• <
escort_980x120_gif_2020

Podręcznik rozwoju energetyki obywatelskiej opartej o odnawialne źródła energii

Strona główna Rybołówstwo, ekologia Podręcznik rozwoju energetyki obywatelskiej opartej o odnawialne źródła energii
Podręcznik rozwoju energetyki obywatelskiej opartej o odnawialne źródła energii - GospodarkaMorska.pl
fot. pixabay

sons

29.06.2020 Źródło: Chrońmy Klimat/FNEZ

Podręcznik jest formą przewodnika, który w oparciu o zbiór zagranicznych oraz krajowych dobrych praktyk i doświadczeń ma stanowić inspirację do realizacji przedsięwzięć energetyki obywatelskiej (EO) w Polsce. Adresatami opracowania są wszyscy zainteresowani rozwojem EO w Polsce. Dokument został opracowany w ramach projektu Co2mmunity.

Celem Podręcznika jest promowanie rozwoju „energetyki obywatelskiej” (dalej: „EO”) w Polsce. Podręcznik definiuje „energetykę obywatelską” i przedstawia syntetyczny opis krajowych uwarunkowań organizacyjno-prawnych dla rozwoju i promocji obywatelskich inicjatyw energetycznych opartych o odnawialne źródła energii. Podręcznik jest także formą przewodnika, który w oparciu o zbiór zagranicznych i krajowych dobrych praktyk i doświadczeń ma stanowić inspirację do realizacji takich przedsięwzięć w Polsce. Wska-zuje jak zacząć, jakie narzędzia można wykorzystać do aktywizacji interesariuszy projek-tów, gdzie szukać pomocy oraz wsparcia w prowadzeniu procedur administracyjnych oraz finansowaniu.

Podręcznik przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych rozwojem energetyki obywatelskiej w Polsce.

POBIERZ PUBLIKACJĘ FNEZ

W przygotowaniu podręcznika częściowo uczestniczył zespół Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju. Aby przygotować podręcznik zamówiono w Fundacji InE opracowanie pt.: "Energetyka obywatelska w Polsce – ana-liza stanu i rekomendacje do rozwoju", które w tym miejscu także załączamy.

POBIERZ OPRACOWANIE INE

 Ropa brent 43,75 $ baryłka  1,51% 19:57
 Cyna 17377,00 $ tona 1,74% 13 lip
 Cynk 2215,00 $ tona 3,26% 13 lip
 Aluminium 1664,00 $ tona 1,53% 13 lip
 Pallad 2011,40 $ uncja  1,06% 19:55
 Platyna 844,85 $ uncja  0,58% 19:57
 Srebro 19,74 $ uncja  0,51% 19:56
 Złoto 1814,15 $ uncja  0,07% 19:57

Dziękujemy za wysłane grafiki.