• <
Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024

Usuwanie broni chemicznej zatopionej w Bałtyku

01.09.2015 10:00 Źródło: własne

Partnerzy portalu

Usuwanie broni chemicznej zatopionej w Bałtyku - GospodarkaMorska.pl

Pilotażowy projekt poszukiwania, oceny stanu technicznego oraz możliwości wydobycia amunicji chemicznej zatopionej w polskich obszarach morskich oraz rewitalizacja hałdy fosfogipsów w Wiślince były głównym przedmiotem wczorajszej (31.08) wizyty ministra środowiska Macieja Grabowskiego na Pomorzu.

Celem pilotażowego projektu dotyczącego broni zatopionej w Bałtyku jest przede wszystkim jej inwentaryzacja, określenie możliwości wydobycia oraz oszacowanie ryzyka dla środowiska morskiego, jakie może ona powodować. Przedsięwzięcie będzie realizowane na obszarze Głębi Gdańskiej i Zatoki Puckiej. Projekt jest koordynowany przez Akademię Marynarki Wojennej w Gdyni. Jego realizację będą wspierały liczne instytucje, m.in.: Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, Wojskowa Akademia Techniczna, Instytut Morski oraz Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

W trakcie spotkania z władzami Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni minister Grabowski podkreślił dużą wagę tego przedsięwzięcia. – W Bałtyku zalega około 40 tysięcy ton broni chemicznej z czasów II Wojny Światowej. Zagraża ona ludziom i środowisku. Będę wspierał starania Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni o uzyskanie dofinasowania z Programu LIFE na realizację tego projektu.

W trakcie wizyty na Pomorzu minister Grabowski spotkał się także ze Zbigniewem Macczakiem, Pomorskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska. Głównym przedmiotem rozmów była rekultywacja hałdy fosfogipsów w Wiślince.

Składowisko odpadów w Wiślince powstało na przełomie lat 60. i 70. ubiegłego wieku. W 2008 r. jego eksploatacja została zakończona, a w 2009 r. rozpoczął się proces rekultywacji. Obecnie składowisko jest odpowiednio zabezpieczone i spełnia wymagane normy środowiskowe. Wokół niego funkcjonuje system zabezpieczeń, na który składają się m.in. naturalna roślinność, zbiornik retencyjny oraz rowy opaskowe. Dodatkowo hałda jest na bieżąco monitorowana przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.