• <
mewo_2022

Budimex zainteresowany inwestycjami w offshore

gm

06.07.2022 20:02
Strona główna Energetyka Morska, Offshore Budimex zainteresowany inwestycjami w offshore

Partnerzy portalu

Budimex zainteresowany inwestycjami w offshore - GospodarkaMorska.pl
Przeładunek elementów farm wiatrowych

Grupa budowlana Budimex jest zainteresowana udziałem w inwestycjach offshore. Chce wykorzystać swoje doświadczenie, by wspomóc porty w rozbudowie infrastruktury oraz realizować lądowe części projektów.

O potencjalnym udziale grupy Budimex w inwestycjach offshore opowiedział w wywiadzie dla WNP.pl dyrektor budownictwa energetycznego i przemysłowego firmy, Piotr Świecki.

Świecki stwierdził, że Budimex widzi siebie przede wszystkim w rozbudowie infrastruktury portowej na potrzeby projektów offshore. Grupa chce tu wykorzystać swoje doświadczenie z wieli zrealizowanych projektów hydrotechnicznych. Jak mówił Świecki, Budimex aktywnie uczestniczy w toczących się postępowaniach przetargowych w tej dziedzinie. Ale spółka chce też uczestniczyć w realizacji lądowych części projektów, głównie w budowie infrastruktury wyprowadzającej moc z farm wiatrowych – linii kablowych, stacji transformatorowych i przyłączeniu do sieci.

Budimex nie jest jednak w stanie samodzielnie składać wniosków lokalizacyjnych dla farm wiatrowych – spółka zdaje sobie sprawę, że do budowy i eksploatacji farm wiatrowych potrzebuje odpowiednich partnerów, jako że do tej pory nie uczestniczyła w tej formie w rynku energetycznym. Niemniej jednak firma toczy rozmowy z różnymi podmiotami na temat swojego udziału w inwestycjach offshore.

– Różne są oczekiwania i partnerzy różnie widzą wartość dodaną Budimeksu. Będziemy chcieli na pewno z jakimś partnerem się związać. Natomiast jesteśmy świadomi, że to nie jest nasz core business, więc bariera wejścia może być trudna – mówi Piotr Świecki w rozmowie z WNP.pl. Dodaje jednak, że grupa Ferrovial, która posiada 50 procent udziałów w Budimeksie, ma na koncie inwestycje w zrealizowane, a następnie eksploatowane w formule koncesji.

Świecki powiedział także, że Budimex złożył już wnioski prekwalifikacyjne na umowę ramową do 550 milionów złotych dotyczącą budowy sieci przesyłowych, a także uczestniczy w przetargu na wykonanie połączenia stałoprądowego między Polską a Litwą.

Według Piotra Świeckiego, długofalowe inwestycje w projekty energetyczne pozwalają wypłaszczyć ryzyka związane z podstawową działalnością grupy, a zatem generalnym wykonawstwem, oraz zdywersyfikować strukturę przychodową grupy.

Budimex już wcześniej sygnalizował zwiększone zainteresowanie sektorem energetycznym. Artur Popko, prezes spółki jeszcze w styczniu mówił o zakupie spółki posiadającej koncesję na budowę lądowej farmy wiatrowej o mocy 7 MW, co sprawiłoby, że grupa mogłaby być nie tylko generalnym wykonawcą, ale także inwestorem.


Partnerzy portalu

seaway7
ASTE_390X100_2021

Dziękujemy za wysłane grafiki.