• <
Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024

Polska ratyfikowała Konwencję BWM 2004

21.09.2020 13:35 Źródło: PRS

Partnerzy portalu

Polska ratyfikowała Konwencję BWM 2004 - GospodarkaMorska.pl
fot. marinecue.it

Ośrodek ds. IMO przy Polskim Rejestrze Statków informuje, iż w dniu 26 sierpnia 2020 r. Polska złożyła w IMO deklarację przystąpienia do Międzynarodowej konwencji o kontroli i postępowaniu ze statkowymi wodami balastowymi i osadami (BWM, 2004). Oznacza to, że zgodnie z art. 18(3) tej Konwencji, dla Polski wejdzie ona w życie w dniu 26 listopada 2020 r.

Konwencja BWM została przyjęta w dniu 13 lutego 2004 r. i jest pierwszą konwencją międzynarodową, która wprowadza instrumenty prawne i techniczne dotyczące ryzyka wynikającego z przemieszczania organizmów w wodach balastowych.

Przedostanie się gatunków obcych do nowych środowisk może doprowadzić do znacznych zmian struktury i dynamiki ekosystemu morskiego. Zjawisko to może nie tylko stanowić zagrożenie dla dotychczasowych form gospodarczego wykorzystania morza, ale także zagrażać zdrowiu ludzkiemu, m.in. w związku z rozwojem chorobotwórczych drobnoustrojów lub zakwitów toksycznych glonów.

W związku z powyższym, głównym celem Konwencji BWM jest zapobieganie, zmniejszanie oraz w miarę możliwości wyeliminowanie przenoszenia tych organizmów i patogenów przez kontrolowanie i właściwe postępowanie ze statkowymi wodami balastowymi i osadami.

Przedmiotowa umowa międzynarodowa weszła w życie w dniu 8 września 2017 r.

Obecnie do Konwencji przystąpiło 86 państw, których floty handlowe stanowią łącznie około 91,12 % pojemności brutto światowej floty handlowej.

Okólnik IMO potwierdzający przystąpienie Polski do Konwencji BWM dostępny tutaj.

bulk_cargo_port_szczecin

Partnerzy portalu

port_gdańsk_390x100_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.