• <
Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024

Baltchem zostanie objęty ochroną, jako ważny dla bezpieczeństwa państwa

Strona główna Porty Morskie, Terminale, Logistyka Morska, Transport Morski Baltchem zostanie objęty ochroną, jako ważny dla bezpieczeństwa państwa

Partnerzy portalu

Źródło: Baltchem

W wykazie prac legislacyjnych zamieszczono projekt zmiany rozporządzenia, która pozwoli objąć spółki Baltchem S.A. Zakłady Chemiczne i Oktan Energy & V/L Service” Sp. z o.o. ochroną przewidzianą w ustawie o kontroli niektórych inwestycji ważnych dla bezpieczeństwa państwa.

W wykazie prac legislacyjnych w poniedziałek zamieszczono projekt zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2022 r. dotyczącego wykazu podmiotów podlegających ochronie oraz właściwych dla nich organów kontroli, tak by objąć spółki Baltchem S.A. Zakłady Chemiczne w Szczecinie oraz Oktan Energy & V/L Service” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji.

Termin przyjęcia rozporządzenia zaplanowano na I kwartał 2023 r.

Jak podano w wykazie "zakładanym efektem jest zapewnienie ochrony porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego, o których mowa w art. 52 ust. 1 i art. 65 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Ponadto celem nowelizacji jest zapewnienie bezpiecznych transakcji dotyczących uprawnień właścicielskich, istotnych z punktu widzenia interesu społecznego w podmiocie ważnym dla bezpieczeństwa państwa".

Dodano, że tej sprawie nie jest możliwe zastosowanie rozwiązań pozalegislacyjnych.

Wyjaśniono, że w celu objęcia tych spółek ochroną niezbędna jest nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2022 r.w sprawie wykazu podmiotów podlegających ochronie oraz właściwych dla nich organów kontroli.

Dodano, że ze względu na chroniony przedmiot działalności obu ww. spółek (produkcja benzyn silnikowych lub oleju napędowego, magazynowanie i przechowywanie benzyn silnikowych, oleju napędowego oraz przeładunek ropy naftowej i jej produktów w portach morskich proponuje się, aby organem kontroli był minister właściwy do spraw aktywów państwowych.

Baltchem zlokalizowany jest na terenie Zespołu Portów Morskich Szczecin - Świnoujście i oferuje także usługi przeładunkowe m.in. produktów ropopochodnych, oleju napędowego i nawozów na terminalach w Szczecinie i Świnoujściu.

W wykazie podmiotów podlegających ochronie były już wcześniej: Azoty, Emitel, HAWE, innogy, KGHM, Orange, PKN Orlen, PKP Energetyka, Polkomtel, SGT EuRoPol Gaz, Tauron PE, TK Telekom i Telesystem-Mesko. W grudniu 2022 r. na tę listę trafiły też Rafineria Gdańska i Unimot.

Rozporządzenie jest aktem wykonawczym do ustawy o kontroli niektórych inwestycji. Ustawa określa zasady i tryb kontroli niektórych inwestycji polegających na nabywaniu udziałów albo akcji, praw itp., skutkujących nabyciem lub osiągnięciem istotnego uczestnictwa albo dominacji nad spółką będącą podmiotem podlegającym ochronie.

Podmiot, który zamierza nabyć lub osiągnąć istotne uczestnictwo albo nabyć dominację, jest obowiązany każdorazowo złożyć zawiadomienie organowi kontroli o zamiarze jego dokonania. Odpowiedni organ musi wyrazić zgodę na transakcję. Spośród podmiotów w wykazie organem kontrolnym dla Telesystemu-Mesko jest Ministerstwo Obrony Narodowej, a w przypadku pozostałych spółek na liście - Ministerstwo Aktywów Państwowych.

Anna Bytniewska

ab/ skr/

bulk_cargo_port_szczecin

Partnerzy portalu

port_gdańsk_390x100_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.