• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

Akademia Marynarki Wojennej przyjęła 1438 nowych studentów

02.10.2015 10:20 Źródło: własne
Strona główna Edukacja Morska, Nauka Morska Akademia Marynarki Wojennej przyjęła 1438 nowych studentów
Akademia Marynarki Wojennej przyjęła 1438 nowych studentów - GospodarkaMorska.pl

W czwartek 1 października, w Akademii Marynarki Wojennej odbyła się uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2015/2016. Naukę na I roku rozpoczęło 1438 studentów. Podczas ceremonii nastąpiła ich immatrykulacja. Odbyło się także ślubowanie doktorantów oraz  wręczenie wyróżnień wybitnym nauczycielom akademickim i najlepszym studentom AMW.

W przemówieniu inauguracyjnym rektor – komendant kmdr prof. dr hab. Tomasz Szubrycht podziękował za przybycie wielu dostojnym gościom, między innymi parlamentarzystom, przedstawicielom władz wojskowych, duchowieństwa oraz Magnificencjom Rektorom pomorskich uczelni wyższych. Podkreślił następnie udany tegoroczny wynik rekrutacji, zarówno na studia licencjackie i magisterskie, jak i doktoranckie. Wyraził uznanie dla kadry dydaktycznej AMW stale podwyższającej swoje kwalifikacje i osiągającej kolejne stopnie naukowe. Rektor – Komendant nakreślił także kierunki dalszego rozwoju Uczelni – szerokiej działalności w sferze naukowej, społecznej i kulturalnej.

Podczas uroczystości wręczone zostały wyróżnienia dla nauczycieli akademickich, m. in. za działalność badawczą, publikacyjną, dydaktyczną i organizacyjną. Za całokształt dorobku nagrodzeni zostali kadm. w st. spocz. prof. dr hab. Antoni Komorowski oraz kmdr rez. dr inż. Józef Małecki. Tytuł „Wybitnego nauczyciela akademickiego AMW” został przyznany pani dr Agacie Załęskiej – Fornal. Indywidualne nagrody otrzymali także najlepsi studenci z każdego wydziału. Wykład inauguracyjny na temat „Kształcenie kadr morskich w świetle międzynarodowych wymagań IMO” wygłosił doktor honoris causa AMW prof. dr kpt. ż. w. Aleksander H. Walczak.

Akademia Marynarki Wojennej prowadzi studia na czterech wydziałach: Mechaniczno – Elektrycznym, Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego, Dowodzenia i Operacji Morskich oraz Nauk Humanistycznych i Społecznych. Zajęcia odbywają się w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym na 13 kierunkach. Uczelnia posiada także szeroką ofertę 22 kierunków studiów podyplomowych oraz studia doktoranckie w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 39037,00 $ tona -0,61% 26 paź
 Cynk 3455,00 $ tona -1,57% 26 paź
 Aluminium 2830,00 $ tona -2,95% 26 paź
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.