• <

Wiceminister klimatu: nowela ustawy o rewitalizacji Odry musi wejść w tym roku

Strona główna Ekologia Morska, Ochrona Bałtyku, Rybołówstwo Morskie Wiceminister klimatu: nowela ustawy o rewitalizacji Odry musi wejść w tym roku

Partnerzy portalu

Nowelizacja ustawy o rewitalizacji Odry musi wejść w życie w tym roku - powiedziała PAP wiceminister klimatu i środowiska Urszula Zielińska. Po to, by zapobiec katastrofie ekologicznej, potrzebne jest oczyszczenie Kanału Gliwickiego, zmniejszenie zasolenia wody i renaturyzacja rzeki - dodała.

We wtorek Zielińska wzięła udział, we Wrocławiu, w międzynarodowej konferencji o renaturyzacji Odry .

Wiceminister poinformowała że, Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad nowelizacją specustawy odrzańskiej. „Te prace już trwają. Nasz resort otrzymał ocenę skutków regulacji do zaopiniowania” - powiedziała PAP Zielińska. Jak mówiła, nowelizacja musi zostać uchwalona w tym roku, jak najszybciej. „Spodziewam się, że będzie procedowana w lecie, a w trzecim kwartale tego roku zostanie uchwalona” – wskazała.

Zielińska podkreśliła konieczność zmian wielu zapisów, które znajdują się w ustawie o rewitalizacji Odry. „Jest tam cały zestaw inwestycji regulujących Odrę, a wiemy, że regulacja i przeregulowanie tej rzeki było jedną z przyczyn katastrofy ekologicznej. A zatem plany dotyczące tego obszaru powinny zostać z tej ustawy wykreślone” – mówiła.

Zwróciła uwagę, że już teraz, pod koniec maja, w Odrze obserwowane jest występowanie dużej ilości złotej algi. „Widzimy, że katastrofa z 2022 r. może się powtórzyć. W nowelizacji specustawy muszą znaleźć się poważne, głębokie zmiany” – podkreśliła Zielińska.

W tym kontekście wiceszefowa MKiŚ zwróciła uwagę na zły stan Kanału Gliwickiego i potrzebę jego „gruntownego wyczyszczenia”. „Resort infrastruktury przygotowuje kosztorys takiej inwestycji, będziemy na to szukać funduszy. Ten kanał jest wylęgarnią złotej algi” – mówiła.

Dodała, że resort prowadzi też rozmowy ze spółkami, które mają pozwolenia wodnoprawne na zrzuty wody do Odry, o przygotowaniu planów odsalania odprowadzanej wody. Zwróciła jednak uwagę, że "budowa inwestycji odsalających to jest okres rzędu nawet pięciu lat".

Zielińska wskazała, że ilość złotej algi rośnie w miejscach, gdzie woda stroi. „Tam, gdzie są największe zastoje wody, tam algi jest najwięcej. Musimy zrobić wszystko, aby Odra mogła płynąć; trzeba odbudować nurt rzeki, aby mogła ona płynąć szybciej, a więc prace związane z renaturyzacją Odry muszą ruszyć pilnie” – podkreśliła.

Ustawa o rewitalizacji Odry została przyjęta przez Sejm w lipcu 2023 r. Celem regulacji jest, jak podawał wówczas resort infrastruktury, zapewnienie odpowiednich zasobów wodnych i poprawa jakości wody w rzece Odrze, przez m.in. realizację inwestycji mających poprawić lub przywrócić właściwe funkcjonowanie środowiska naturalnego (renaturyzacja i budowa stopni wodnych), zapewnienie wsparcia finansowego określonych inwestycji, przesądzenie o pierwszeństwie realizacji lub dofinansowania określonych inwestycji, które powinny być realizowane zarówno na rzece Odrze, jak i w jej dorzeczu.

Ustawa określa m.in. szczegółowe zasady i warunki przygotowania inwestycji mających na celu poprawę warunków środowiskowych rzeki Odry w zakresie ilości i jakości wody w rzece, a także środowiska wodnego oraz zwiększenie możliwości retencjonowania wody na obszarze zlewni tej rzeki; zasady wsparcia finansowego przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodnej; zasady realizacji działań mających na celu odbudowę ichtiofauny w rzece Odrze.

autor: Piotr Doczekalski

pdo/ pad/

fot. Depositphotos

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.