• <
Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024

Do czerwca eksport spadł o 5,3%, a import o 9,4% rdr

17.08.2020 13:06 Źródło: PAP
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska Do czerwca eksport spadł o 5,3%, a import o 9,4% rdr

Partnerzy portalu

Do czerwca eksport spadł o 5,3%, a import o 9,4% rdr - GospodarkaMorska.pl
fot. GospodarkaMorska.pl

W pierwszej połowie wartość polskiego eksportu rok do roku spadła o 5,3 proc. a importu o 9,4 proc. - podał w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny. W czerwcu zanotowano wzrost eksportu o 6 proc., przy spadku importu o 8,6 proc.

"Obroty towarowe handlu zagranicznego w okresie styczeń-czerwiec br. wyniosły w cenach bieżących 480,4 mld zł w eksporcie oraz 458,4 mld zł w imporcie. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 22,0 mld zł, w analogicznym okresie ub. roku wyniosło 1,3 mld zł. W porównaniu z analogicznym okresem 2019 r. spadł zarówno eksport, jak i import odpowiednio o 5,3 proc. i o 9,4 proc." - podał GUS.

Jak wyjaśniono, spadek obrotów w okresie styczeń–czerwiec br. związany był, tak jak w poprzednim okresie, m.in. z ograniczeniami na terenie Polski związanymi z COVID-19.

"W danych za czerwiec, odnotowano spadek obrotów w imporcie o 8,6 proc., natomiast w eksporcie odnotowano już wzrost obrotów o 6,0 proc. w stosunku do czerwca ub. roku. Dynamika z naszym głównym partnerem handlowym Niemcami w czerwcu w eksporcie wzrosła i wyniosła 109,7 proc. i w imporcie obniżyła się w porównaniu z czerwcem ub. r., wyniosła 94,8 proc." - czytamy w komunikacie GUS.

Wytłumaczono, że eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 120,4 mld dol., a import 115,1 mld dol. (spadek odpowiednio w eksporcie o 9,9 proc., a w imporcie o 13,7 proc.). Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 5,4 mld dol., w analogicznym okresie ub.r. wyniosło 0,3 mld dol. Eksport wyrażony w euro wyniósł 109,7 mld euro, a import 104,8 mld euro (spadek w eksporcie o 7,0 proc., a w imporcie o 11,0 proc.). Dodatnie saldo wyniosło 4,9 mld euro, wobec wartości 0,3 mld euro w styczniu-czerwcu zeszłego roku.

"Największy udział w eksporcie ogółem Polska ma z krajami rozwiniętymi – 86,2 proc. (w tym UE 73,3 proc.), a w imporcie – 65,2 proc. (w tym UE 55,1 proc.), wobec odpowiednio 87,6 proc. (w tym UE 74,8 proc.) i 67,1 proc. (w tym UE 57,0 proc.) w styczniu–czerwcu 2019 roku" - informuje urząd statystyczny.

Natomiast najmniejszy udział odnotowano z krajami Europy Środkowo-Wschodniej, który w eksporcie ogółem wyniósł 6,0 proc., a w imporcie 6,7 proc., wobec odpowiednio 5,6 proc. i 7,7 proc. w analogicznym okresie ub.r

W okresie styczeń-czerwiec br. wśród głównych partnerów handlowych Polski odnotowano spadek eksportu, największy do Włoch, a w imporcie wzrost – z Korei Południowej i Chin.

"Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 65,7 proc. eksportu (w analogicznym okresie ub.r. 66,7 proc.,), a importu ogółem – 64,2 proc. (wobec 63,8 proc. w styczniu–czerwcu 2019r.). Udział Niemiec w eksporcie wzrósł w porównaniu z analogicznym okresem ub. r. o 0,5p. proc. i wyniósł 28,2 proc., a w imporcie obniżył się o 0,9 p. proc. i stanowił 21,5 proc. Dodatnie saldo wyniosło 37,0 mld zł (9,2 mld dol. 8,4 mld euro) wobec 27,2 mld zł (7,2 mld dol., 6,3 mld euro) w styczniu-czerwcu 2019 r." - napisano.

Zgodnie z danymi GUS, w pierwszym półroczu br. w eksporcie największy wzrost dotyczył olejów, tłuszczów, wosków, zwierzęcych i roślinnych (o 23,3 proc.), napojów i tytoniu (o 19,6 proc.), żywności i zwierząt żywych(o 7,3 proc.) oraz chemii i produktów pokrewnych (o 4,7 proc.). Natomiast spadek odnotowano m.in. w paliwach mineralnych, smarach i materiałach pochodnych (o 31,3 proc.), towarach i transakcjach niesklasyfikowanych w SITC (standardzie międzynarodowym - PAP) - o 22,6 proc., maszynach i urządzeniach transportowych (o 10,4 proc.) oraz towarach przemysłowych sklasyfikowanych głównie według surowca (o 8,0 proc.).

W imporcie największy wzrost zanotowano w olejach, tłuszczach, woskach, zwierzęcych i roślinnych (o 24,7 proc.), napojach i tytoniu (o 13,8 proc.), żywności i zwierzętach żywych (o 5,7 proc.) oraz chemii i produktach pokrewnych (o 3,2 proc.). Natomiast spadek obserwowano m.in. w towarach i transakcjach niesklasyfikowanych w SITC (o 39,2 proc.), w paliwach mineralnych, smarach i materiałach pochodnych (o 29,8 proc.), maszynach i urządzeniach transportowych (o 14,5 proc.), w surowcach niejadalnych z wyjątkiem paliw (o 13,1 proc.), oraz w towarach przemysłowych sklasyfikowanych głównie według surowca(o 9,9 proc.) (PAP)

Partnerzy portalu

KONFERENCJA_PRAWA_MORSKIEGO_UG_2024
legal_marine_mateusz_romowicz_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.