wniosek do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu Szybka Ścieżka uzyskując szanse dalszego rozwoju HydroDrona.
Przedmiotem aktualnie uruchamianego projektu pt. „System autonomicznej nawigacji i automatycznej hydrografii 3D bezzałogowej platformy pływającej” jest znaczące ulepszenie produktu firmy Marine Technology autonomicznej/zdalnie sterowanej wielozadaniowej platformy nawodnej do działań w obszarach portów, na redach, kotwicowiskach, zalewach, zatokach i jeziorach, rzekach i innych obszarach ograniczonych poprzez opracowanie systemu autonomicznej nawigacji i automatycznej hydrografii 3D platformy. Znacząco ulepszona platforma będzie mogła wykonywać misje pomiarowe w zakresie pomiarów batymetrycznych, sonarowych i innych w trybie w pełni autonomicznym realizując adaptacyjnie planowaną trajektorię oraz realizując automatyczną analizę 3D danych pomiarowych o sytuacji wokół platformy w czasie zbliżonym do rzeczywistego.

System autonomicznej nawigacji i automatycznej hydrografii 3D bezzałogowej platformy pływającej realizował będzie funkcje dotychczas niespotykane w rozwiązaniach światowych na jednostkach bezzałogowych jak np. adaptacyjne planowanie profili pomiarowych w trakcie realizacji prac pomiarowych, automatyczną analizę danych obrazowych wokół jednostki realizowaną w czasie bliskim do rzeczywistego i inne.


Zaplanowano opracowanie następujących modułów oprogramowania stanowiącego o znacznym ulepszeniu produktu, stosowanych technologii i możliwości świadczenia usług:

    • Moduł adaptacyjnego planowania i realizacji profili pomiarowych, na podstawie faktycznej szerokości pasa pomiarowego zależnego od głębokości akwenu i rodzaju dna, w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Moduł umożliwi uzyskanie lepszej efektywności pomiarowej poprzez optymalizację czasu pomiarów, zużytej energii oraz redukcji danych redundantnych ze względu na unikanie pozyskiwania danych z obszarów uprzednio przeszukanych;
    • Moduł automatycznej klasyfikacji rodzaju dna - system w sposób automatyczny, bez udziału operatora, będzie realizował klasyfikację typu dna akwenu dla potrzeb prac pogłębiarskich czy redakcji map nawigacyjnych. Przewiduje się identyfikację 4 typów dna: muły, piaski i muły antropogeniczne, piasek drobnoziarnisty, piasek gruboziarnisty;
    • Moduł automatycznego rozpoznania i identyfikacji obiektów dennych w trakcie realizacji misji pomiarowej. Automatyzacja identyfikacji obiektów dennych umożliwi automatyczne mapowanie wykrytych obiektów bez udziału operatora systemu, pozostawiając operatorowi jedynie funkcje nadzorcze. Przewiduje się identyfikację obiektów naturalnych: głazy, zatopione drzewa oraz sztucznych: zwłoki osób poszukiwanych, elementy konstrukcji hydrotechnicznych, wraki, sieci rybackie, rurociągi, kable, zanieczyszczenia stałe;
    • Moduł automatycznej budowy numerycznego modelu dna i mozaiki sonarowej w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Budowa numerycznego modelu terenu i mozaiki sonarowej w czasie zbliżonym do rzeczywistego umożliwi znaczące usprawnienie procesu obróbki danych pomiarowych i budowy mapy batymetrycznej akwenu oraz sprawozdania z badania czystości dna;
    • Moduł wielosensorowej ekstrakcji linii brzegowej w celu określenia obszaru dopuszczalnych manewrów platformy i izobaty zerowej na bazie fuzji sensorycznej obrazów z radaru, LiDARu i kamer video. Platforma w sposób automatyczny wyznaczy przebieg linii brzegowej w celu ustalenia akwenu umożliwiającego wykonanie pomiarów hydrograficznych oraz obszaru dopuszczalnych manewrów, w tym antykolizyjnych na akwenach, na których nie zostały jeszcze wykonane elektroniczne mapy nawigacyjne w tym szczególnie rzeki i jeziora objęte pomiarami.

Tak zaawansowanych technologii autonomicznej nawigacji i automatycznej hydrografii 3D jednostek bezzałogowych nie oferował dotychczas żaden producent na świecie.

Dziękujemy za wysłane grafiki.