• <
PZT_1100x200_gif_2020

Polska ratyfikowała Konwencję BWM 2004

Strona główna Porty, logistyka Polska ratyfikowała Konwencję BWM 2004
Polska ratyfikowała Konwencję BWM 2004 - GospodarkaMorska.pl
fot. marinecue.it

sons

21.09.2020 Źródło: PRS

Ośrodek ds. IMO przy Polskim Rejestrze Statków informuje, iż w dniu 26 sierpnia 2020 r. Polska złożyła w IMO deklarację przystąpienia do Międzynarodowej konwencji o kontroli i postępowaniu ze statkowymi wodami balastowymi i osadami (BWM, 2004). Oznacza to, że zgodnie z art. 18(3) tej Konwencji, dla Polski wejdzie ona w życie w dniu 26 listopada 2020 r.

Konwencja BWM została przyjęta w dniu 13 lutego 2004 r. i jest pierwszą konwencją międzynarodową, która wprowadza instrumenty prawne i techniczne dotyczące ryzyka wynikającego z przemieszczania organizmów w wodach balastowych.

Przedostanie się gatunków obcych do nowych środowisk może doprowadzić do znacznych zmian struktury i dynamiki ekosystemu morskiego. Zjawisko to może nie tylko stanowić zagrożenie dla dotychczasowych form gospodarczego wykorzystania morza, ale także zagrażać zdrowiu ludzkiemu, m.in. w związku z rozwojem chorobotwórczych drobnoustrojów lub zakwitów toksycznych glonów.

W związku z powyższym, głównym celem Konwencji BWM jest zapobieganie, zmniejszanie oraz w miarę możliwości wyeliminowanie przenoszenia tych organizmów i patogenów przez kontrolowanie i właściwe postępowanie ze statkowymi wodami balastowymi i osadami.

Przedmiotowa umowa międzynarodowa weszła w życie w dniu 8 września 2017 r.

Obecnie do Konwencji przystąpiło 86 państw, których floty handlowe stanowią łącznie około 91,12 % pojemności brutto światowej floty handlowej.

Okólnik IMO potwierdzający przystąpienie Polski do Konwencji BWM dostępny tutaj.

port_gdańsk_390x100_2020

Surowce

 Ropa brent 55,44 $ baryłka  0,64% 12:58
 Cyna 22000,00 $ tona -2,85% 22 sty
 Cynk 2651,00 $ tona -2,07% 22 sty
 Aluminium 1975,00 $ tona -0,85% 22 sty
 Pallad 2366,50 $ uncja  -0,04% 12:58
 Platyna 1118,65 $ uncja  0,81% 12:58
 Srebro 25,72 $ uncja  0,67% 12:58
 Złoto 1862,75 $ uncja  0,40% 12:58
invest_gda_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.