• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

EBOiR: Niedopasowanie rynku pracy jednym z wyzwań dla polskiej gospodarki

pc

08.02.2018 23:17 Źródło: PAP
Strona główna Edukacja Morska, Nauka Morska EBOiR: Niedopasowanie rynku pracy jednym z wyzwań dla polskiej gospodarki
EBOiR: Niedopasowanie rynku pracy jednym z wyzwań dla polskiej gospodarki - GospodarkaMorska.pl

Niedopasowanie rynku pracy do oczekiwań przedsiębiorców, to jedno z wyzwań stojących przed polską gospodarką - wynika z opracowania "Ocena postępów i wyzwań w rozwoju zrównoważonej gospodarki rynkowej (2017)" Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

Dokument przedstawiono przy okazji prezentacji w czwartek w Narodowym Banku Polskim raportu EBOiR "Transition Report 2017-18: Sustaining growth".

Dyrektor z EBOiR Mattia Romani mówił, że Polska radzi sobie całkiem nieźle, w porównaniu do średniej dla EBOiR, która obejmuje bardzo szeroką grupę krajów, poczynając od Mongolii, przez Estonię po Maroko, czy Egipt. "Ale w tym samym czasie widzimy, że przed polską gospodarką cały czas stoją wyzwania" - powiedział.

W analizie wyróżniono pięć głównych ograniczeń dla wzrostu sektora prywatnego w Polsce.

Przede wszystkim zwrócono uwagę na kwestie dopasowania podaży pracy i jej jakości do oczekiwań rynku. Zdaniem autorów dokumentu zmiany na tym polu mogłyby uczynić polską gospodarkę bardziej konkurencyjną i odporną na wstrząsy. Zauważono, że liczba rąk pracy w Polsce kurczy się, co związane jest ze starzeniem się społeczeństwa. Zgodnie z przytoczonymi danymi Komisji Europejskiej, w ciągu następnych 50 lat populacja Polski spadnie o 19 proc., a liczba osób w wieku produkcyjnym o 15 proc.

Zauważono, że zwiększeniu współczynnika aktywności zawodowej nie sprzyja obniżenie wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 w przypadku mężczyzn. Choć, jak wskazano, silna ekonomia i relatywnie łatwy dostęp do polskiego rynku pracy spowodował napływ do Polski około pół miliona pracowników z Ukrainy.

Według raportu, na przeszkodzie utrzymania silnego wzrostu produktywności, który miał miejsce w ostatniej dekadzie, stoją m.in. regulacje zawodowe. EBOiR docenia wysiłki Polski związane z deregulacją, niemniej - jak wskazano - jeśli chodzi o liczbę zawodów regulowanych, Polska (350) jest znacznie powyżej Niemiec (148), czy Wielkiej Brytanii (216).

"Niedopasowanie umiejętności i nieadekwatne szkolenia zawodowe to wzrastające silne ograniczenia wskazywane w ankietach biznesowych" - napisano w raporcie.

Bank przyznał, że regulacje rynku pracy niepokoją przedsiębiorców; kodeksowe umowy o pracę są sztywne i kosztowne w przypadku ich rozwiązania, a zatrudnienie pracownika jest drogie z powodu wysokich pozapłacowych kosztów. Zastrzeżono, że w tym ostatnim przypadku dotyczy to mniej zarabiających pracowników, bowiem jeśli chodzi o osoby wynagradzane powyżej średniej, to tzw. klin podatkowy należy w Polsce do najniższych w UE. Podkreślono, że obciążenia regulacjami i składkami pracy wykonywanej na podstawie umów cywilnych i w samozatrudnieniu są jeszcze niższe.

"Ze stopą 24,8 proc. Polska ma najwyższy wskaźnik zatrudnionych na umowy terminowe, dwa razy wyższy niż średnia w UE" - napisano w raporcie. Przyznano, że generalnie elastyczny rynek pracy przyczynił się do tworzenia miejsc pracy i zabezpieczenia w czasie ostatniego kryzysu. "Niemniej, taka regulacyjna promocja dualizmu rynku pracy utrudnia na dłuższą metę zdobywanie umiejętności" - napisano w dokumencie.

Inne wyzwanie, przed którym stoi polska gospodarka dotyczy ekspansji zagranicznej średnich firm, bardziej wydajnej restrukturyzacji zasad likwidacji przedsiębiorstw efektywnego wykorzystania polityki innowacyjności. Zmiany na tym polu pomogłyby przezwyciężyć bariery dla inwestycji i wzrostu produktywności, tym samym podniosłyby konkurencyjność Polski i naszą integrację gospodarczą".

"Rozwój niebankowego sektora finansowego, szczególnie kapitałowego, pomógłby przyspieszyć innowacje i międzynarodową konkurencyjność sektora, uczynić gospodarkę bardziej elastyczną" - uważają autorzy raportu.

EBOiR radzi też wzmocnienie niezależności instytucji państwowych i poprawę zarządzania spółkami Skarbu Państwa. "Ograniczenie w miksie energetycznym udziału węglowodorów i poprawa wydajności energetycznej umożliwi Polsce udział w dokonującej się na świecie transformacji w kierunku Zielonej Gospodarki i rozwiązanie głównych problemów dotyczących jakości powietrza" - napisano.

W raporcie wskazano, że Polska jest wśród krajów najbardziej zaawansowanych w przekształceniach, który w wielu obszarach nie odbiega od dojrzałych gospodarek. "Mimo to ciągle przez Polską stoją wyzwania, szczególnie w kwestii budowy zielonej i konkurencyjnej gospodarki" - podsumowano.

SMT_shipping_390x100_2021

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 40825,00 $ tona -2,44% 14 sty
 Cynk 3559,00 $ tona -0,42% 14 sty
 Aluminium 2977,00 $ tona 0,61% 14 sty
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.