• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

Akademia Marynarki Wojennej - studia z potencjałem (wywiad)

Strona główna Edukacja, praca Akademia Marynarki Wojennej - studia z potencjałem (wywiad)
Akademia Marynarki Wojennej - studia z potencjałem (wywiad) - GospodarkaMorska.pl

ew

13.05.2020 Źródło: własne

Wywiad z Dziekanem Wydziału Mechaniczno – Elektrycznego Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, komandorem dr hab. inż. Grzegorzem Grzeczką, profesorem  AMW.

Dzień dobry Panie Dziekanie. Dziękuje że udało się Panu znaleźć czas na rozmowę z użyciem środków komunikacji na odległość

Dzień dobry. To ja dziękuje za zaproszenie! Myślę, że ta droga komunikacji dodatkowo podkreśla znaczenie rozwiązań technicznych w wymagających sytuacjach i związaną z tym potrzebę kształcenia inżynierów.

Obecny rok nie należy chyba do najłatwiejszych dla Dziekana uczelni wyższej? Mam na myśli oczywiście obecną epidemię.

Rozwiązywanie problemów, tych czy innych zawsze było częścią obowiązków osoby pełniącej tą funkcję. Jednak tak, to prawda w sensie specyfiki wyzwania. Stanęliśmy przed nowymi zadaniami związanymi z prowadzeniem kształcenia zdalnie – online. Muszę tutaj podkreślić ogromne zaangażowanie i wsparcie dr. Agaty Załęskiej – Fornal, Prodziekan ds. kształcenia i studenckich organizującej i nadzorującej proces dydaktyczny na wydziale oraz jej zespołu pań z dziekanatu utrzymujących przepływ informacji i dynamicznie dopasowujących dokumentację do zmiennej sytuacji. Jednak główne obciążenie spadło na wykładowców którzy w bardzo krótkim czasie wykonali ogromną pracę i dostosowali swoje przedmioty do zdalnego nauczania. Pamiętajmy także o działalności badawczej która jest znacząco uzależniona od dostępu do laboratoriów. To dodatkowy test jakim obdarzyły nas okoliczności. Jednak myślę, że i studenci i pracownicy WME zdadzą go doskonale.

A jak cała sytuacja ma się do rekrutacji? Maturzyści nie chodzą do szkół, matury zostały odłożone w czasie. Jak reaguje pańska Uczelnia?

Tak jak mówiłem sytuacja jest nowa dla nas wszystkich. Jednak to zawsze uczelnie wyższe wiodły prym w adaptowaniu się do nowinek technicznych. Monitorujemy bieżącą sytuację. Zostały przesunięte terminy rekrutacji na studia, na studia cywilne rusza ona od czerwca i potrwa do 18 września br. Zaś cały proces rekrutacji odbywa się online. Student tak naprawdę, aż do rozpoczęcia roku akademickiego nie musi przyjeżdżać do uczelni. Niezbędne dokumenty może przesłać do nas pocztą.

Widzę, że pandemia nie stoi na przeszkodzie w zapisaniu się na studia. Jednak czy Pan Dziekan mógłby opowiedzieć o jakiś szczególnie ciekawych kierunkach studiów cywilnych na Akademii? Doradzić młodym ludziom co powinni wybrać, a co jest stratą czasu.

W obecnej, bardzo dynamicznie zmieniającej się sytuacji trudno odpowiedzialnie doradzić osobom startującym w dorosłe życie jedno najlepsze rozwiązanie. Jednak z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że uzależnienie od rozwiązań technicznych powoduję stabilne zapotrzebowanie na inżynierów, specjalistów potrafiących zaprojektować i eksploatować urządzenia i systemy wspierające rozwijające się  gałęzie gospodarki.

Z moich informacji wynika, że Wydział Mechaniczno-Elektryczny prowadzi obecnie rekrutację na 4  kierunki studiów cywilnych. Jak to wygląda?

Rekrutacja na studia cywilne rusza od 1 czerwca, tak jak Pan Redaktor zauważył na 4 kierunkach, w  tym na kierunku przewidzianym dla osób chcących pracować na morzu. Absolwenci  studiów I stopnia uzyskują tytuł inżyniera, natomiast absolwenci studiów  II stopnia  uzyskują tytuł magistra inżyniera.  Dodam, że studia inżynierskie trwają 7 semestrów. Prowadzone na Wydziale kierunki studiów to zgodnie z jego nazwą: Mechanika i Budowa Maszyn, ze specjalnościami eksploatacja siłowni okrętowych  oraz eksploatacja mechanicznych urządzeń przemysłowych. Studia w specjalności eksploatacja siłowni okrętowych  ukierunkowane są na kształcenie specjalistów w zakresie wypełniania funkcji oficera mechanika wachtowego na cywilnych jednostkach pływających. Na wspomnianym kierunku  studenci oprócz programu studiów realizują również szkolenia wymagane konwencją STCW.

