• <

Gas Storage Poland już oficjalnie w rękach Gaz-System

02.07.2024 21:20 Źródło: Gaz-System
Strona główna Energetyka Morska, Wiatrowa, Offshore Wind, Offshore Oil&Gas Gas Storage Poland już oficjalnie w rękach Gaz-System

Partnerzy portalu

Fot. Gaz-System

Gaz-System podpisał z Orlen umowę przejęcia 100% udziałów spółki Gas Storage Poland (GSP), operatora systemu magazynowania gazu ziemnego w Polsce. Przejęcie GSP było możliwe w związku z wydaniem przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zgody na przeprowadzenie transakcji.

Transakcja sprzedaży sfinalizowana 28 marca jest wynikiem realizacji postanowień decyzji UOKiK z 16 marca 2022 r. W decyzji udzielona została zgoda na fuzję spółek ORLEN S.A. oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., pod warunkiem przejęcia nadzoru nad spółką Gas Storage Poland sp. z o.o. przez niezależnego inwestora, którym został GAZ-SYSTEM.

– Przejęcie przez Gaz-System spółki, która pełni rolę operatora podziemnych magazynów gazu wzmacnia nadzór państwa nad gazową infrastrukturą strategiczną w Polsce. Dzięki temu przejęciu uporządkowany zostanie model funkcjonowania rynku gazu w Polsce z zachowaniem zasady rozdzielności (ang. unbundling), która da uczestnikom rynku gwarancję transparentności i konkurencyjności działania. UOKiK wydał decyzję o wydzieleniu z grupy ORLEN operatora magazynów w celu zmniejszenia koncentracji w tej spółce działań producenta, dostawcy, sprzedawcy i konsumenta – zaznacza Maciej Bando, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej. 

– Przejęcie własności nad operatorem magazynów gazu ziemnego przez Gaz-System, czyli spółkę której wyłącznym akcjonariuszem jest Skarb Państwa, przełoży się na poprawę bezpieczeństwa energetycznego kraju. Sterowanie procesem utrzymania w magazynach zapasów gazu jest jednym z kluczowych elementów zapewnienia ciągłości jego dostaw na potrzeby gospodarki i odbiorców indywidualnych. Ponadto Gaz-System jako właściciel Gas Storage Poland uzyska możliwość inicjowania rozbudowy pojemności magazynowej w zależności od potrzeb konsumentów – podkreślił Maciej Bando.

– Nabycie przez Gaz-System spółki Gas Storage Poland jest rozwiązaniem optymalnym zarówno pod względem elastyczności pracy krajowego systemu przesyłowego, jak i efektywności wydatkowania środków na rozwój pojemności magazynów. W wyniku tego procesu zwiększy się integralność systemu poprzez swobodne zarządzanie zdolnościami magazynowymi w celu zaspokojenia potrzeb uczestników rynku oraz obsłużenia potencjalnych sytuacji kryzysowych.  Funkcjonowanie obu spółek w jednej grupie kapitałowej usprawni także współpracę pomiędzy operatorem systemu przesyłowego, a operatorem systemu magazynowania, co przełoży się na zwiększenie bezpieczeństwa dostaw gazu do odbiorców – powiedział Sławomir Hinc, Prezes Zarządu Gaz-System.

Skupienie kompetencji i zadań podmiotów w ramach grupy kapitałowej GAZ-SYSTEM, zarządzającej systemem gazociągów przesyłowych, Terminalem LNG i magazynami gazu ziemnego daje możliwość podejmowania spójnych decyzji, zapewniających efektywne finansowanie i kompleksową realizację rozwoju tego obszaru. 

Podkreślenia wymaga fakt, iż oba podmioty są zaangażowane w realizację projektów w obszarze wodorowym. Gaz-System planuje budowę Nordycko-Bałtyckiego Korytarza Wodorowego, a w ścisłej współpracy z Gas Storage Poland przygotuje się do budowy kawernowego podziemnego magazynu wodoru. Efekty synergii obu projektów wpłyną pozytywnie na realizację procesu transformacji energetycznej w Polsce. 

Decyzje UOKiK Nr DKK-82/2022 z 16 marca 2022 r. oraz DKK-134/2024 z 20 czerwca 2024 r. są dostępne na stronie internetowej urzędu w zakładce: Decyzje Prezesa UOKiK.

Partnerzy portalu

aste_390x150_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.