• <
Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024

Urząd Morski w Gdyni podpisał umowę na Pogłębienie toru podejściowego Portu Gdynia

24.07.2020 13:25 Źródło: Urząd Morski w Gdyni
Strona główna Porty Morskie, Terminale, Logistyka Morska, Transport Morski Urząd Morski w Gdyni podpisał umowę na Pogłębienie toru podejściowego Portu Gdynia

Partnerzy portalu

Urząd Morski w Gdyni podpisał umowę na Pogłębienie toru podejściowego Portu Gdynia - GospodarkaMorska.pl
fot. umgdy.gov.pl

Środki z Programu Infrastruktura i Środowisko, w sumie ponad 167 mln zł, zostaną przeznaczone na modernizację dostępu drogowego do portu w Szczecinie, pogłębienie toru podejściowego do portu Gdynia oraz na zakup statku pożarniczego uzupełniającego flotę Portowej Straży Pożarnej Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.

23 lipca 2020 r. Centrum Unijnych Projektów Transportowych zawarło umowy z Gminą Miastem Szczecin, Urzędem Morskim w Gdyni i z Zarządem Morskim Portów Szczecin i Świnoujście S.A. Łączna wartość projektów to ponad 384 mln zł. Unijne dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wyniesie ponad 167 mln zł.

-Dziś podpisujemy umowy o dofinansowanie dla trzech projektów morskich, które mają jeden cel – poprawić konkurencyjności polskich portów na bałtyckim i europejskim rynku. Pomogą w tym fundusze unijne, które wspierają rozwój polskich portów. Łącznie z dzisiejszymi umowami, już 20 morskich inwestycji uzyskało dofinansowanie w wysokości ponad 3.8 mld zł z Programu Infrastruktura i Środowisko  – powiedziała minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.   

-Te umowy są następnymi dowodami na dynamiczny rozwój polskich portów. Dzięki nim zapewnimy większe bezpieczeństwo polskich terminali i zwiększymy ich potencjał przeładunkowy, co odzwierciedla się w corocznych rekordach oraz wpływach podatkowych do budżetu państwa. Warto dodać, że porty morskie stanowiły bardzo ważny ośrodek przepływu towarów podczas lockdownu. Wartość obecnie trwających inwestycji w gospodarce morskiej sięga prawie 10 miliardów złotych. Natomiast do 2030 roku planujemy następne projekty, których wartość sięgnie kolejnych 15 miliardów złotych – zaznacza minister Gróbarczyk.

W ramach projektu za największym bo 100 mln zł dofinansowaniem, w porcie w Szczecinie, powstanie zmodernizowany układ drogowy pozwalający na sprawną obsługę przeładunków, co wpłynie na poprawę konkurencyjności portu w sieci transportowej TEN-T i w korytarzu Bałtyk-Adriatyk. Natomiast  w gdyńskim porcie powstanie głębszy i szerszy tor podejściowy, który poprawi m.in nawigację inwestycji w ramach 65,5 mln zł dofinansowanie z UE.

-Dzisiejsze trzy umowy to kolejny sukces dla polskich portów morskich. Dzięki temu wkrótce będziemy mogli być świadkami rozwoju regionu bałtyckiego i wzmocnienia transeuropejskiej sieci transportowej. Te projekty to także nowoczesna infrastruktura i poprawa bezpieczeństwa na Bałtyku. Polski transport morski może się rozwijać dzięki unijnemu dofinansowaniu, tym razem kwotą ponad 167 mln zł – zaznaczył wiceminister infrastruktury Marcin Horała.

Ostatni z projektów otrzyma 1,8 mln zł dofinansowania na poprawę bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ratowniczego na akwenach portów morskich Świnoujście, Police i Szczecin czemu przysłuży się statek pożarniczy, który zakupi Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.

-Zarówno Port Gdynia, jak i port Szczecin są częścią transeuropejskiej sieci transportowej biegnącej miedzy Bałtykiem a Morzem Adriatyckim. Dzięki dofinasowaniu z budżetu Unii Europejskiej w latach 2014-2020 w obydwu portach przeprowadzane są wielomiliardowe kompleksowe prace: pogłębianie torów podejściowych i akwenów wewnętrznych, modernizacje falochronów osłonowych, oznakowanie nawigacyjne ale także rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej czy infrastruktura około-portowa jak modernizacja dojazdowych dróg czy linii kolejowych.

Umowy podpisywane dziś dotyczące portów w Szczecinie i w Gdyni pokazują, że UE konsekwentnie realizuje politykę transportową skierowaną na szlaki drogowe, kolejowe, lotnicze, morskie oraz rzeczne stanowiące najważniejsze połączenia z punktu widzenia jej rozwoju, a także elementy infrastruktury w postaci portów morskich, lotniczych, śródlądowych i terminali drogowo-kolejowych. – podkreśla Marek Prawda, Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. 

-Z Programu Infrastruktura i Środowisko w tej perspektywie województwo pomorskie otrzymało ponad 6,5 mld zł, a zachodniopomorskie prawie 6,2 mld złotych na projekty transportowe. Dziś podpisane umowy jeszcze zwiększą te kwoty ale najważniejsze, że porty morskie w Szczecinie, Gdyni i Świnoujściu staną się jeszcze bardziej konkurencyjne, a żegluga bardziej bezpieczna.  – powiedziała Sylwia Cieślak – Wilk p.o. zastępca dyrektora CUPT .

23 lipca 2020 r. Centrum Unijnych Projektów Transportowych zawarło 3 umowy o dofinansowanie dla projektów:

„Pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia.

Etap II – Pogłębienie toru podejściowego”

Beneficjent: Urząd Morski w Gdyni

Wartość całkowita projektu:      77 100 000,00PLN

Dofinansowanie UE:               65 532 829,54 PLN

Realizacja projektu – październik 2022

Więcej o projekcie: https://www.umgdy.gov.pl/?p=9152

„Zakup statku pożarniczego dla Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Spółka Akcyjna

Beneficjent: Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.

Wartość całkowita projektu : 36 675 650,70 PLN

Dofinansowanie UE: 1 800 000,00 PLN

Realizacja projektu – grudzień 2021

„Modernizacja dostępu drogowego do portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza”

Beneficjent: Gmina Miasto Szczecin

Wartość całkowita projektu:           270 555 201,14 PLN

Dofinansowanie UE:               100 000 000,00 PLN

Realizacja projektu – marzec 2023

bulk_cargo_port_szczecin

Partnerzy portalu

port_gdańsk_390x100_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.