• <
Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024

LOTOS Kolej rozpoczyna przewozy na Litwę

ac

28.05.2021 13:18

Partnerzy portalu

LOTOS Kolej rozpoczyna przewozy na Litwę - GospodarkaMorska.pl
Fot. LOTOS Kolej

Na mocy umowy o współpracy z LTG Cargo, spółka LOTOS Kolej pod koniec maja br. po raz pierwszy wykonała transport do przejścia Trakiszki-Mockava na granicy polsko-litewskiej.

- Przewóz lokomotywy M62K na Litwę był możliwy w ramach umowy polsko-litewskiej na przekazywanie przesyłek w ruchu międzynarodowym. - Otwiera nam to drogę do przekazywania ładunków, przede wszystkim kontenerów w przewozach transgranicznych z i do Litwy, do granicy południowej lub zachodniej – mówi Anatol Kupryciuk, prezes Zarządu LOTOS Kolej.

Szlaki kolejowe na Litwie różnią się od polskich, gdyż większość przewozów odbywa się po torach na rozstawie wynoszącym 1520 mm. Rozstaw normalnotorowy (1435 mm) znajduje się jedynie na liczącym 120 kilometrów szlaku od przejścia granicznego Trakiszki-Mockava do Kowna, drugiego największego miasta u naszych północnych sąsiadów.

Spółka LOTOS Kolej prowadzi działalność przewozową w Polsce, Niemczech i Czechach, współpracuje również z innymi przewoźnikami w relacjach transgranicznych, przekazując składy zagranicznym partnerom, również w ramach łańcucha intermodalnego. Umożliwia to rozwój przewozów na długich odcinkach, co jest atutem kolei jako gałęzi transportu mogącej w krótkim czasie dostarczyć do klienta docelowego duży wolumen towarów. Ograniczając emisję CO2 do atmosfery, wpływa to na redukcję śladu węglowego.

LOTOS Kolej jest drugim największym kolejowym przewoźnikiem w Polsce pod względem pracy przewozowej oraz liderem na rynku przewozów towarów niebezpiecznych. Spółka eksploatuje około 130 lokomotyw i ponad 4 tys. wagonów, świadcząc usługi dla Grupy Kapitałowej LOTOS oraz dla klientów zewnętrznych.

LOTOS Kolej wykonuje prowadzi czynności ekspedycyjne na bocznicy kolejowej, a także oferuje wynajem i serwis techniczny taboru kolejowego. W nowoczesnej oczyszczalni wykonywane są usługi czyszczenia cystern kolejowych, a w symulatorze lokomotywy Dragon 2 odbywają się szkolenia maszynistów. LOTOS Kolej od 2015 roku samodzielnie realizuje przewozy na terenie Republiki Federalnej Niemiec, od 2020 roku uzyskała również licencję na przewozy w Republice Czeskiej. Spółka działa w 6 zakładach w Polsce.

bulk_cargo_port_szczecin

Partnerzy portalu

port_gdańsk_390x100_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.