• <

Dane, technologie, inteligentne miasta. Trwa Eco-Miasto 2020

ew

24.09.2020 12:23 Źródło: gdynia.pl
Strona główna Ekologia Morska, Ochrona Bałtyku, Rybołówstwo Morskie Dane, technologie, inteligentne miasta. Trwa Eco-Miasto 2020

Partnerzy portalu

Dane, technologie, inteligentne miasta. Trwa Eco-Miasto 2020  - GospodarkaMorska.pl
fot. Marek Sałatowski/gdynia.pl

Konferencja „Eco-Miasto 2020. Energia Zmian” trwa. Jeszcze do 25 września na uczestników będą czekały debaty z udziałem ekspertów oraz przedstawicieli organizacji działających w dziedzinie ochrony środowiska, a także przedstawicieli samorządów. Podczas środowych debat dyskutowano o partycypacji społeczeństwa i edukacji ekologicznej mieszkańców. Rozmawiano również na temat nowoczesnych technologii i jak najskuteczniejszego ich wykorzystania. Uczestnikiem jednego z paneli dyskusyjnych był wiceprezydent Bartosz Bartoszewicz.

Tradycją projektu Eco-Miasto jest konferencja wieńcząca konkurs, podczas której eksperci oraz przedstawiciele organizacji działających w dziedzinie ochrony środowiska i innowacyjnych technologii spotykają się z reprezentantami polskich miast. Wydarzenie stanowi platformę wymiany doświadczeń, które mogą uczynić miasta bardziej przyjaznym miejscem do życia i ograniczać ich negatywny wpływ na środowisko naturalne.

23 września odbyła się debata online pt. „Dane, technologie, inteligentne miasta”, w której wzięli udział: wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia Bartosz Bartoszewicz, zastępca burmistrza dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy Bartosz Dominiak, dyrektor Centrum UNEP/GRID Maria Andrzejewska, prezes Światowej Rady Danych Miejskich Patricia McCarney oraz dyrektor Biura Infrastruktury w Urzędzie m.st. Warszawy Leszek Drogocz. Udział w konferencji online był możliwy dla zarejestrowanych wcześniej użytkowników.

Zrzut obrazu zrobiony podczas debaty pt. "Dane, technologie, inteligentne miasta" w ramach "Konferencji Eco-Miasto 2020. Energia Zmian". Od lewej u góry: wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia Bartosz Bartoszewicz, zastępca burmistrza dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy Bartosz Dominiak, prezes Światowej Rady Danych Miejskich Patricia McCarney, dyrektor Centrum UNEP/GRID Maria Andrzejewska. dyrektor Biura Infrastruktury w Urzędzie m.st. Warszawy Leszek Drogocz.

Czym jest inteligentne miasto?

Zaproszeni goście dyskutowali na temat odpowiedzialnego wykorzystania danych publicznych i nowoczesnych metod komunikacji, które mogą pomóc rozwiązać znaczące problemy, poznać wyzwania stojące przed społecznościami oraz przygotować rozwiązania, które w oparciu o naukę pomogą na nie odpowiedzieć.

- Miasta na całym świecie stoją przed ogromnymi wyzwaniami związanymi z klimatem czy transportem. Technologie są narzędziem, które pomagają nam wprowadzać rozwiązania, by w mieście żyło się dobrze. Smart city to miasto, które odpowiada na bieżące potrzeby mieszkańców i jednocześnie podnosi jakość życia. Smart City to jakość życia – wyjaśnił wiceprezydent Bartosz Bartoszewicz.

Nasze miasto jako pierwsze w Polsce oraz w całej Europie Wschodniej otrzymało od kanadyjskiej organizacji World Council on City Data certyfikat miasta inteligentnego. Tym samym Gdynia trafiła do grona światowej czołówki ośrodków wyróżnionych dokumentem ISO 37120.

