• <
Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024

Kraje UE za wzmocnieniem Systemu Informacyjnego Schengen

pc

20.11.2018 04:41 Źródło: PAP
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska Kraje UE za wzmocnieniem Systemu Informacyjnego Schengen

Partnerzy portalu

Kraje UE za wzmocnieniem Systemu Informacyjnego Schengen - GospodarkaMorska.pl

Kraje członkowskie opowiedziały się w poniedziałek za wzmocnieniem Systemu Informacyjnego Schengen (SIS). Ma to pomóc w walce z terroryzmem i zorganizowaną przestępczością, a także lepiej zarządzać migracją na terenie UE.

System Informacyjny Schengen to komputerowa baza danych pozwalająca sprawdzić, czy dana osoba lub przedmiot, które przekraczają granicę strefy Schengen bądź już znajdują się na jej terenie, nie są poszukiwane lub objęte zakazem wstępu na teren strefy. Dostęp do tej bazy mają policja, straż graniczna, urzędy konsularne i służba celna z państw członkowskich układu z Schengen.

W poniedziałek kraje UE zdecydowała, że ten system powinien zostać wzmocniony. Zmiany mają przyczynić się do lepszego zwalczania terroryzmu oraz poważnej przestępczości i pomóc w zarządzaniu migracją.

Projekt nowych regulacji wprowadza dodatkowe kategorie ostrzeżeń do systemu. W efekcie mają do niego trafiać także odciski palców lub odciski dłoni odkryte podczas poważnych przestępstw lub incydentów terrorystycznych, które są uważane za należące do sprawcy.

Kolejna zmiana to wprowadzenie do SIS ostrzeżeń profilaktycznych dla dzieci zagrożonych uprowadzeniem przez rodziców, a także dzieci i osób wymagających szczególnej troski, którym należy uniemożliwić podróżowanie dla ich własnej ochrony (na przykład gdy podróż może prowadzić do ryzyka przymusowego małżeństwa).

Do SIS trafią także ostrzeżenie w związku z decyzjami nakazującymi powrót do swoich krajów nielegalnie przebywającym na terenie UE obywatelom państw trzecich.

Propozycja rozszerza również listę obiektów, dla których mogą być wysyłane ostrzeżenia w SIS, m.in. na fałszywe dokumenty i obiekty o dużej wartości, a także sprzęt IT.

Zgodnie z nowymi przepisami Europol będzie miał dostęp do wszystkich danych w SIS. Ponadto państwa członkowskie muszą informować Europol o wszelkich danych, gdy osoba jest poszukiwana w związku z przestępstwem terrorystycznym. Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) będzie miała również dostęp do wpisów w SIS.

Rada i Parlament Europejski muszą podpisać rozporządzenie. Tekst zostanie następnie opublikowany w Dzienniku Urzędowym UE i wejdzie w życie 20 dni później.

SIS zawiera ponad 76 mln tzw. alertów. W 2017 r. państwa członkowskie uzyskały dostęp do nich ponad 5,1 miliarda razy, co przełożyło się na ponad 240 tys. "trafień" w przypadku zagranicznych wpisów (ostrzeżeń wydanych przez inny kraj).

Partnerzy portalu

legal_marine_mateusz_romowicz_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.