• <

Dyrektor Nadzorów Przemysłowych PRS S.A. Janusz Dilling został odznaczony Pierścieniem Patriotów

Polski Rejestr Statków

01.07.2018 22:45 Źródło: własne
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska Dyrektor Nadzorów Przemysłowych PRS S.A. Janusz Dilling został odznaczony Pierścieniem Patriotów

Partnerzy portalu

Dyrektor Nadzorów Przemysłowych PRS S.A. Janusz Dilling został odznaczony Pierścieniem Patriotów - GospodarkaMorska.pl

Z przyjemnością i wielkimi wyrazami szacunku - informujemy, że Dyrektor Pionu Nadzorów Przemyslowych PRS S.A., kierujący również Inspektoratem Okrętów Wojennych w Pionie Okrętowym PRS S.A. - Pan kmdr rez. mgr inż. Janusz Dilling, otrzymał „Pierścień Patrioty”. Jest to wyróżnienie przyznawane przez Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych oraz Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego. Odznaczenie honoruje zasłużone osoby i ich wybitny wkład w pracę na rzecz bezpieczeństwa i ochrony informacji oraz znaczący udział w promowaniu tematyki bezpieczeństwa i obrony narodowej Polski.

Uroczystość wręczenia odbyła się drugiego dnia Targów Balt Military Expo, podczas gali wręczenia nagród Grand Prix im. Kontradmirała Xawerego Czernickiego oraz laureatów nagród specjalnych.

Serdecznie gratulujemy i jesteśmy dumni, że na pokładzie Polskiego Rejestru Statków możemy pływać z tak zasłużoną Załogą!

Dyrektor Pionu Nadzorów Przemysłowych PRS S.A. oraz kierownik Inspektoratu Okrętów Wojennych w Pionie Okrętowym PRS S.A. – kmdr rez. mgr inż. Janusz Dilling o przyznanym wyróżnieniu i planach na przyszłość

Wszystkie dotychczasowe nagrody i sukcesy zawsze motywują do zwiększonej aktywności i rozwoju ,  a także przynoszą wiarę w skuteczność przyjętej drogi na najbliższą przyszłość i perspektywiczny rozwój instytucji. Nie należy spoczywać na laurach po chwilowych sukcesach. Rozwój wymaga ciągłej pracy, osobistego rozwoju oraz rozwijania kompetencji swoich współpracowników, gdyż sukces każdego szefa jest w istocie sukcesem jego kolegów i współpracowników. Każdy dąży do nowych celów, doskonaląc się. Trzeba wyznaczać sobie nowe cele i do nich dążyć,  współpracując, szanując i dbając o swoich współpracowników, wierząc i ufając  im,  znając  ich doświadczenie, wiedzę i umiejętności oraz zapał do pracy.

Polski Rejestr Statków jest firmą odpowiedzialną społecznie, stawiającą sobie bardzo wysoko poprzeczkę, więc i ja swoją poprzeczkę muszę mieć ustawioną bardzo wysoko. Czuję zawsze ogromną przyjemność mogąc działać i realizować cele pod banderą Polskiego Rejestru Statków i w takim dobrym i życzliwym zespole jakim są nasi pracownicy.

Polski Rejestr Statków prowadzi nadzory przemysłowe od kilkudziesięciu lat. Od 1991 roku są one realizowane przez wyodrębnioną strukturę organizacyjną PRS - Pion Nadzorów Przemysłowych, którym mam wielki zaszczyt zarządzać.     

Sprawujemy nadzór inwestorski oraz techniczny w oparciu o przepisy ustawy Prawo budowlane oraz jako niezależna strona trzecia - wg standardów międzynarodowych, w tym Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów (FIDIC) oraz standardów własnych PRS.

