• <

Konsultacje publiczne aktualizacji „Programu polskiej energetyki jądrowej”

Strona główna Prawo, polityka Konsultacje publiczne aktualizacji „Programu polskiej energetyki jądrowej”
Konsultacje publiczne aktualizacji „Programu polskiej energetyki jądrowej” - GospodarkaMorska.pl
fot. pixabay

sons

10.08.2020 Źródło: Ministerstwo Klimatu

Celem „Programu polskiej energetyki jądrowej” (Program PEJ) jest budowa w Polsce od 6 do 9 GWe zainstalowanej mocy jądrowej w oparciu o sprawdzone, wielkoskalowe, wodne ciśnieniowe reaktory jądrowe generacji III i III+. Od przyjęcia pierwszej wersji Programu PEJ w 2014 r. uzasadnienie do wdrożenia energetyki jądrowej nie zmieniło się. Opiera się ono na trzech filarach: bezpieczeństwo energetyczne, klimat i środowisko, ekonomia.

Bezpieczeństwo energetyczne

Wprowadzenie elektrowni jądrowych do miksu energetycznego oznaczać będzie wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego głównie poprzez dywersyfikację bazy paliwowej w polskiej elektroenergetyce, dywersyfikację kierunków dostaw nośników energii pierwotnej oraz zastąpienie starzejących się wysokoemisyjnych bloków węglowych - pracujących w podstawie obciążenia systemu - dyspozycyjnymi i skalowalnymi jednostkami bezemisyjnymi.

Klimat i środowisko

Energetyka jądrowa to radykalne, skokowe obniżenie emisji gazów do atmosfery z sektora elektroenergetycznego oraz niskie środowiskowe koszty zewnętrzne. Przykłady dużych, uprzemysłowionych i wysokorozwiniętych państw i regionów takich jak Francja, Szwecja oraz kanadyjska prowincja Ontario dowodzą, że energetyka jądrowa przyczynia się do skutecznej, szybkiej i głębokiej dekarbonizacji elektroenergetyki.

Ekonomia

Elektrownie jądrowe mogą zahamować wzrost kosztów energii dla odbiorców, a nawet je obniżyć, licząc pełny rachunek dla odbiorcy końcowego. Wynika to z faktu, że są one najtańszymi źródłami energii przy uwzględnieniu pełnego rachunku kosztów (inwestorskie, systemowe, sieciowe, środowiskowe, zdrowotne, inne zewnętrzne).

Lokalizacja

Wytypowane lokalizacje elektrowni jądrowych są tożsame z lokalizacjami określonymi w Programie PEJ z 2014 r. Brak zmian w tym zakresie sprawia, że rodzaj i skala oddziaływania na środowisko pozostają takie same, dlatego nie jest też wymagane przeprowadzenie ponownej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Szczególnie atrakcyjne są lokalizacje nadmorskie oraz lokalizacje centralne, w których obecnie znajdują się duże elektrownie systemowe. Biorąc pod uwagę stan zaawansowania prac lokalizacyjnych i inne uwarunkowania, lokalizacja dla pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce zostanie wybrana spośród lokalizacji nadmorskich.

Zadania administracji

Główne działania administracji rządowej są ujęte w 5 podstawowych zadaniach, których realizacja umożliwi osiągnięcie celu Programu PEJ. Są to: rozwój zasobów ludzkich, rozwój infrastruktury, wsparcie krajowego przemysłu, wzmocnienie systemu dozoru jądrowego oraz komunikacja i informacja społeczna.

Bezpieczeństwo jądrowe

Na wszystkich etapach realizacji Programu PEJ priorytetem jest bezpieczeństwo jądrowe. Ranga tego zagadnienia jest na tyle wysoka, że poświęcony jest temu oddzielny dokument strategiczny pod nazwą „Strategia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej”. Z kolei zagadnieniu postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym poświęcony jest inny strategiczny dokument rządowy w postaci „Krajowego planu postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym”.

Konsultacje publiczne

Uwagi do zaktualizowanego „Programu polskiej energetyki jądrowej” - dostępnego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Klimatu - można przesyłać na adres: dej.konsultacje@klimat.gov.pl do 21 sierpnia 2020 r.

legal_marine_390x100_gif_2020
 Ropa brent 43,09 $ baryłka  0,00% 22:59
 Cyna 18150,00 $ tona -0,52% 17 wrz
 Cynk 2466,00 $ tona -1,56% 17 wrz
 Aluminium 1743,00 $ tona -0,91% 17 wrz
 Pallad 2382,60 $ uncja  0,00% 22:59
 Platyna 932,40 $ uncja  0,00% 22:59
 Srebro 26,97 $ uncja  0,00% 22:59
 Złoto 1957,75 $ uncja  0,00% 22:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.