• <
Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024

Wybrano nową radę zachodniopomorskiego oddziału Krajowej Izby Gospodarki Morskiej na lata 2024-2028

22.05.2024 13:11 Źródło: Krajowa Izba Gospodarki Morskiej
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska Wybrano nową radę zachodniopomorskiego oddziału Krajowej Izby Gospodarki Morskiej na lata 2024-2028

Partnerzy portalu

Fot. GospodarkaMorska.pl

21 maja 2024 roku podczas Zebrania Ogólnego Członków zachodniopomorskiego oddziału Krajowej Izby Gospodarki Morskiej wybrano nową Radę Oddziału na lata 2024-2028. Omówiono także cele i postanowienia na obecną kadencję.

Nowy skład rady tworzą:

Cezary Sylwestrzak – Przewodniczący Rady (firma Baltic Stevedoring Company)
Arkadiusz Świech – Wiceprzewodniczący Rady (Finomar)

Członkami rady są:

- Dariusz Doskocz (Żegluga Polska)
- Piotr Krahel (Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście)
- Andrzej Łuc (Zarząd Morskiego Portu Police)
- Wojciech Pysiak (Bulk Cargo – Port Szczecin)
- Natalia Skugariew (Fosfan)

Najważniejsze cele jakie postawiła przed sobą nowa rada to m.in.

- reprezentowanie interesów zrzeszonych podmiotów gospodarczych województwa zachodniopomorskiego wobec organów państwa, administracji państwowej i samorządowej oraz innych organizacji;
- zapewnienie swoim członkom wszechstronnej pomocy w ich działalności zgodnie z ich potrzebami i interesami;
- integracja środowiska morskiego i regionów nadmorskich wokół wspólnej problematyki morskiej;
-  wspieranie lokalnych inicjatyw gospodarczych i przedsięwzięć służących rozwojowi przedsiębiorczości w zakresie gospodarki morskiej;
- popularyzacja spraw morskich na forum lokalnym i krajowym;
- wspieranie szkolnictwa morskiego i dbałość o rozwój kadr dla gospodarki morskiej;
- kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej i doskonalenia norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym;
- pozyskiwanie nowych członków KIGM z terenu Pomorza Zachodniego;
- wykonywanie innych zadań określonych uchwałami organów Izby oraz Statutem KIGM.

Partnerzy portalu

legal_marine_mateusz_romowicz_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.