• <

Kolejny rocznik ekspertów ukończył Akademię Wodorową ORLEN

Strona główna Energetyka Morska, Wiatrowa, Offshore Wind, Offshore Oil&Gas Kolejny rocznik ekspertów ukończył Akademię Wodorową ORLEN

Partnerzy portalu

Fot. PAP MediaRoom

Trzydziestu studentów nauk ścisłych, ekonomicznych i humanistycznych zostało absolwentami drugiej edycji Akademii Wodorowej ORLEN - unikalnego na skalę światową szkolenia, łączącego zajęcia teoretyczne na uczelniach wyższych z praktykami w najbardziej innowacyjnych zakładach przemysłowych. Na najlepszych czekają płatne staże w ORLEN i u partnerów programu.

Uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom drugiej edycji Akademii zbiegło się w czasie z uruchomieniem przez ORLEN ogólnodostępnej stacji wodorowej do tankowania samochodów osobowych, ciężarówek i autobusów miejskich w Poznaniu. Obiekt ten, podobnie jak ponad sto kolejnych, planowanych do końca tej dekady, wymaga doskonale funkcjonującego, rozbudowanego zaplecza: laboratoriów, magazynów oraz sieci badawczo-przemysłowej. Głównym celem Akademii Wodorowej jest wykształcenie najwyższej klasy specjalistów - pionierów zeroemisyjnego transportu, do obsługi tej infrastruktury.

„Wodór zero- i niskoemisyjny to jeden z filarów transformacji energetycznej. ORLEN nie tylko realizuje inwestycje w infrastrukturę wodorową, ale przede wszystkim dba o budowę kompetencji i przyszłych kadr dla realizacji tak ambitnych i innowacyjnych celów. Dzięki takim programom jak Akademia Wodorowa, a później także stażom dla najlepszych, zachęcamy studentów i absolwentów do tego, by rozwijali swoje umiejętności w tym kierunku oraz budujemy świadomość społeczną w zakresie bezpiecznego źródła energii, jakim jest wodór” - mówi Wiesław Prugar, członek zarządu ORLEN ds. Upstream.

Akademia Wodorowa (Akademia H2) to inicjatywa, która powstała w ramach Mazowieckiej Doliny Wodorowej. W tym programie edukacyjnym biorą udział studenci 3., 4. i 5. roku oraz absolwenci uczelni wyższych. W trakcie Akademii H2, uczestnicy poznają działania instalacji produkcyjnych w różnych gałęziach przemysłu, zarówno te związane z produkcją niskoemisyjnego i odnawialnego wodoru, jak i rozwiązania wynikające z wykorzystania wodoru w transporcie kołowym.

„Sukces Akademii H2 nie byłby możliwy bez naszych partnerów merytorycznych i biznesowych. Dzięki markom Toyota i Solaris, jej uczestnicy mieli okazję zobaczyć >>od podszewki<< instalacje oraz procesy wodorowe, które znajdują zastosowanie w transporcie kołowym. Z kolei wizyty w zakładach PESA Bydgoszcz oraz Komunikacji Miejskiej Płock stanowiły okazję do zapoznania się z technologiami wodorowymi w kolejnictwie czy przewozach pasażerskich. W program zaangażowały się również uczelnie wyższe: Politechnika Krakowska i Politechnika Gdańska” - tłumaczy Grzegorz Jóźwiak, dyrektor Biura Technologii Wodorowych i Paliw Syntetycznych w PKN ORLEN.

Podczas drugiej edycji Akademii H2 studenci wzięli udział w ośmiu zjazdach, które odbyły się w dziesięciu miastach w Polsce i Hiszpanii, m.in. na politechnikach w Krakowie i Gdańsku, a także w siedzibach ORLEN we Włocławku, Solarisa w Poznaniu, PESA w Bydgoszczy czy Calvery w Saragossie. Warunkiem ukończenia szkolenia było przygotowanie własnego projektu, dotyczącego produkcji i wykorzystania wodoru w gospodarce (przemysł, transport lub energetyka) z określeniem wpływu na redukcję emisji CO2. Dziesięcioro najlepszych absolwentów II edycji programu otrzymało już propozycje odbycia płatnych staży. Pięć z nich odbędzie się w ORLENIE, pozostałe u partnerów Akademii (3 w Solarisie, oraz po jednym w firmach Toyota i Pesa).

Szkolenie kadry w kierunku rozwoju technologii wodorowych jest elementem Strategii Wodorowej Grupy ORLEN. To odpowiedź koncernu na wyzwania, związane z transformacją energetyczną i szukaniem zielonych, ekologicznych rozwiązań. Wodór jako alternatywa dla paliw konwencjonalnych jest obecnie jednym z kluczowych elementów dekarbonizacji sektora transportu.

Do 2030 roku Grupa ORLEN zakłada budowę sieci ponad 100 stacji tankowania wodoru dla transportu indywidualnego, publicznego i cargo, drogowego oraz kolejowego w Polsce, Czechach i na Słowacji. Wodór będzie dostarczany do nich dzięki wybudowaniu europejskiej sieci hubów wodorowych, zasilanych odnawialnymi źródłami energii oraz innowacyjnych instalacji przetwarzających odpady komunalne w zero- i niskoemisyjny wodór. Łączna zakładana moc elektrolizerów w Grupie ORLEN do 2030 roku wyniesie około 1 GW mocy, co w połączeniu z projektami typu waste-to-hydrogen umożliwi produkcję ponad 130 tysięcy ton odnawialnego wodoru rocznie.

Partnerzy portalu

aste_390x150_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.