• <
bulk_cargo_port_szczecin

Budowa Terminala Kontenerowego w Świnoujściu w pełni potwierdzona

gm

22.11.2023 23:50 Źródło: Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.
Strona główna Porty Morskie, Terminale, Logistyka Morska, Transport Morski Budowa Terminala Kontenerowego w Świnoujściu w pełni potwierdzona

Partnerzy portalu

Fot. Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.

Belgijsko-katarskie konsorcjum DEME CONCESSIONS N.V. i QTERMINALS W.L.L. odpowiedzialne za inwestycję głębokowodnego terminalu kontenerowego w Świnoujściu otrzymało 22 listopada zgodę wiceministra infrastruktury Marka Gróbarczyka na dzierżawę 75 ha terenu w Świnoujściu na 30 lat. Wcześniej 9 listopada przedstawiciele Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. oraz inwestora, spotkali się z Januszem Żmurkiewiczem, prezydentem Świnoujścia. Celem było omówienie współpracy i planów związanych z tym przedsięwzięciem.

Podpisanie decyzji ogłosił na platformie X (dawniej Twitter) wiceminister gospodarki Marek Gróbarczyk.

W trakcie spotkania przedstawicieli branży, władz samorządowych i inwestorów, prezydent Żmurkiewicz przedstawił ogólne informacje na temat miasta, specyfiki jego głównych obszarów oraz potrzeb mieszkańców. Kolejna duża inwestycja, czyli powstanie terminalu kontenerowego, oznaczać będzie przychody budżetu miasta z tytułu podatków, ale również szansę rozwoju dla całego regionu, w tym powstanie atrakcyjnych miejsc pracy w nowoczesnym przedsiębiorstwie o wysokim stopniu zaawansowania technologicznego. Prezydent podkreślił pozytywny stosunek do inwestora terminalu kontenerowego. Ponadto przedstawiciele konsorcjum zaprezentowali profil jego działalności i zakres firm wchodzących w jego skład oraz zamiary inwestycyjne. Omówiono także koncepcję głębokowodnego terminalu kontenerowego w Świnoujściu, sytuacji na bałtyckim rynku kontenerowym i perspektywy rozwoju tego rynku.

Uczestnicy spotkania zgodnie podkreślali potrzebę rozwijania dialogu pomiędzy stronami, tak by wypracować wzajemne zaufanie i wzmacniać społeczną akceptację dla inwestycji w porty w Szczecinie i Świnoujściu. Tym bardziej, że inwestor w ofercie złożonej w postępowaniu przetargowym zobowiązał się do przeprowadzenia działań na rzecz lokalnej społeczności, uzgodnionych z samorządem Świnoujścia, o wartości co najmniej 5 mln euro. Rozmówcy omówili ogólny harmonogram inwestycji oraz działania planowane w najbliższym czasie.

Terminal będzie wyposażony w niskoemisyjny sprzęt przeładunkowy, zgodnie z najwyższymi ekologicznymi normami. Będzie stanowił infrastrukturę podwójnego wykorzystania, czyli cywilną infrastrukturę, która może służyć do obsługi ładunków wojskowych. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z harmonogramem, nowy terminal powinien rozpocząć działalność w roku 2028.

Klienci terminalu będą mogli również w niedalekiej przyszłości korzystać z nowego toru wodnego prowadzącego do portu w Świnoujściu. W maju 2023 Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Budowa i rozbudowa infrastruktury dostępowej do portu w Świnoujściu w latach 2023 – 2029”. Realizacja programu zapewni odpowiednią, bezpieczną infrastrukturę dostępową dla terminali znajdujących się w Szczecinie i Świnoujściu.

Fot. Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.

Partnerzy portalu

port_gdańsk_390x100_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.