Tworząc i rozwijając nasze usługi zawsze przygotowujemy plan adaptacji zawierający niezbędne elementy do działania. Oprócz elementów typowo produktowych dla branży przemysłowej, musimy dostosować nasze usługi także do wymogów prawnych, nie idąc przy tym na żadne ustępstwa. Wszystkie te czynniki mają wpływ na to, gdzie jesteśmy obecnie i gdzie będziemy w kolejnych latach naszej działalności, ponieważ bogate doświadczenie przekłada się na wiarygodność i rzetelność, jaką oferujemy naszym klientom, a tym samym na zaufanie do naszej instytucji.

Nasze najbliższe kierunki rozwoju, to rozszerzenie współpracy z firmami z obszaru ropy i gazu, np. LOTOS Petrobaltic, PERN, EuRoPolGaz, Gaz System i innymi w zakresie zagospodarowania, magazynowania, przesyłu, a także eksploatacji złóż gazu i ropy. Pozyskanie kontraktów na realizację usług nadzoru technicznego i doradczych od klientów z tego obszaru jest naszym strategicznym celem. Aktualnie nadzorujemy przebudowę platformy „Petrobaltic” na centrum produkcyjne w oparciu o własne przepisy techniczne.

Działamy również na polu morskiej energetyki wiatrowej, LNG oraz współpracujemy na mocy Porozumienia o współpracy z Wyższym Urzędem Górniczym oraz Okręgowym Urzędem Górniczym, a także z organami Administracji Morskiej Państwa. Uzyskaliśmy statusu rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego.

Nadzorujemy i certyfikujemy obiekty pływające, takie jak przystanie pływające, hotele, restauracje i wiele innych ciekawych projektów.

Oczywiście cały czas poszukujemy oryginalnych i nowych rozwiązań, likwidacji barier i ograniczeń jakie stają przed nami i naszymi klientami. Mieszanka wiedzy i doświadczeń pracowników PRS S.A. okazuje się zawsze świetnym sposobem na osiągniecie zakładanych celów. W przypadku realizacji nowych projektów ważne jest zaangażowanie całego zespołu - w PRS mamy to szczęście, że to zaangażowanie jest w zespole, począwszy od fazy projektowej a skończywszy na koordynacji realizowanych koncepcji oraz projektów - i dzięki temu, o wiele łatwiej jest się nam odnaleźć w gąszczu wymagań prawnych, a także mieć pewność, że budowana przez nas usługa spełnia wysokie wymogi rynkowe.

Wierzę, że dotychczasowy sukces i nasze pełne zaangażowanie pozwoli nam poszerzać ofertę o kolejne obszary, aby móc w najwyższym stopniu spełniać oczekiwania i potrzeby naszych klientów.

Niezależnie od kierowania Pionem Nadzorów Przemysłowych, od 2004 roku pracuję również w Inspektoracie Okrętów Wojennych, kierując jego działalnością prawie od początku mojej aktywności w PRS, po 39 latach pracy w mundurze w MW RP, a właściwie 44 doliczając 5 lat „mundurowych” spędzonych w Conradinum. Wcześniej byłem członkiem Rady Technicznej PRS S.A. jako przedstawiciel MW RP, stąd współpraca z PRS liczy wiele lat, nie wspominając o kontaktach przy budowie okrętów w latach wcześniejszych i współpracy przy opracowaniu standardów technicznych dla MW RP.

Nabyte doświadczenie oraz kontakty z zapleczem projektowym, badawczym oraz stoczniami, przez cały okres pracy w służbach technicznych MW RP, związane w znacznej mierze  z projektowaniem, budową i rozwojem standardów technicznych, kończąc na zarządzaniu i kierowaniu systemem logistycznym MW RP oparte jest na dobrze pojętym koleżeństwie, gruntownym przygotowaniu zawodowym wynikającym z wielu lat nauki i studiów, w tym Conradinum (kierunek mechaniczny), WSMW (Wydział Techniczny specjalność elektromechaniczna – siłownie okrętowe), Instytut Okrętowy Politechniki Gdańskiej (projektowanie okrętów) oraz kierunkowych studiów podyplomowych. To wszystko pozwala na dobre relacje międzyludzkie oraz współpracę ze specjalistami z branży. Lata nauki zawodu oraz wieloletnia służba w MW RP, stanowią dobrą  podstawę do pracy w tak kompetentnej instytucji jaką jest PRS S.A. z  tak wysoko wyspecjalizowanymi, kompetentnymi współpracownikami, w atmosferze szacunku i życzliwości. Nie każdemu trafia się taki szczęśliwy los.

