• <

PGE ma decyzje URE w sprawie cen w kontraktach różnicowych dla farm wiatrowych Baltica

gm

13.12.2022 23:58 Źródło: PAP
Strona główna Energetyka Morska, Wiatrowa, Offshore Wind, Offshore Oil&Gas PGE ma decyzje URE w sprawie cen w kontraktach różnicowych dla farm wiatrowych Baltica

Partnerzy portalu

PGE ma decyzje URE w sprawie cen w kontraktach różnicowych dla farm wiatrowych Baltica - GospodarkaMorska.pl

Spółka poinformowała o zapadnięciu decyzji w sprawie cen w kontraktach różnicowych dla farm wiatrowych Baltica 2 i Baltica 3 realizowanych wspólnie z Orsted. Indywidualna cena w kontrakcie różnicowym dla obu etapów została ustalona na maksymalnym poziomie - 319,60 zł/MWh.

Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) otrzymała decyzje Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie indywidualnych cen w kontraktach różnicowych, czyli w przypadku, gdy rynkowe ceny energii są niższe niż cena referencyjna, a dodatnia różnica jest wypłacana stronie wspieranej. Dotyczy to obu realizowanych wspólnie z Orsted etapów budowy Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica  o łącznej mocy do 2,5 GW.

Zaznaczono, że cena będzie podlegała corocznej waloryzacji średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem z poprzedniego roku kalendarzowego. Ponadto decyzje prezesa URE finalizują proces ustalania poziomu wsparcia dla MFW Baltica, przy czym bezpośrednio przed podjęciem finalnej decyzji inwestycyjnej wysokość przyznanego wsparcia weryfikowana będzie względem faktycznie spodziewanych nakładów inwestycyjnych celem zapewnienia braku wystąpienia nadmiernego wzrostu poziomu stopy zwrotu z inwestycji.

Grupa PGE realizuje obecnie trzy projekty morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim.

Projekty wiatrowe Baltica 2 i Baltica 3 składają się na Morską Farmę Wiatrową Baltica o łącznej mocy zainstalowanej ok. 2,5 GW. Projekty Baltica 2 i Baltica 3 realizowane są przez grupę PGE i Orsted. Oba etapy MFW Baltica posiadają decyzje lokalizacyjne, decyzje środowiskowe, umowy przyłączeniowe do sieci przesyłowej z operatorem, a także otrzymały prawo do kontraktu różnicowego (CfD). Mają zostać uruchomione w tej dekadzie.

Z kolei Baltica 1 o mocy zainstalowanej wynoszącej ok. 0,9 GW jest realizowana przez grupę PGE i ma zostać uruchomiona po 2030 roku. Powstanie ona ok. 80 km od polskiego wybrzeża Morza Bałtyckiego w rejonie Ławicy Środkowej, na północ od projektów Baltica 2 i Baltica 3. Baltica 1 ma już decyzję lokalizacyjną i umowę przyłączeniową. Ponadto, grupa PGE złożyła łącznie 8 wniosków w drugiej rundzie postępowań offshore.

Celem strategicznym grupy PGE jest osiągnięcie do 2040 roku przynajmniej 6,5 GW mocy wytwórczej w technologii offshore na Morzu Bałtyckim.

Fot. Depositphotos

Partnerzy portalu

aste_390x150_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.