Kolejny kierunek -  Mechatronika  -  w specjalnościach; eksploatacja systemów mechatronicznych, techniki komputerowe w mechatronice oraz  mobilne systemy autonomiczne – ta ostatnia tylko na studiach II stopnia,  pozwala na uzyskanie wiedzy pozwalającej na integrację mechaniki, elektroniki, automatyki i informatyki w procesie projektowania i wytwarzania produktów i urządzeń elektromechanicznych.
Dalej - Automatyka i Robotyka  - w specjalności komputerowe wspomaganie automatyki i robotyki. Wobec jednoznaczności nazwy ten kierunek nie wymaga chyba rekomendacji.  Zainteresowanych szczegółami zachęcam do odwiedzenia strony http://automatyka.amw.gdynia.pl/, obrazującej ogromny potencjał i zaplecze laboratoryjne instytutu realizującego ten kierunek studiów.

Kolejnym kierunkiem jest ciesząca się największą popularnością Informatyka, ze specjalnościami programowanie aplikacji użytkowych i administrowanie sieciami komputerowymi - gdzie mamy aż 60 miejsc w tym roku. Studenci tego kierunku poznają wszystkie elementy obszaru IT, które pozwolą w przyszłości wykonywać zawód powiązany z wybraną specjalnością. Podstawą jest oczywiście matematyka, programowanie, wiedza o algorytmach, systemach operacyjnych, bazach danych ale również wiele innych (więcej szczegółów na stronie Katedry Informatyki: informatyka.amw.gdynia.pl).

Absolwent naszego Wydziału bez najmniejszych problemów znajdzie pracę w wielu gałęziach przemysłu związanego z działalnością człowieka na morzu oraz firmach związanych z  IT. Obecnie na całym świecie zauważa się ogromne zapotrzebowanie na inżynierów w nauczanych przez nas specjalnościach technicznych. Oferty zatrudnienia proponują między innymi stocznie produkcyjne i remontowe, zakłady produkujące na potrzeby przemysłu morskiego, armatorzy. Proponowane warunki zatrudnienia są bardzo atrakcyjne. Obecnie w każdej dziedzinie produkcji występuje mechanika i programowalna elektronika. Nasz Wydział przygotowuje studentów do pracy w profesjonalny sposób, zapewniając im dostęp do szerokiej wiedzy oraz organizując około 50% zajęć z przedmiotów kierunkowych i specjalistycznych w formie laboratoriów lub ćwiczeń. Pozytywne opinie o naszych absolwentach pracujących na morzach i oceanach całego świata, potwierdzają  ich dobre przygotowanie do wybranego zawodu. Gwarantujemy pewne i praktyczne wykształcenie oraz praktyki, w tym również zagranicą jak np. w szwedzkiej stoczni SAAB Kockums AB w Karlskronie . Chciałbym podkreślić, że na wszystkich kierunkach studiują kobiety i świetnie sobie radzą w oferowanych przez nas technicznych specjalnościach.

Brzmi bardzo budująco. Ale jednak czy studiowanie nie jest dość drogą sprawą?

Akademia Marynarki Wojennej jest uczelnią publiczną. W związku z tym studiowanie na niej jest całkowicie bezpłatne. Dodam  jeszcze, że mamy  atrakcyjny system stypendialny. Studenci studiów cywilnych mogą się ubiegać o stypendium socjalne w wysokości od 700 do 1000 zł, stypendium Rektora dla najlepszych studentów od 600 do 750 zł oraz inne dodatki. Dodatkowo każdy student ma prawo ubiegać się o miejsce w akademiku w przystępnej cenie. Domy studenckie  znajdują się na terenie campusu AMW co eliminuje kłopoty i koszty związane z dojazdem na uczelnię.  Więcej o tym znajdziecie Państwo na stronie Akademii amw.gdynia.pl oraz Samorządu Studentów naszej Uczelni: samorząd.amw.gdynia.pl. Dodam, że stypendia socjalne i Rektora można pobierać w tym samym czasie i łączyć  je z dofinasowaniem na wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus +,  a to kolejne 500 euro miesięcznie!

