• <
mewo_2022

MFW Bałtyk II z pozwoleniem na budowę kabli eksportowych

Strona główna Energetyka Morska, Wiatrowa, Offshore Wind, Offshore Oil&Gas MFW Bałtyk II z pozwoleniem na budowę kabli eksportowych

Partnerzy portalu

Fot. Polenergia

Wojewoda Pomorski wydał pozwolenie na budowę kabli eksportowych dla elektrowni MFW Bałtyk II, realizowanej przez Polenergię i Equinor. Decyzja z 9 maja 2024 roku, oznaczona sygnaturą 50/2024/MKA, jest istotnym krokiem w przygotowaniach do integracji mocy z przyszłej farmy wiatrowej z krajowym systemem elektroenergetycznym.

Przedsięwzięcie przewiduje budowę dwóch podmorskich kabli eksportowych, które będą prowadzić do muf przejściowych, tzw. Transition Joint Bay (TJB). Kable te stanowią kluczowy element infrastruktury przyłączeniowej morskiej farmy wiatrowej.

Projekt, przygotowany przez specjalistów z uprawnieniami budowlanymi, w tym Mateusza Samulaka, Martynę Golan i Andrzeja Zakrzewskiego, spełnia wszystkie wymogi formalne i prawne. Proces wydawania decyzji obejmował szereg uzgodnień i opinii, w tym decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, który przeprowadził ocenę oddziaływania na środowisko. Inwestycja uzyskała także pozytywne opinie i zatwierdzenia szeregu ekspertyz związanych z bezpieczeństwem morskim i żeglugą, wydanych przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, decyzja Wojewody Pomorskiego podlega natychmiastowemu wykonaniu. Inwestor jest zobowiązany do ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalnościach instalacyjnych dotyczących sieci elektrycznych i telekomunikacyjnych. Rozpoczęcie robót musi być zgłoszone odpowiednim organom nadzoru budowlanego, a zakończenie budowy wymaga zgłoszenia do odbioru i ewentualnej kontroli.

Pełna dokumentacja związana z decyzją oraz szczegółowe informacje na temat inwestycji są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024

Partnerzy portalu

aste_390x150_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.