• <
bulk_cargo_port_szczecin

Łotewskie porty ze spadkami

Partnerzy portalu

W 2023 roku łotewskie porty przeładowały łącznie 9,4 mln ton towarów, czyli o 19,6% mniej niż w 2022.

Statystyki obrotów towarowych w łotewskich portach opublikowało tamtejsze ministerstwo transportu. Resort podał, że w 2023 roku wyniosły one 9,4 mln ton, o 19,6% mniej niż w 2022 roku. Ministerstwo stwierdziło także, że spadek ten wynika z kwestii geopolitycznych, powodowany jest głównie znaczącym ograniczeniem kontaktów handlowych z Rosją, co jest z kolei wynikiem nałożonych na nią sankcji.

Największe spadki zanotowały surowce: węgiel i produkty naftowe. Na Łotwie w zeszłym roku przeładowano aż o 56% (4,7 mln ton) mniej węgla niż w roku poprzedzającym. Z kolei produkty naftowe zaliczyły spadek o 48,4% (3,8 mln ton). Ładunków masowych także było mniej – o 21,1% jeśli chodzi o ładunki płynne masowe, zaś o 6% w segmencie drobnicy.

Zanotowano jednak także i wzrosty. Obroty zbożami wzrosły o 14%, a ładunkami skonteneryzowanymi o 7,4%.

W największym łotewskim porcie, w Rydze, przeładowano w 2023 roku 18,8 mln ton, o 20,1% (4,7 mln ton) mniej niż w 2022 roku. W Lipawie obroty wyniosły 7,2 mln ton, co jest z kolei wynikiem o 4,9% niższym w porównaniu do 2022. Duże spadki zarejestrowano w Ventspils – obroty były tam o 29,3% niższe niż rok wcześniej i wyniosły łącznie 10,4 mln ton ładunku.

fot. Depositphotos


Partnerzy portalu

port_gdańsk_390x100_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.