• <
PZT_980x120_gif_2020

Polska ratyfikowała Konwencję BWM 2004

Strona główna Porty, logistyka Polska ratyfikowała Konwencję BWM 2004
Polska ratyfikowała Konwencję BWM 2004 - GospodarkaMorska.pl
fot. marinecue.it

sons

21.09.2020 Źródło: PRS

Ośrodek ds. IMO przy Polskim Rejestrze Statków informuje, iż w dniu 26 sierpnia 2020 r. Polska złożyła w IMO deklarację przystąpienia do Międzynarodowej konwencji o kontroli i postępowaniu ze statkowymi wodami balastowymi i osadami (BWM, 2004). Oznacza to, że zgodnie z art. 18(3) tej Konwencji, dla Polski wejdzie ona w życie w dniu 26 listopada 2020 r.

Konwencja BWM została przyjęta w dniu 13 lutego 2004 r. i jest pierwszą konwencją międzynarodową, która wprowadza instrumenty prawne i techniczne dotyczące ryzyka wynikającego z przemieszczania organizmów w wodach balastowych.

Przedostanie się gatunków obcych do nowych środowisk może doprowadzić do znacznych zmian struktury i dynamiki ekosystemu morskiego. Zjawisko to może nie tylko stanowić zagrożenie dla dotychczasowych form gospodarczego wykorzystania morza, ale także zagrażać zdrowiu ludzkiemu, m.in. w związku z rozwojem chorobotwórczych drobnoustrojów lub zakwitów toksycznych glonów.

W związku z powyższym, głównym celem Konwencji BWM jest zapobieganie, zmniejszanie oraz w miarę możliwości wyeliminowanie przenoszenia tych organizmów i patogenów przez kontrolowanie i właściwe postępowanie ze statkowymi wodami balastowymi i osadami.

Przedmiotowa umowa międzynarodowa weszła w życie w dniu 8 września 2017 r.

Obecnie do Konwencji przystąpiło 86 państw, których floty handlowe stanowią łącznie około 91,12 % pojemności brutto światowej floty handlowej.

Okólnik IMO potwierdzający przystąpienie Polski do Konwencji BWM dostępny tutaj.

port_gdynia_port_zewnętrzny_390x100_jpg_2020
port_gdańsk_390x100_2020
invest_gda_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 42,94 $ baryłka  0,30% 02:57
 Cyna 18343,00 $ tona 0,65% 15 paź
 Cynk 2397,00 $ tona -0,04% 15 paź
 Aluminium 1824,00 $ tona -0,65% 15 paź
 Pallad 2351,10 $ uncja  0,55% 02:12
 Platyna 867,00 $ uncja  0,16% 02:57
 Srebro 24,33 $ uncja  0,16% 02:58
 Złoto 1903,90 $ uncja  0,06% 02:58
Bollore_390x100_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.