Wskaźniki, na podstawie których dokonywana jest certyfikacja, zebrano w 17 kategoriach: ekonomia, edukacja, energia, środowisko, finanse, straż pożarna i reagowanie kryzysowe, zarządzanie, zdrowie, rekreacja, bezpieczeństwo, schronienie, odpady stałe, telekomunikacja i innowacja, transport, urbanistyka, ścieki, woda i kanalizacja. Te następnie podzielono na podstawowe (46) i dodatkowe (54). W zależności od tego, ile wskaźników w mieście może zostać zmierzonych, certyfikacja odbywa się na poziomie aspirującym, brązowym, srebrnym, złotym lub platynowym.

W mieście inteligentnym istotne są dane

Paneliści podkreślali istotę pozyskiwania i wykorzystywania danych o mieście i jego mieszkańcach. Dzięki nim możliwe jest poznanie ewentualnych problemów i tworzenie dobrych rozwiązań w oparciu o nowoczesną technologię.

- Najważniejsze jest definiowanie problemu i szukanie odpowiednich narzędzi, które pozwolą go rozwiązać. Musimy znać swoje miasta, problemy, przenosić je do sieci i eksperymentować, by rozwiązania były jak najlepiej dostosowane do mieszkańców. W Gdyni udostępniamy dane. Można się z nimi zapoznać między innymi w InfoBoxie, gdzie prezentowane są informacje na temat planu rozwoju miasta. Można również zajrzeć na portal otwartedane.gdynia.pl. Dysponujemy również danymi dotyczącymi edukacji – ponad 270 wskaźników. Wiele z nich jest udostępnianych mieszkańcom, którzy podejmują decyzję, jaką placówkę wybrać. Mogą sprawdzić, ile taka placówka kosztuje miasto w przeliczeniu na ucznia, ilu jest nauczycieli, a także sprawdzić poziom zagęszczenia szkoły czy przedszkola – mówił wiceprezydent Bartosz Bartoszewicz.

Przykładem zastosowania technologii do wyeliminowania problemów w Gdyni jest autorska aplikacja mobilna „Gdyńskie Centrum Kontaktu”, do której został dodany nowy moduł „Asystent Mieszkańca”. Dzięki Asystentowi, mieszkańcy mogą w prosty sposób zgłaszać problemy napotkanie w przestrzeni miejskiej. Zgłoszenia mogą dotyczyć m.in. uszkodzeń infrastruktury, bezpańskich zwierząt, awarii czy właśnie odpadów. W zakładce „odpady”, mieszkaniec ma możliwość zgłoszenia przepełnionych koszy ulicznych, dzikiego wysypiska, a także zalegających odpadów gabarytowych. W 2018 roku za pośrednictwem platformy „Naprawmy.To” udało się zlikwidować 499 nielegalnych składowisk odpadów.

Gdynia wzorowo gospodaruje odpadami

Pierwszego dnia konferencji odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu „Eco-Miasto 2020”. Gdynia została wyróżniona w kategorii „Gospodarka odpadami”. Kapituła przyznała nagrodę za spójny przekaz edukacyjny, wykorzystanie nowoczesnych narzędzi i włączanie w działanie różnych grup, które zaowocowało m.in. wysokim poziomem recyklingu, projektami obywatelskimi, ale i badaniami nad przetwarzaniem odpadów. Doceniono też szeroki system zbiórki odpadów (6 PSZOKów, bezpłatny odbiór RTV, AGD, gabaryty na zamówienie) oraz organizację wydarzeń związanych z redukcją ilości powstających odpadów i ecodesignem.

Na szczególną uwagę zasłużył wspomniany wysoki poziom recyklingu i odzysku odpadów komunalnych (52%) oraz realizacja projektów dotyczących gospodarowania odpadami w ramach budżetu partycypacyjnego. Nagrodę podczas uroczystości odebrał Michał Guć, wiceprezydent ds. innowacji.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.