• <
mewo_2022

PGNiG osiągnęła ponad 7,3 mld zł zysku w 2020 roku

ac

25.03.2021 09:18 Źródło: inf.prasowa
Strona główna Energetyka Morska, Wiatrowa, Offshore Wind, Offshore Oil&Gas PGNiG osiągnęła ponad 7,3 mld zł zysku w 2020 roku

Partnerzy portalu

PGNiG osiągnęła ponad 7,3 mld zł zysku w 2020 roku - GospodarkaMorska.pl
fot. PGNiG

W 2020 roku Grupa Kapitałowa Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie ok. 39,2 mld zł. Wynik EBITDA wyniósł 13 mld zł, EBIT 9,59 mld zł, a zysk netto 7,34 mld zł. Korzystna dla PGNiG zmiana formuły cenowej w kontrakcie jamalskim wyraźnie pozytywnie oddziałuje na wyniki finansowe.   

– Niewątpliwie najważniejszym wydarzeniem minionego roku z punktu widzenia wyników Spółki było pozytywne dla PGNiG rozstrzygnięcie postępowania arbitrażowego z rosyjskim dostawcą gazu ziemnego. Dla naszych wyników finansowych istotny był jednorazowy czynnik w postaci zwrotu przez Gazprom nadpłaty PGNiG za lata 2014-2020, jednak o wiele ważniejsze jest ustanowienie nowej formuły cenowej w kontrakcie jamalskim, ponieważ ma to wpływ na koszty pozyskania gazu w kolejnych kwartałach – skomentował Paweł Majewski, Prezes Zarządu PGNiG. – Już od drugiej połowy 2020 roku obserwujemy korzystne trwałe zmiany przede wszystkim w kosztach operacyjnych. Mimo niesprzyjających warunków związanych z wahaniami cen surowców i ograniczeniami spowodowanymi przez pandemię osiągnęliśmy rekordowe wyniki, co stanowi dla nas szczególny powód do zadowolenia – dodał Prezes PGNiG.

Pozytywny efekt nowej formuły cenowej dotyczącej gazu kupowanego z kierunku wschodniego widać wyraźnie na wynikach oczyszczonych z efektu tzw. pełnej retroakcji (czyli z pominięciem zwrotu nadpłaty przez Gazprom) i odpisów na majątku trwałym. EBITDA za rok 2020 wzrosła o 46 proc. r/r do 8,6 mld zł, a EBIT o 82 proc. r/r do 5,2 mld zł. Jak znacznie poprawiły się warunki prowadzenia biznesu po zmianie formuły cenowej w kontrakcie jamalskim, pokazują też wyniki samego segmentu Obrót i Magazynowanie. W tym wypadku wskaźnik EBITDA segmentu za rok 2020 po eliminacji wpływu pełnej retroakcji wzrósł dziesięciokrotnie, a EBIT siedmiokrotnie.  W minionym roku PGNiG sprzedało ogółem o ok. 3 proc. więcej gazu ziemnego niż w 2019 roku, osiągając łączny wolumen sprzedaży na poziomie 31,64 mld m sześc.

–  Zintensyfikowaliśmy gazyfikację kraju – w ubiegłym roku liczba nowo wybudowanych przyłączy gazowych sięgnęła prawie 113 tys., podczas kiedy w 2019 roku liczba nowych przyłączy wyniosła niecałe 82 tys. Grupa PGNiG ma już 63 stacje regazyfikacyjne, kolejne zostaną uruchomione w tym roku. Ta infrastruktura pozwoli dotrzeć do kolejnych odbiorców i zwiększać sprzedaż – podkreślił Paweł Majewski. – Ostatni rating agencji Fitch, w którym potwierdzono dla PGNiG ocenę BBB z perspektywą stabilną, odzwierciedla naszą pozycję jako operatora na rynku gazu ze zdywersyfikowanym portfelem kontraktów na import gazu do Polski. Sam import LNG wzrósł o prawie 10 proc. rok do roku – dodał.

Wydobycie ropy naftowej w całej Grupie Kapitałowej PGNiG wzrosło o 8 proc. r/r i wyniosło 1,32 mln ton, podczas gdy wydobycie gazu ziemnego utrzymało się na stabilnym poziomie i wyniosło ok. 4,52 mld m sześc. Wolumen dystrybuowanego paliwa gazowego utrzymał się na poziomie zbliżonym do 2019 roku i wyniósł ok. 11,57 mld m sześc. Przychody z usługi dystrybucyjnej wzrosły o 4 proc. r/r do poziomu 4,39 mld zł. W segmencie Wytwarzanie o 10 proc. r/r wzrosły przychody ze sprzedaży energii cieplnej, osiągając poziom ok. 1,47 mld zł. Przychody ze sprzedaży w całym segmencie wzrosły w 2020 roku o 8 proc. r/r do ok. 2,77 mld zł. 

– W kolejnych latach spodziewany jest wzrost popytu na gaz, choćby w związku z oddawaniem do użytku nowych bloków gazowych w elektrociepłowniach. Powiązanie cen gazu, który pozyskujemy z kierunku wschodniego, z indeksami giełdowymi w Europie, stworzył zupełnie nowe warunki mające ogromne znaczenie dla prowadzenia biznesu. To pozwoli nam zmierzyć się z wyzwaniami związanymi z transformacją energetyczną. Gaz będzie w niej pełnił wiodącą rolę, a PGNiG jest gotowe, by przez tę transformację przejść i wspierać w tym polską gospodarkę – powiedział Prezes PGNiG.   


seaway7

Dziękujemy za wysłane grafiki.