• <
mewo_2022

Zakończono postępowanie dowodowe dotyczące infrastruktury przyłączeniowej Few Baltic II

kw

10.05.2023 20:20
Strona główna Energetyka Morska, Wiatrowa, Offshore Wind, Offshore Oil&Gas Zakończono postępowanie dowodowe dotyczące infrastruktury przyłączeniowej Few Baltic II

Partnerzy portalu

Jak zawiadomił Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku, zakończono postępowanie dowodowe w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy infrastruktury przyłączeniowej morskiej farmy wiatrowej FEW Baltic II. 

Morska farma wiatrowa FEW Baltic II to znacząca szansa dla rozwoju gospodarczego Polski z potencjalnymi korzyściami rozwoju łańcucha dostaw oraz związanymi z tym bezpośrednimi i pośrednimi miejscami pracy i kontraktami. Inwestycja ta realizowana jest przez spółkę RWE Offshore Wind Poland. Projekt realizowany jest na obszarze ok. 41 km² w odległości ok. 50 km od brzegu i na głębokości 30-50 metrów pod wodą. Projekt jest rozwijany przez mieszany zespół ekspertów z Polski i Niemiec.

RDOŚ w Gdańsku prowadził postępowanie dot. infrastruktury przyłączeniowej na obszarze gmin Ustka i Słupsk. Zawiadomienie wskazuje na to, że Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni uzgodnił warunki realizacji przedsięwzięcia. Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Gdyni oraz Komendant Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej w Gdyni również wydał opinię w tej sprawie. Z kolei Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Fot. Depositphotos

seaway7

Dziękujemy za wysłane grafiki.