• <

Orlen podsumował pierwszy kwartał tego roku. Spadki przychodów i niższy zysk

Strona główna Energetyka Morska, Wiatrowa, Offshore Wind, Offshore Oil&Gas Orlen podsumował pierwszy kwartał tego roku. Spadki przychodów i niższy zysk

Partnerzy portalu

Fot. materiały prasowe

Zysk netto Grupy Orlen za pierwsze trzy miesiące tego roku wyniósł 2 mld 785 mln zł i był niższy o 6 mld 686 mln zł w porównaniu analogicznym okresem roku ubiegłego - podał w środę koncern w skonsolidowanym raporcie kwartalnym.

Po uwzględnieniu podatku dochodowego w kwocie 1 mld 690 mln zł zysk netto Grupy Orlen za trzy miesiące 2024 r. osiągnął wartość 2 mld 785 mln zł i był niższy o 6 mld 686 mln zł rok do roku - przekazał Orlen.

Koncern podał, że przychody ze sprzedaży Grupy Orlen za trzy miesiące tego roku roku wyniosły 82 mld 332 mln zł i były niższe o 33 mld 496 mln zł rok do roku. Jak wyjaśniono w komunikacie, spadek przychodów ze sprzedaży dotyczył głównie segmentu gaz, rafineria, energetyka oraz wydobycie.

Według raportu, suma aktywów Grupy Orlen na koniec marca tego roku wyniosła 262 mld 997 mln zł i była niższa o 1 mld 181 mln zł w porównaniu ze stanem z końca grudnia 2023 r.

W komunikacie prasowym koncern podkreślił, że Grupa Orlen zakończyła pierwsze trzy miesiące tego roku z zyskiem operacyjnym EBITDA LIFO na poziomie 8,4 mld zł. Jak zaznaczono, stabilne wyniki finansowe osiągnięto przy jednoczesnym spadku długu netto o 1 mld zł kwartał do kwartału.

Orlen podał, że w tym czasie koncern przeznaczył blisko 6,4 mld zł na inwestycje we wszystkich obszarach działalności.

"Przyspieszamy. Transformacja energetyczna stanowi jedną z największych szans biznesowych w historii. Orlen musi ją wykorzystać. Dlatego koncentrujemy się na najbardziej perspektywicznych projektach i technologiach. Kładziemy większy nacisk na efektywność" - powiedział prezes Orlenu Ireneusz Fąfara, cytowany w informacji prasowej koncernu.

Jak podkreślił, cele zadeklarowane w strategii Grupy Orlen do 2030 r. są zgodne z kierunkami rozwoju rynku, ale ich realizacja jest znacząco opóźniona. "Musimy nadrabiać zaległości, a tam gdzie to nie będzie możliwe lub uzasadnione biznesowo - zweryfikować wcześniejsze założenia" - zaznaczył.

Prezes Orlenu dodał, że aby możliwa była realizacja strategicznych celów, część projektów inwestycyjnych wymaga "znacznego przyspieszenia". "Wiemy, jak to zrobić. Szczegółowy kierunek zweryfikowanych działań przedstawimy w aktualizacji strategii, którą opublikujemy do końca tego roku" – zapowiedział Fąfara.

Jak przekazał koncern, w pierwszym kwartale tego roku segment rafinerii wypracował zysk EBITDA LIFO w wysokości blisko 2,3 mld zł, przy czym wynik ten osiągnięto w otoczeniu normalizujących się marż rafineryjnych, utrzymując wysoki stopień wykorzystania mocy rafineryjnych, sięgający 90 proc. - rafinerie Grupy Orlen w Polsce, Czechach i na Litwie przerobiły w tym czasie 9,5 mln ton ropy, przy czym w Polsce i Czechach osiągnięto wyższy uzysk paliw rok do roku, przy porównywalnym poziomie na Litwie.

Segment energetyki Grupy Orlen w pierwszych trzech miesiącach tego roku zanotował wynik EBITDA na poziomie 2,4 mld zł. Jak podał koncern, łączna moc zainstalowana wyniosła 5,6 GWe, dzięki czemu wyprodukowano w tym czasie 5,5 TWh energii elektrycznej, o 12 proc. więcej rok do roku. Wzrost produkcji był możliwy m.in. dzięki przejęciu nowych farm wiatrowych. Orlen podkreślił przy tym, że obecnie już blisko 70 proc. energii elektrycznej wytwarzane jest w koncernie z odnawialnych źródeł oraz w jednostkach zasilanych gazem.

