• <
attis_konferecnja_2024

Gazoport w Świnoujściu. Jak będzie wyglądała rozbudowa?

Strona główna Energetyka Morska, Wiatrowa, Offshore Wind, Offshore Oil&Gas Gazoport w Świnoujściu. Jak będzie wyglądała rozbudowa?

Partnerzy portalu

Gazoport w Świnoujściu. Jak będzie wyglądała rozbudowa? - GospodarkaMorska.pl
Fot. Terminal LNG w Świnoujściu

Istniejący Terminal LNG w Świnoujściu został przekazany do eksploatacji 31 maja 2016 roku i od tego czasu pracuje zgodnie z założeniami projektowymi.

Obecne stanowisko rozładunkowe dla zbiornikowców LNG, osłonięte falochronem, zlokalizowane jest na akwenie Morza Bałtyckiego, w odległości ok. 1100 m na wschód od istniejącego falochronu centralnego, ujścia cieśniny Świna, oraz w odległości ok. 700 m od brzegu morza. Stanowisko to połączone jest rurociągami rozładunkowymi z lądową częścią terminalu, której północna granica znajduje się w odległości ok. 750 m na południe od linii brzegowej. Lądowa część terminalu, o kształcie zbliżonym do prostokąta i rozmiarach ok. 1,0 km x 0,5 km, ograniczona jest od strony zachodniej kolejowym ciągiem transportowym w obszarze przeładunków masowych portu w Świnoujściu i od strony wschodniej ul. Ku Morzu.

Od czasu przekazania go do eksploatacji podjęto decyzję o konieczności rozbudowy istniejącego terminalu LNG, czego skutkiem było w dniu 24.06.2020 r. w Warszawie, pomiędzy Gaz-System SA i ZMPSiŚ SA oraz konsorcjum w składzie: PORR SA (lider) oraz TGE Gas Engineering GmbH podpisanie umowy, której przedmiotem jest budowa rozbudowa części morskiej terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.

Zakres projektu ZMPSiŚ SA obejmuje: 

    • projekt i budowa infrastruktury portowej w tym między innymi: pirs (pomost załadunkowy, estakada dostępowa i estakada dla rurociągów) w części morskiej; projekt i montaż systemu cumowniczego i odbojowego, systemu PNDS; projekt i wykonanie prac czerpalnych. 

Zakres projektu GS SA obejmuje:

    • projekt, budowa i uruchomienie instalacji technologicznych, w tym wszelkich części nadwodnych znajdujących się na pomoście załadunkowym w tym między innymi: morskie ramiona ładunkowe LNG, kolektory, rurociągi przesyłowe, działka przeciwpożarowe, wieże trapowe, budynki i konstrukcje, oraz wszelkie instalacje pomocnicze i bezpieczeństwa oraz budynki, estakady i rurociągi w części lądowej aż do granicy dostaw. 

Na podstawie warunków kontraktu czas na wykonanie wynosi: dla kontraktu z Gaz-System SA: 42 miesiące od daty rozpoczęcia, dla kontraktu z ZMPSiŚ SA: 38 miesięcy od daty rozpoczęcia.

Celem inwestycji jest rozbudowa części morskiej terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu. Inwestycja ta jest jedną z dwóch wzajemnie uzupełniających się inwestycji w ramach „Programu rozbudowy Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu”. Inwestycja nosi formalną nazwę „Rozbudowa części morskiej terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu”. Inwestycja jest dalej zwana projektem „Nabrzeże”.

Celem projektu „Nabrzeże” jest budowa i uruchomienie nowej infrastruktury pozwalającej na:

    • Załadunek zbiornikowców LNG zacumowanych do stanowiska statkowego „dużej skali” z ratą wynoszącą co najmniej 6800 m3/h; 

    • Załadunek zbiornikowców LNG zacumowanych do stanowiska statkowego „małej skali” z ratą wynoszącą co najmniej 1000 m3/h;

    • Rozładunek zbiornikowców LNG zacumowanych do stanowiska statkowego „dużej skali” z ratą wynoszącą co najmniej 12000 m3/h;

    • Rozładunek zbiornikowców LNG zacumowanych do stanowiska statkowego „małej skali” z ratą wynoszącą co najmniej 1000 m3/h;

    • Przeładunek LNG pomiędzy tankowcami (transhipment) zacumowanymi do stanowiska statkowego „dużej skali” oraz do istniejącego pirsu z ratą wynoszącą co najmniej 10000 m3/h.

    • Bunkrowanie małych jednostek (np. holowników) wykorzystujących LNG jako paliwo, zacumowanych do nowego pomostu załadunkowego z ratą wynoszącą  50 m3/h;

Głównym elementem, który powstanie w ramach projektu „Nabrzeże” będzie wielofunkcyjny pirs umożliwiający bezpieczne cumowanie, postój, załadunek i rozładunek zbiornikowców LNG o długościach całkowitych od około 50 m do około 110 m i odpowiadających im pojemnościach ładunkowych od około 500 m3 do około 7 500 m3 LNG oraz statków o długościach całkowitych od około 110 m do około 320 m i odpowiadających im pojemnościach ładunkowych od około 7 500 m3 do około 220 000 m3 LNG. Każde ze stanowisk będzie wyposażone w odpowiednie zestawy ramion załadunkowych. Stanowisko dla statków dużych będzie dodatkowo wyposażone w moduł bunkrowy umożliwiający bunkrowanie (małych jednostek zasilanych LNG).

Główne elementy infrastruktury, która powstanie w ramach realizacji projektu „Nabrzeże” w zakresie umownym określonym przez ZMPSiŚ to między innymi:

    • pomost załadunkowy o wymiarach około 64 x 44 m wraz ze wszystkimi niezbędnymi urządzeniami i wyposażeniem,

    • dalby cumownicze i odbojowe wyposażone w zestawy haków cumowniczych typu QRH - szybkozwalniających (Quick Release Hooks),

    • pomosty komunikacyjne pomiędzy dalbami,

    • system odbojowy – odbojnice typu SCN - stożkowe (Super Cone Fenders),

    • pachoły cumownicze umieszczone na pomoście załadunkowym oraz na niektórych dalbach odbojowych,

    • Zintegrowany Morski System Bezpieczeństwa Nawigacji (Pilotage, Navigation and Docking System),

    • estakada rurociągów o długości około 250 m posadowiona na palach zwieńczonych belkami żelbetowymi, na których posadowiona będzie stalowa konstrukcja wsporcza pod żelbetowe koryto rurociągów technologicznych. Estakada rurociągów będzie łączyć pomost załadunkowy z estakadą rurociągów na lądzie.

W ramach projektu „Nabrzeże” zostaną również wykonane prace czerpalne. Wymagana głębokości techniczna wynosi 14,5 m. Urobek z pogłębiania zostanie przetransportowany do wyznaczonego miejsca znajdującego się w Zatoce Pomorskiej, lub alternatywnie po uprzednim uzgodnieniu wykorzystany do zasilenia brzegu w ramach zadań statutowych Urzędu Morskiego w Szczecinie.

Aktualnie zespół hydrotechniczny PORR SA kontynuuje prace w Porcie Zewnętrznym w Świnoujściu, gdzie przekroczono dla ZMPSiŚ SA 80% zaawansowania technicznego realizacji przy upływie czasu 60%, i zmierza do zakończenia projektu przed czasem.

Robert Gliszczyński, dyrektor kontraktu „Rozbudowa części morskiej Terminalu LNG”

Partnerzy portalu

seaway7
rosang_2023
ambermarine_2023_390x150

Dziękujemy za wysłane grafiki.