Studia zagranicą? Co to za projekt Erasmus +  i kto może w nim brać udział?

Każdy student naszej uczelni może realizować jeden lub dwa semestry studiów zagranicą w uczelni partnerskiej w ramach europejskiego programu Erasmus +. Nasi studenci często wybierają Uniwersytet Morski w Splicie w Chorwacji, choć to nie jedyny wybór. Ogólnie nasza uczelnia współpracuje z podmiotami w 16 krajach UE. Na czas pobytu zagranicą student otrzymuje środki na swoje utrzymanie z funduszy UE, które są naliczane w zależności od kosztów życia w danym kraju. Średnio to kwota około 500 euro na miesiąc, która może być jeszcze zwiększona w przypadku studentów pobierających stypendia socjalne.

Głośno było ostatnio w gdyńskich mediach o otwarciu Akademickiego Centrum Sportowego, mógłby Pan Dziekan nam coś o nim opowiedzieć?

Jesteśmy bardzo dumni z tej inwestycji. Stanowi ona część oferty ogólnego, oferowanego studentom rozwoju osobowości. Studenci mają dzięki niej dostęp do nowoczesnego basenu, strefy cardio, dwóch hal sportowych, sali do walki wręcz, siłowni, a nawet sauny. Po rekreacji fizycznej mogą powrócić do nauki w równie nowoczesnej Bibliotece Głównej AMW ze strefą chillout-u oraz komputerowymi stanowiskami do pracy. Miejscami umożliwiającymi kontakty towarzyskie są  bary dostępne dla studentów.

Coś dla ciała i umysłu jak rozumiem, a jak wygląda kwestia dodatkowych aktywności na AMW?

Przywiązujemy ogromną wagę do zapewnienia studentom możliwości rozwijania swoich pasji. Mamy prężnie działające koła naukowe, w których studenci mogą poszerzać swoje zainteresowania, dobrze zorganizowany Samorząd Studentów, wspomniane wcześniej nowoczesne zaplecze pozwalające na uprawianie sportu a dodatkowo wszyscy zainteresowani mogą uczestniczyć w projektach rozwoju kompetencji potrzebnych na rynku pracy finansowanych przez Unie Europejską w ramach programu POWER.

POWER? Czy to jakiś skrót?

Tak, którego rozwinięcie oznacza PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ. Jego implementacja na naszym wydziale to program dodatkowych zajęć, warsztatów językowych, wizyt studyjnych i szkoleń zawodowych, po których nasi studenci otrzymują pożądane kwalifikacje zawodowe. Dzięki niemu chętni studenci mogą skorzystać z całkowicie darmowych dodatkowych zajęć  w zakresie profesjonalnych szkoleń zawodowych zgodnych z ich kierunkiem studiów i  specjalizacją, a także w zakresie kompetencji społecznych  takich jak  zarządzanie zespołem, zarządzanie projektami, komunikacji w zespołach czy prowadzenie własnego biznesu.  Wszystkie szkolenia są certyfikowane i maksymalizują szanse naszych absolwentów w odnalezieniu się na rynku pracy. Tylko w dwóch ostatnich latach uczelnia pozyskała 3 takie projekty o łącznej kwocie przekraczającej 16 mln zł. Będą one realizowane przez kolejne 4 lata. Zatem teraz jest najlepszy czas na wybór studiów w Akademii Marynarki Wojennej umożliwiających skorzystanie z tego potencjału.

Brzmi budująco i rozwojowo. Dziękuje za rozmowę!

Dziękuję i zapraszam do nas na studia. Gwarantuję, że nikt, kto zdecyduje się na podjęcie studiów na Wydziale Mechaniczno-Elektrycznym AMW  nie będzie żałował swojej decyzji.

Źródło:
własne

Surowce

 Ropa brent 47,30 $ baryłka  -2,03% 10:54
 Cyna 19120,00 $ tona 1,57% 27 lis
 Cynk 2760,00 $ tona 0,22% 27 lis
 Aluminium 1975,00 $ tona 0,71% 27 lis
 Pallad 2400,80 $ uncja  -0,82% 10:54
 Platyna 964,50 $ uncja  -0,66% 10:54
 Srebro 22,25 $ uncja  -1,90% 10:54
 Złoto 1776,60 $ uncja  -0,36% 10:54

Dziękujemy za wysłane grafiki.