• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

DeepBV w Akademii Morskiej w Szczecinie

pc/Akademia Morska w Szczecinie

11.06.2017 22:04 Źródło: własne
Strona główna Edukacja Morska, Nauka Morska DeepBV w Akademii Morskiej w Szczecinie
DeepBV w Akademii Morskiej w Szczecinie - GospodarkaMorska.pl

W Akademii Morskiej w Szczecinie w dniach 25-26.05.2017 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielem branży hydrograficznej holenderskiej firmy Deep BV Vincentem Riekerk. Miało na celu zacieśnienie dotychczasowej współpracy na płaszczyźnie realizacji praktyk studenckich.  Wzięli w nim udział przedstawiciele władz – Dziekan ds. Studentów dr inż. Zbigniew Szozda, przedstawiciele władz Instytutu Geoinformatyki – dr inż. Grzegorz Stępień oraz dr. inż. Witold Kazimierski, jak również prowadzący przedmioty hydrograficzne nauczyciele akademiccy: mgr inż. Grzegorz Zaniewicz i mgr inż. Izabela Bodus-Olkowska.

W trakcie rozmowy poruszono szereg ważnych z punktu widzenia dalszej współpracy tematów, m.in. podkreślono konieczność wydłużenia okresu praktyk z 2-tygodniowych na minimum 2-3 miesięczne oraz poruszono tematykę odbywania szkoleń bezpośrednio na jednostce pływającej, których celem byłaby wstępna selekcja osób nie dających sobie rady w warunkach pracy na wodzie. Przedstawiciel firmy Deep BV Vincent Riekerk ocenił studentów akademii – modułu hydrograficznego kierunku GiK, jako pracowitych, ambitnych, chętnych i zapalonych do pracy, a jednocześnie stosunkowo nieśmiałych w kontaktach, wskazując barierę językową jako główną przyczynę nieśmiałości. Praktyki i staże w firmie Deep ukierunkowane są głównie na działania praktyczne, realizację konkretnych projektów w terenie; firma zdecydowanie nie jest nastawiona na rozwój badawczo-naukowy – stąd też nie przewiduje staży, których celem bezpośrednim byłaby realizacji prac inżynierskich czy magisterskich.

Poruszając temat programu nauczania, jaki stosowany jest w Akademii Morskiej, Riekerk podkreślił wartość dodaną nauki obsługi dedykowanego oprogramowania hydrograficznego oraz geoinformatycznego w szerokim zakresie. Nakreślił również konieczność nauki programowania, np. pisania skryptów w języku Python, określając tę umiejętność jako jedną z niezbędnych. Ponadto poruszono tematykę specjalistycznych certyfikatów i uprawnień, jakie byłby mile widziane przy rekrutacji na staż czy praktyki, przedstawiciel firmy wymienił kilka, m.in.: BOSIET (Basic Offshore Safety Induction and Emergency Training); kursy STCW, które umożliwiałby udział w projektach międzynarodowych na pełnomorskich jednostkach; prawo jazdy jako wymóg konieczny; certyfikat Hydrografa kat. A lub B – możliwy do zdobycia po odbyciu stosownej liczby godzin pracy w zawodzie.

Podsumowując, Riekerk określił studentów Akademii Morskiej jako bardzo dobrych, wyraził swoje zadowolenie z wiedzy i zapału do pracy, jaką dotychczasowa grupa studentów posiadała, oraz wyraził chęć dalszej współpracy w zakresie cyklicznej wymiany studentów.

26.05.2017 r. natomiast odbyło się spotkanie ze studentami Akademii Morskiej. Vincent Riekerk wystąpił z prezentacją firmy, nakreślił zakres i rodzaj prac, jaki firma realizuje, oraz opisał typowy dzień pracy pracownika firmy Deep BV.

Niespodzianką dla przedstawiciela firmy były wystąpienia studentów III roku GiK oraz świeżo upieczonych inżynierów modułu hydrograficznego. Dobrowolnie przygotowali oni krótkie wystąpienia na wybrany przez siebie temat związany z pracami hydrograficznymi. Dotyczyły one między innymi pojazdów podwodnych, metod pozycjonowania podwodnego, pracy z danymi z subbottom profiler i magnetometru oraz techniki opracowywania danych batymetrycznych. Udział w prezentacji wzięli: inż. Karol Ginał, inż. Dominika Panfil oraz studenci III GiK Modułu hydrograficznego: Aleksander Pietrzak, Weronika Motyl oraz Agnieszka Wituszko.

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 40950,00 $ tona 1,77% 25 lis
 Cynk 3431,00 $ tona 0,06% 25 lis
 Aluminium 2740,00 $ tona 1,56% 25 lis
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.