• <
escort_980x120_gif_2020

Samorządowcy Warmii i Mazur chcą zwiększyć monitoring stanu jezior

jm

10.10.2021 21:49 Źródło: własne
Strona główna Przemysł Jachtowy, Turystyka Morska, Żeglarstwo Morskie Samorządowcy Warmii i Mazur chcą zwiększyć monitoring stanu jezior

Partnerzy portalu

Samorządowcy Warmii i Mazur chcą zwiększyć monitoring stanu jezior - GospodarkaMorska.pl
Fot. Mat86 / Wikipedia

Samorządowcy z Warmii i Mazur wyślą Radzie Dialogu Społecznego i administracji rządowej swoje uwagi o aktualnym stanie jezior i zarządzaniu nimi. W ocenie regionalnych polityków należy m.in. zwiększyć monitoring jezior i zaangażować środowiska lokalne w proces zarządzania i użytkowania akwenów.

Przedstawiciel biura prasowego marszałka woj. warmińsko-mazurskiego Szymon Tarasewicz poinformował PAP, że w najbliższym czasie Radia Dialogu Społecznego i przedstawiciele administracji rządowej otrzymają wnioski ze zorganizowanej w minionym tygodniu w Olsztynie ogólnopolskiej konferencjo dotyczącej ustawy o rybactwie śródlądowym i wpływie jej zapisów na środowisko i gospodarkę. W rozmowach na ten temat uczestniczyli m.in. samorządowcy z regionu i z kraju oraz naukowcy.

Tarasewicz poinformował PAP, że w ocenie uczestników konferencji niezbędne są zmiany "dotyczące zwiększenia jakości zarządzania zasobami wód śródlądowych".

W tym celu, jak wskazano, przede wszystkim "należy uporządkować kompetencje organów odpowiedzialnych za prowadzenie racjonalnej gospodarki rybackiej".

"Konieczne jest zwiększenie monitoringu stanu jezior, w tym większego włączenia w ten proces środowisk naukowo-badawczych oraz odpowiednich służb, zwiększając ich zasoby i kompetencje" – wskazano w drugim punkcie wniosków.

Zasygnalizowano także, że "w proces zarządzania i użytkowania jezior powinni być w znacznie większym stopniu niż dotychczas włączeni partnerzy lokalni, w tym samorządy i organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, a także mieszkańcy". W ocenie uczestników spotkania pozwoli to "na większą dbałość o dobro wspólne, jakim są wody śródlądowe wraz z przyległymi terenami". Podkreślono, że należy prowadzić "dialog i partnerską współpracę" w promowaniu jezior.

W woj. warmińsko-mazurskim jest ponad 3 tys. jezior. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 zrealizowano projekty dotyczące jezior warte łącznie ponad 19 mln zł. Projekty te miały na celu m.in. ochronę jezior i zapobieganie ich degradacji.

– W latach 2021-2027 możliwości realizacji tego typu projektów mogą być większe z uwagi na jeden z priorytetowych celów polityki spójności UE, jakim jest bardziej przyjazna dla środowiska niskoemisyjna Europa, a także priorytety wynikające z nowego dokumentu UE – Europejskiego Zielonego Ładu. Zadania takie będą finansowane także z Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury na lata 2021-2027 – dodał Tarasewicz.

Źródło: PAP

Partnerzy portalu

taurus_sea_power_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.