Obszar działania Inspektoratu Okrętów Wojennych związany jest z prowadzeniem nadzorów nad projektowaniem, budowami, przebudowami i modernizacją okrętów wojennych dla naszej MW RP, certyfikacją okrętowej infrastruktury lotniczej, certyfikacją wyrobów, materiałów, urządzeń, a także związany jest z tworzeniem nowych standardów technicznych zapewniających narzędzie do sprawowania tych nadzorów oraz prowadzeniem specjalistycznych szkoleń w zakresie całego procesu budowy okrętów wojennych.

Niezależnie od tego działamy w strukturach międzynarodowych takich jak INSA - militarny odpowiednik IMO (International Naval Safety Association – Międzynarodowe Stowarzyszenie Bezpieczeństwa Okrętów Wojennych grupujące marynarki wojenne i towarzystwa klasyfikacyjne), NSCA działający jak cywilny IACS (Naval Ship Classification Association - Stowarzyszenie Towarzystw Klasyfikacyjnych krajów NATO) oraz współpracujemy z Grupą Morską NATO – Ship Design and Capability Group. Wszystkie nasze działania jako instytucji opierają się na wieloletniej współpracy z Siłami Zbrojnymi RP, w tym Marynarką Wojenną, Strażą Graniczną i innymi strukturami organizacyjnymi MON i MSWiA.

Działalność ta oprócz wzbogacania naszej wiedzy i utrzymywania roboczych kontaktów z tymi instytucjami, daje dużo satysfakcji osobistej i buduje  prestiż naszej instytucji jako  wsparcia dla realizacji programów rozwojowych Sił Zbrojnych. Zawsze byliśmy i jesteśmy otwarci na wszelkie potrzeby naszych partnerów w mundurach, rozumiejąc ich problemy i dążąc do znalezienia najlepszych form współdziałania i pomocy. Wyzwania stojące przed MW RP i całymi SZ RP dają nam nowe impulsy do rozwijania własnego zaplecza technicznego i osobowego.  Współpraca przy budowie wszystkich nowych okrętów dla MW RP, takich jak okrętu patrolowego ORP „Ślązak”, serii niszczycieli min typu KORMORAN, holowników typu B860, a wcześniej ORP „kontradmirał X.Czernicki”, tworzy nową jakość w tych relacjach opartych na wzajemnej życzliwości, otwartości  oraz nie tylko deklarowanej, ale rzeczywistej pomocy. Jesteśmy zaangażowani w rozwój nowych projektów na etapie projektowania i technicznego przygotowania budowy, tworząc dla nich nowe niezbędne standardy  budowy i klasyfikacji oraz szkoląc naszych specjalistów.

Polski Rejestr Statków S.A. jest instytucją prowadzącą niezależną działalność rzeczoznawczą na rynku międzynarodowym, która - kierując się interesem publicznym – poprzez formułowanie wymagań, nadzór i wydawanie odpowiednich dokumentów pomaga administracjom państwowym, ubezpieczycielom i swoim klientom zapewnić bezpieczeństwo ludzi, obiektów pływających, lądowych, ładunków i środowiska naturalnego. Spółka realizuje usługi w trzech obszarach: okrętowym, certyfikacji systemów zarządzania i wyrobów oraz nadzorów przemysłowych. W każdym z tych obszarów oferowane są również szkolenia i prowadzone działania badawczo - rozwojowe.  Pełna oferta: www.prs.pl.

Partnerzy portalu

legal_marine_mateusz_romowicz_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.