• <

Budimex z najlepszą ofertą na budowę falochronów osłonowych dla Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia

Strona główna Porty Morskie, Terminale, Logistyka Morska, Transport Morski Budimex z najlepszą ofertą na budowę falochronów osłonowych dla Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia

Partnerzy portalu

Fot. GospodarkaMorska.pl

Konsorcjum, w skład którego wchodzą Budimex S.A., Roverpol Sp. z o.o. oraz Rover Maritime S.L. zostało poinformowane przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. oraz Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, iż jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym na budowę falochronów osłonowych, stanowiących wodną infrastrukturę dostępową do Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia, realizowaną w formule zaprojektuj i wybuduj. Wartość złożonej przez Konsorcjum oferty to 438 699 534,11 zł netto

Port Gdynia ogłosił przetarg na wykonawcę niemal 2,5 kilometra zupełnie nowych falochronów 15 listopada 2023 r. To duża i ważna inwestycja, która jest jednocześnie pierwszym krokiem do budowy Portu Zewnętrznego, ale i bez niego znacznie podniesie możliwości portu i bezpieczeństwo na akwenach portowych.

Podstawowym inwestorem, a później także właścicielem falochronów, jest Urząd Morski w Gdyni. Falochrony mają być gotowe w 2027 roku. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. otrzymał na ten cel wsparcie finansowe z budżetu Skarbu Państwa. Podpisana została umowa inwestycyjna, zwiększony został kapitał zakładowy spółki. Daje to możliwość wykorzystania środków przekazanych przez Skarb Państwa na budowę nowej infrastruktury.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia poinformował, że 18 marca b.r. po o godzinie 10:30 nastąpiło otwarcie ofert. Złożono 3 oferty, z których każda mieściła się w budżecie przewidzianym do realizacji inwestycji – tzn. w kwocie 553 926 191,78 zł netto (682 559 215,89 zł brutto).

Oferty opiewały na następujące kwoty:

  • PORR S.A. – 466 459 280,00 zł netto (573 744 914,40 zł brutto)
  • Budimex S.A. (jako lider konsorcjum), Roverpol Sp. z o.o., Rover Maritime S.L. – 438 699 534,11 zł netto (539 600 426,96 zł brutto)
  • NDI S.A. – 515 127 198,51 zł netto (633 606 454,17 zł brutto).

31 maja Budimex S.A., jako lider konsorcjum, został poinformowany, że jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Rozpoczęcie kontraktu nastąpi w dniu zawarcia umowy przez strony, a wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje dwa etapy: prace projektowe wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, które mają zostać zakończone do 490 dni od dnia podpisania umowy, oraz roboty budowlane wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, które mają zostać ukończone do 819 dni od dnia uzyskania pozwolenia na budowę.

bulk_cargo_port_szczecin

Partnerzy portalu

port_gdańsk_390x100_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.