• <
Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024

PRCiP wygrało przetarg na sztuczne zasilanie wybrzeża w miejscowości Wicie

kw

29.05.2024 09:31
Strona główna Ekologia Morska, Ochrona Bałtyku, Rybołówstwo Morskie PRCiP wygrało przetarg na sztuczne zasilanie wybrzeża w miejscowości Wicie

Partnerzy portalu

Fot. Urząd Morski Szczecin

Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych podpisało umowę z Urzędem Morskim w Szczecinie na zadanie pn.: „Sztuczne zasilanie w miejscowości Wicie na odcinku wybrzeża km 260,690 - 261,190”. Razem z firmą Hegemann z Niemiec tworzy konsorcjum, które zostało wyłowione w postępowaniu przetargowym. Wartość umowy to 3 977 475,00 zł brutto.

Sztuczne zasilanie ma na celu odbudowę obszaru brzegu morskiego i wydm oraz wypłycenie podbrzeża poprzez naniesienie i usypanie piasku morskiego w miejscach, w których plaża uległa zanikowi w skutek zalania morzem.

Ma to istotne znaczenie z punktu widzenia wezbrań sztormowych powodujących erozję brzegów, powodzie sztormowe oraz zniszczenia infrastruktury. Odbudowany w wyniku zasilania system rew oraz szeroka i wysoka plaża wygaszają całkowicie energię fal, która nie mogąc dojść do wydmy nie powoduje jej rozmycia. Dlatego tak istotnym jest zasilenie przedmiotowego odcinka.

Zakres zadania będzie obejmował m.in. wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej tj.: „Wytycznych do sztucznego zasilania brzegu morskiego w miejscowości Wicie km: 260,00-261,19” w zakresie dotyczącym odcinka 260,690÷261,190, zapewnienie wyczerpania czystego i o odpowiedniej granulacji urobku dla odcinka 260,690÷261,190. Będzie to również wykonanie batymetrii i wyznaczenie miejsca/miejsc pod wyczerpanie urobku przed rozpoczęciem prac czerpalnych, montaż/demontaż rurociągów lądowych i podwodnych, a także czerpanie i transport urobku.

Przewidywana, szacunkowa objętość urobku do zasilenia przedmiotowego odcinka brzegu wynosi max. 62 500 m3. Termin wykonania całego zadania to 45 dni od dnia podpisania umowy.

Firma PRCiP, specjalizująca się w pracach czerpalno-refulacyjnych koncentruje swoją działalność na ochronie środowiska przed szkodliwymi wpływami sił natury. Przykładem jest ich udział w odbudowie brzegów morskich na polskim wybrzeżu Bałtyku, zwłaszcza na Półwyspie Helskim. Przedsiębiorstwo aktywnie uczestniczy również w budowie nowych plaż, co przyczynia się do rozwoju turystyki i poprawy jakości życia lokalnych społeczności.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.