• <
pge_baltica_390x100_duży

Grupa Lotos. Wyniki finansowe koncernu w 2021 roku

AK

23.03.2022 12:34 Źródło: Grupa Lotos

Partnerzy portalu

Grupa Lotos. Wyniki finansowe koncernu w 2021 roku - GospodarkaMorska.pl
Fot. Lotos

Mimo zmiennego otoczenia makroekonomicznego wywołanego pandemią Grupie Kapitałowej Lotos udało się zachować dyscyplinę bilansową i osiągnąć wysokie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej. Spółka skutecznie optymalizowała pracę zakładu, zarówno po stronie doboru wsadu oraz nośników energii, jak i struktury uzysków rafinerii.

2021 był rokiem silnej odbudowy, chociaż rynek nadal charakteryzował się dużą zmiennością. Konsumpcja paliw w Polsce wyniosła w sumie 34,6 mln m3 i była o 7,1% wyższa niż w 2020 roku. W związku z mniejszą liczbą ograniczeń związanych z pandemią, wzrosty popytu widoczne były w każdej grupie produktowej.

Oczyszczony o zdarzenia jednorazowe skonsolidowany wynik EBITDA LIFO za cały 2021 rok wyniósł 4,23 mld zł wobec 1,36 mld zł wypracowanego rok wcześniej. Tak znaczący wzrost jest uzasadniony poprawieniem się notowań gazu i ropy naftowej dla segmentu wydobywczego oraz wyższych marż dla głównych produktów segmentu produkcji i handlu.

Po raz kolejny Lotos wygenerował wysokie przepływy z działalności operacyjnej, które zbliżyły się do poziomu 2,9 mld zł. Jednocześnie dalszemu obniżeniu uległo zadłużenie finansowe. Na dzień 31 grudnia 2021 roku dług netto osiągnął poziom 0,67 mld zł wobec 1,93 mld zł na dzień 31 grudnia 2020 roku, a wskaźnik relacji długu netto do oczyszczonego wyniku EBITDA spadł do poziomu 0,16x w porównaniu do 1,42x na koniec 2020 roku.

W 2021 roku Grupa Kapitałowa Lotos osiągnęła przychody na poziomie ponad 33,1 mld zł. Ich główna część pochodziła z segmentu produkcji i handlu – 96%. Wygenerowany zysk netto wyniósł 3,21 mld zł.

seaway7
Baltexpo2023_mały

Dziękujemy za wysłane grafiki.