Wynik EBITDA segmentu detalicznego Grupy orlen w pierwszym kwartale tego roku to z kolei 511 mln zł. Koncern ocenił, iż jest to efekt m.in. wyższej o 20 proc. sprzedaży, która w Polsce wzrosła o 13 proc., a w Czechach o 21 proc. Jak zaznaczono, po raz pierwszy zaraportowane zostały także wyniki przejętej w styczniu sieci stacji paliw w Austrii, które stanowią 8 proc. łącznej sprzedaży.

Orlen zwrócił uwagę, że dzięki m.in. tej transakcji jego sieć powiększyła się o 361 nowoczesnych stacji paliw, których łącznie koncern ma już 3483 w siedmiu krajach Europy. Jednocześnie - jak podkreślono - konsekwentnie prowadzone są inwestycje w stacje alternatywnego tankowania, których liczba zwiększyła się o 137 rok do roku - do 787, głównie w Polsce - 541 i w Czechach - 142. Koncern wskazał, iż jednocześnie rośnie także liczba punktów sprzedaży pozapaliwowej i obecnie jest ich już 2666, z czego ponad 70 proc. w Polsce.

"Orlen rozwijając wszystkie obszary swojej działalności utrzymuje dobrą, stabilną sytuację finansową. Mamy mocne fundamenty, które umożliwiły zarządowi, zgodnie z obowiązującą polityką dywidendową, zarekomendowanie wypłaty dywidendy za 2023 r. na poziomie 4,15 zł na akcję" - powiedziała Magdalena Bartoś, wiceprezes koncernu ds. finansowych.

I dodała: "Wracamy do wartości, którymi powinna kierować się spółka giełdowa. Zamierzamy przywrócić standardy ładu korporacyjnego i ujednolicić metody raportowania w całym koncernie".

Na koniec pierwszego kwartału tego roku, dzięki wygenerowaniu 11,7 mld zł przepływów z działalności operacyjnej, poziom długu netto koncernu - jak podano w komunikacie Orlenu - "pozostawał na bezpiecznym poziomie 0,8 mld zł". Koncern utrzymał przy tym najwyższe w historii oceny ratingowe – A3 przyznaną przez Agencję Moody’s Investors Service i „BBB+” przyznaną przez Agencję Fitch Ratings.

Według Orlenu, na wynik segmentu wydobycie koncernu na poziomie minus 4,1 mld zł wpływ miały przede wszystkim przyjęte rozwiązania regulacyjne wspierające konsumentów, a także spadek cen gazu o ok. 48 proc. Koncern w pierwszym kwartale zwiększył o blisko 14 proc. produkcję rok do roku, która wyniosła ok. 215 tys. boe/d (baryłek ekwiwalentu na dobę - PAP). Przyczyniła się do tego - jak podano w komunikacie - przede wszystkim konsolidacja aktywów przejętej spółki KUFPEC w Norwegii.

Z kolei EBITDA na poziomie 7,9 mld zł zanotował w pierwszym kwartale segment gazu Grupy Orlen. Wynik ten osiągnięto przy niższych rok do roku marżach handlowych i negatywnym wpływie makro. Dostawy gazu do Polski wyniosły w tym czasie 28,1 TWh, z czego 46 proc. stanowiło LNG. Zapas magazynowy gazu w Polsce i za granicą na koniec kwartału wyniósł 8,6 TWh.

Jak podkreślił koncern, w efekcie niższych marż na wszystkich produktach petrochemicznych oraz umocnienia złotego względem euro, segment petrochemii osiągnął natomiast wynik EBITDA LIFO na poziomie 4 mln zł. Jednocześnie o 9 proc. rok do roku wzrosły wolumeny sprzedaży.

Grupa Orlen to multienergetyczny koncern, który posiada m.in. rafinerie w Polsce, w Czechach i na Litwie, a także sieć stacji paliw, w tym również w Niemczech, na Słowacji, na Węgrzech oraz w Austrii. Rozwija segment wydobywczy węglowodorów, ropy i gazu, segment petrochemiczny oraz odnawialnych źródeł energii i planuje rozwój energetyki jądrowej. Do 2030 r. zamierza uruchomić co najmniej jeden mały reaktor jądrowy SMR.

Gdy w 2023 r. zaktualizowano strategię Grupy Orlen do 2030 r., uwzględniając jej priorytetowe cele po wcześniejszej fuzji z Grupą Energa, Grupą Lotos i PGNiG, zapisano m.in., że do końca dekady koncern planuje zainwestować ponad 320 mld zł. (PAP)

Autor: Michał Budkiewicz

Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024

Partnerzy portalu

aste_390x150_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.