• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

„S” OLPP ws. połączenia z PERN chce jako mediatora ministra energii

jk

16.09.2017 10:48 Źródło: PAP
Strona główna Edukacja Morska, Nauka Morska „S” OLPP ws. połączenia z PERN chce jako mediatora ministra energii
„S” OLPP ws. połączenia z PERN chce jako mediatora ministra energii - GospodarkaMorska.pl

„Solidarność” spółki Operator Logistyczny Paliw Płynnych (OLPP) wystąpiła do ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego o objęcie funkcji mediatora w prowadzonym od lipca sporze zbiorowym w sprawie połączenia z PERN i warunków zatrudnienia pracowników.

„Solidarność” z OLPP poinformowała w piątek o możliwości zaskarżenia przez związek uchwał korporacyjnych w sprawie połączenia z PERN, oraz przeprowadzenia referendum strajkowego.

„NSZZ +Solidarność+ wystąpiła z prośbą do ministra energii pana Krzysztofa Tchórzewskiego – jako osoby zaufania publicznego – o przyjęcie funkcji mediatora w prowadzonym wielozakładowym sporze zbiorowym, gdyż tylko autorytet jego osoby może doprowadzić do porozumienia z zarządem PERN” – podkreślono w stanowisku podpisanym przez przewodniczącą związku w OLPP Justynę Haładaj oraz szefa Krajowej Sekcji Przemysłu Naftowego NSZZ „Solidarność” Henryka Kleczkowskiego.

W przekazanym PAP piśmie „Solidarność” z OLPP zapowiedziała, że jeżeli do 28 września nie zostanie dokonane uzgodnienie, które zakończy spór zbiorowy, to „wobec braku woli podpisania porozumienia po stronie zarządu PERN związek „zmuszony będzie zaskarżyć uchwały połączeniowe PERN i OLPP”.

„Powodem zaskarżenia jest nie tylko troska o trwałość zatrudnienia pracowników w połączonej firmie, ale również obawa o prawidłowość prowadzonego procesu połączenia i realne obawy, dotyczące możliwości zabezpieczenia po dniu 1 stycznia 2018 r. dostarczania paliw odbiorcom oraz wypełniania funkcji strategicznych rezerw paliw przez połączony OLPP z PERN” – argumentuje w swoim stanowisku „Solidarność” z OLPP.

Związek przypomniał m.in., iż domaga się podpisania porozumienia transferowego, które „w sposób realny daje gwarancje trwałości pracy oraz rozwoju zawodowego pracowników, zabezpiecza liczbę etatów i gwarancje pracy”. „Wielozakładowy spór zbiorowy w grupie kapitałowej PERN przechodzi w fazę mediacji wobec braku możliwości porozumienia z zarządem PERN, w związku z powyższym zachodzi konieczność przeprowadzenia referendum strajkowego” – zaznaczono w stanowisku „Solidarności” z OLPP.

PERN ogłosił połączenie z OLPP, jako spółką przejmowaną, w lutym tego roku. Proces ten ma zostać sfinalizowany z początkiem stycznia 2018 r. W ostatnim czasie zgodę na połączenie z PERN wyraziło Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników (NZW) OLPP. Była to ostatnia, wymagana procedurą decyzja w sprawie integracji obu podmiotów. Wcześniej połączenie z OLPP zaakceptowało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ) PERN.

Wiceprezes PERN Rafał Miland mówił PAP pod koniec sierpnia, że spółka łączy się z OLPP i konsoliduje aktywa, gdyż musi sprostać coraz większym wyzwaniom rynkowym i potrzebom klientów, a w efekcie konieczności nowych inwestycji, zarówno w tłoczenie, jak i magazynowanie ropy oraz paliw. Jednocześnie oświadczył wówczas, że spór zbiorowy w OLPP w związku z połączeniem z PERN nie wstrzyma tego procesu.

„PERN po połączeniu z OLPP będzie większą spółką, która będzie miała większe zdolności finansowe, także kredytowe, aby prowadzić konieczne, duże programy inwestycyjne, odpowiadając w ten sposób na wyzwania rynkowe” – podkreślił wówczas Miland. Zaznaczył przy tym, że po uzyskaniu korporacyjnych zgód – NWZ PERN i NZW OLPP - kolejnym krokiem będzie złożenie wniosku o wpisanie już połączonej spółki do Krajowego Rejestru Sądowego.

Miland deklarował pod koniec sierpnia, że po połączeniu obu podmiotów planowane jest docelowe wyrównanie wynagrodzeń pracowników obecnego OLPP do poziomu zarobków w PERN, odpowiednio w ramach poszczególnych stanowisk, co w praktyce oznacza także podwyżki pensji. „W żadnym wypadku nie mamy intencji zwalniania ludzi. A jeżeli byłyby konieczne szkolenia związane z nabywanymi nowymi kompetencjami pracodawca takie szkolenia zapewni i pokryje ich koszt” – oświadczył wtedy wiceprezes PERN.

Jak informował wcześniej Miland, szczegóły dotyczące połączenia PERN z OLPP omawiane są w ramach negocjacji porozumień społecznych w obu spółkach, w których uczestniczą trzy związki zawodowe z PERN oraz pięć z OLPP. Zaznaczył, iż w rozmowach tych nie uczestniczy od pewnego czasu „Solidarność” z OLPP, która po kilku spotkaniach zrezygnowała z udziału w nich, po czym zgłosiła żądanie sporu zbiorowego.

Z nieoficjalnych informacji ze źródła zbliżonego do negocjacji wynika, iż ostatnio ustalono wstępnie m.in. 5-letni okres gwarancji zatrudnienia i wyrównanie wynagrodzeń pracowników OLPP maksymalnie w ciągu 18 miesięcy oraz wypłaty premii konsolidacyjnej i świadczenia zamiennego za nagrodę z zysku OLPP za 2017 r.

PERN to państwowy podmiot strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, który na terenie kraju zarządza siecią ponad 2,6 tys. km rurociągów naftowych i paliwowych oraz bazami magazynowymi o łącznej pojemności ok. 3,5 mln metrów sześc. Spółka tłoczy ropę naftową rurociągiem „Przyjaźń” z Rosji do rafinerii krajowych: PKN Orlen w Płocku i Grupy Lotos w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech. Transportuje też surowiec dostarczany drogą morską do gdańskiego Naftoportu oraz do swojego Terminalu Naftowego, działającego jako hub morski.

OLPP jest spółką zależną PERN, która powstała w 1997 r. To największy w Polsce podmiot specjalizujący się w magazynowaniu i przeładunku paliw płynnych, który posiada 19 baz magazynowych i ok. 60-proc. udział w krajowym rynku tego segmentu. W magazynach OLPP o łącznej pojemności ok. 1,8 mln metrów sześc. składowane są paliwa do bieżącej dystrybucji, a także w ramach rezerw państwowych.

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 38925,00 $ tona 2,81% 15 paź
 Cynk 3794,00 $ tona 6,84% 15 paź
 Aluminium 3162,00 $ tona 0,35% 15 paź
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.