• <
mewo_2022

WindEurope wzywa UE do uznania kluczowej roli portów w osiągnięciu redukcji emisji CO2 dzięki morskiej energii wiatrowej

zk

04.05.2023 11:55
Strona główna Energetyka Morska, Wiatrowa, Offshore Wind, Offshore Oil&Gas WindEurope wzywa UE do uznania kluczowej roli portów w osiągnięciu redukcji emisji CO2 dzięki morskiej energii wiatrowej

Partnerzy portalu

Fot. Siemens Gamesa

Unia Europejska (UE) powinna uznać krytyczną rolę morskich portów w swojej polityce dotyczącej transeuropejskiej sieci TEN-T, aby wspierać przejście na czystszą, bardziej ekologiczną i inteligentną mobilność zgodnie z Europejskim Zielonym Rozkazem - stwierdziła organizacja branżowa WindEurope w komunikacie prasowym.

Poprzez TEN-T UE dąży do zbudowania wydajnej, multimodalnej i wysokiej jakości infrastruktury transportowej w całej UE. Według WindEurope UE chce wykorzystać trwającą rewizję TEN-T, aby uczynić europejski transport, zdolnym do realizacji Europejskiego Zielonego Ładu.

WindEurope dodaje również, że osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku będzie wymagało 19-krotnego zwiększenia mocy morskiej energii wiatrowej w stosunku do dzisiejszych 16 GW, co oznacza, że tylko w ciągu najbliższych siedmiu lat wolumen offshore wind w UE musi wzrosnąć z 16 GW do 115 GW.

Wiąże się to z określonymi potrzebami transportowymi, infrastrukturą i łącznością, co wymaga inwestycji w infrastrukturę portową.

WindEurope szacuje, że tylko do 2030 roku Europa będzie musiała zainwestować 8,5 mld euro w swoją infrastrukturę portową.

WindEurope i Europejska Organizacja Portów Morskich (ESPO) stwierdziły, że wzywają UE i państwa członkowskie do uznania zasadniczej roli portów w osiągnięciu redukcji emisji dwutlenku węgla dzięki energii wiatrowej, w szczególności powinny zapewnić, że rewizja TEN-T obejmuje metryki zgodne z celami Europy w zakresie dekarbonizacji.

W obecnej sytuacji porty decydujące się na odejście od paliw kopalnych na odnawialne źródła energii są narażone na straty, ponieważ prowadzi to do zmniejszenia obsługiwanego tonażu.

- Rola, jaką niektóre porty w Europie odgrywają w rozwoju, dostawach i łańcuchu wartości morskiej energii wiatrowej, jest ogromna, ale nie można jej zmierzyć w tonach - obecnym jedynym kryterium bycia portem TEN-T - powiedziała Isabelle Ryckbost, sekretarz generalny ESPO.

- ESPO uważa, że nadszedł czas, aby polityka TEN-T zrozumiała i odzwierciedliła fakt, że transformacja energetyczna ma duży wpływ na łańcuchy dostaw, połączenia, środki transportu i infrastrukturę portową. Najwyższy czas dostosować politykę TEN-T do tych nowych realiów i uwzględnić porty, które odgrywają ważną rolę w energetycznym łańcuchu wartości. Bez tych portów dostawy energii odnawialnej będą utrudnione - dodała sekretarz.

Wolumen to nie wszystko!


Wolumen nie powinien być jedynym czynnikiem decydującym, powiedział WindEurope, ponieważ porty już dawno odeszły od samodzielnego liczenia tonażu.

Porty mogą być również częścią sieci kompleksowej, jeśli "jego całkowity roczny wolumen ładunków (masowych i niemasowych) przekracza 500 000 ton ORAZ jego wkład w dywersyfikację dostaw energii w UE i przyspieszenie wprowadzania energii odnawialnych jest jednym z głównych działań portu".

- Wiele ton materiału jest przemieszczanych w i z portów podczas przechowywania, montażu i instalacji turbin wiatrowych. Ale na tym nie koniec. Porty zapewniają również niezawodną i bezpieczną produkcję energii na morzu. Jednak te istotne działania operacyjne i konserwacyjne nie są objęte obecnymi kryteriami dostępu portów do sieci TEN-T. Posłowie PE muszą zająć się tą kwestią. TEN-T powinna zawierać wskaźniki zgodne z europejskimi celami dekarbonizacyjnymi - powiedział Giles Dickenson, dyrektor generalny WindEurope.

Stabilne przepisy i dedykowane finansowanie mogłyby pozwolić portom na strategiczne planowanie rozbudowy lub adaptacji swoich obiektów w najbardziej efektywny sposób - czytamy w komunikacie prasowym WindEurope.

Jednak polityka dotycząca rozwoju portów jest często ustalana na poziomie regionalnym, gdzie konkuruje z innymi działaniami branżowymi, a decydenci powinni uznać korzyści społeczne płynące z inwestowania w porty przystosowane do obsługi offshore i powinni odpowiednio udostępnić instrumenty finansowe - stwierdziła organizacja.

W styczniu sześć europejskich portów podpisało wzajemną deklarację o współpracy na poziomie operacyjnym i praktycznym w celu złagodzenia nadmiernej przepustowości spowodowanej zbliżającym się wzrostem aktywności w zakresie morskiej energetyki wiatrowej.

seaway7

Dziękujemy za wysłane grafiki.