• <
mewo_2022

Farmy na Morzu Północnym z większym udziałem w energetyce wiatrowej Niemiec

28.07.2021 18:08 Źródło: własne
Strona główna Energetyka Morska, Offshore Farmy na Morzu Północnym z większym udziałem w energetyce wiatrowej Niemiec

Partnerzy portalu

Farmy na Morzu Północnym z większym udziałem w energetyce wiatrowej Niemiec - GospodarkaMorska.pl
Fot. Pixabay

Tennet, operator sieci elektroenergetycznych działający w Niemczech i Holandii, poinformował o większym udziale energii z morskich farm wiatrowych w ogólnej produkcji energii elektrycznej w niemieckim sektorze energetyki wiatrowej.

Tennet zauważa, że udział ten rośnie pomimo słabszych warunków wietrznych, które wystąpiły w pierwszej połowie 2021 roku. 

Instalacje offshore wind na Morzu Północnym staje się coraz ważniejszym elementem dla powodzenia transformacji energetycznej u naszych zachodnich sąsiadów. TenneT ma w planie wybudowanie 16 kolejnych połączeń sieciowych offshore wind do 2030 roku, zwiększając moc przesyłową do około 29 GW na niemieckim i holenderskim Morzu Północnym.

W pierwszej połowie 2021 roku wolumen energii wiatrowej przesłanej z niemieckiego Morza Północnego na ląd przez operatora systemu przesyłowego TenneT wyniosła 9,673 TWh. Jest to wprawdzie o około 16 procent mniej niż w pierwszej połowie 2020 roku (11,51 TWh), ale sam  udział energii produkowanej na Morzu Północnym w całkowitej produkcji energii wiatrowej w Niemczech wzrósł do 16,63 procent. Jest to o 6,6 procent więcej niż w pierwszej połowie 2020 roku, kiedy udział Morza Północnego wynosił 15,6 procent.

- Spadek morskiej energii wiatrowej wprowadzonej do niemieckiej sieci jest związany wyłącznie z pogodą - powiedział dyrektor wykonawczy TenneT, Tim Meyerjürgens. Dodał, że „w pierwszej połowie 2021 roku na niemieckim Morzu Północnym było po prostu mniej wiatru niż w pierwszej połowie 2020 roku”. Zjawisko dotknęło także lądową energetykę wiatrową, w której produkcja spadła o prawie 22 procent w tym samym okresie - z około 60 TWh do około 47 TWh.

Tim Meyerjürgens wyjaśnia, że w okresach o mniejszej wietrzności na lądzie (lato) stosunek wytwarzanej energii wiatrowej przesuwa się w kierunku offshore wind.

- Tam generujemy średnio około dwa razy więcej godzin pracy przy pełnym obciążeniu niż na lądzie i w ten sposób możemy częściowo zrekompensować zastoje na lądzie. To pokazuje, jak ważna jest dalsza ekspansja morskiej energetyki wiatrowej dla bezpieczeństwa dostaw i udanej transformacji energetycznej – wyjaśnia przedstawiciel Tennet. 

W Holandii połączenia sieciowe TenneT łączące farmy wiatrowe na morzu przesłały w pierwszym półroczu 2,38 TWh energii, czyli o dobre 30 procent więcej niż w całym 2020 roku (1,82 TWh). Wynika to z dalszej rozbudowy i oddania do użytku w drugiej połowie 2020 roku połączenia morskiego z siecią Borssele Beta. Kolejne 1,5 TWh zostało wprowadzone bezpośrednio z holenderskich morskich farm wiatrowych do holenderskiej sieci zarządzanej przez TenneT na lądzie. 

Ambicje klimatyczne polityków to wyzwanie dla Tennet 

Politycy niemieccy zwiększają od wielu lat  cele klimatyczne i oczekiwania dotyczące zapotrzebowania na energię elektryczną, co prowadzi do coraz większych wyzwań technicznych dla TenneT jako operatora systemu przesyłowego. TenneT obsługuje już ponad połowę wszystkich mocy przyłączeniowych morskiej sieci przesyłowej w Unii Europejskiej. Do 2030 roku operator zainwestuje w Holandii i Niemczech około 20 miliardów euro w rozwój sieci dla offshore wind. 

Moc i efektywność połączeń morskich 

TenneT kładzie duży nacisk na zwiększenie efektywności przyłączy morskich. W tym celu jest zaangażowany w takie rozwiązania jak program North Sea Wind Power Hub ze zintegrowanymi rozwiązaniami dla połączeń międzysystemowych. Operator jest częścią konsorcjum pracującego nad tym projektem, którego celem jest oddanie do użytku projektu jeszcze na początku 2030 roku.

- Rozbudowa sieci morskiej z 700-MW przyłączy AC i 900-MW przyłączy DC do przyszłych przyłączy DC o mocy 2 GW dają naszym projektom niezbędny impuls do udanej transformacji energetycznej. I potrzebujemy więcej śmiałych pomysłów, aby konsekwentnie rozwijać i ulepszać sieć morską– powiedział Tim Meyerjürgens.

Na niemieckim Morzu Północnym maksymalna wartość mocy przyłączeniowej morskich farm wiatrowych w pierwszej połowie 2021 r. została zmierzona 29 stycznia i wyniosła 6 357 MW. W Holandii w dniu 19 stycznia 2021 roku wartość ta wyniosła 2 252 MW. W dniu 30 czerwca 2021 roku. moc holenderskich morskich farm wiatrowych sięgnęła poziomu 2 440 MW. Na niemieckim Morzu Północnym obserwuje się stagnację w rozbudowie mocy morskich farm wiatrowych. Od 2020 roku moc pozostaje na niezmienionym poziomie 6 679 MW.

Turbiny wiatrowe na Morzu Bałtyckim (obszar sieci 50Hertz) wygenerowały w pierwszej połowie 2021 roku 1,819 TWh, o 17,5 procent mniej niż w pierwszej połowie 2020 roku (2,205 TWh). Łączna produkcja energii z morskiej energii wiatrowej na Morzu Północnym i Bałtyckim wyniosła zatem w pierwszym półroczu 2021 roku 11,492 TWh.  Dodając do tego 46,657 TWh wyprodukowanej w lądowej energetyce wiatrowej, łączna produkcja w tym sektorze w Niemczech wyniosła 58,15 TWh.

Jak układać kable, to statkiem zasilanym LNG

Tennet stara się dbać o środowisko także w trakcie realizacji codziennych zadań. Przykładowo statek do układania kabli zasilany LNG został po raz pierwszy użyty do układania podczas budowy projektu połączenia do sieci DolWin6. W TenneT przygotowuje się już do kolejnego zastosowania tego statku.


Partnerzy portalu

seaway7
ASTE_390X100_2021

Dziękujemy za wysłane grafiki.