• <
urząd_morski_gdynia_2021

Prezydent podpisał ustawę o systemie instytucji rozwoju

pc

31.07.2019 04:25 Źródło: PAP
Strona główna Prawo Morskie, Polityka Morska, Ekonomia Morska Prezydent podpisał ustawę o systemie instytucji rozwoju
Prezydent podpisał ustawę o systemie instytucji rozwoju - GospodarkaMorska.pl

Sześć państwowych instytucji, określanych jako instytucje rozwoju, będą współpracować w ramach tworzonej ustawą Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju - zakłada podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawa o systemie instytucji rozwoju.

Kancelaria prezydenta poinformowała we wtorek, że prezydent podpisał tę ustawę.

"Celem ustawy jest uregulowanie zasad i wzmocnienie współpracy między głównymi instytucjami państwa realizującymi działania na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego, tj. Polskim Funduszem Rozwoju SA (PFR), Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK), Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych SA (KUKE), Polską Agencją Inwestycji i Handlu SA (PAIH) oraz Agencją Rozwoju Przemysłu SA (ARP), nazywanymi +instytucjami rozwoju+" - poinformowano w komunikacie.

Instytucje te wejdą w skład Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju i będą mogły posługiwać się nazwą "Grupa Polskiego Funduszu Rozwoju", czyli w skrócie "Grupa PFR".

"Ustawa tworzy Radę Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju, która ma umożliwić sprawną koordynację działań podejmowanych przez instytucje rozwoju. Najważniejszym zadaniem Rady ma być ustanawianie wspólnej Strategii Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju" - czytamy.

Dodano, że w skład Rady Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju wejdą prezesi instytucji rozwoju. Przewodniczącym Rady będzie prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, zaś wiceprzewodniczącym – prezes Banku Gospodarstwa Krajowego. Posiedzenia Rady będą odbywały się nie rzadziej niż raz w miesiącu. Ustawa wprowadza zasadę osobistego udziału członków Rady w jej posiedzeniach.

Zgodnie z ustawą, na Polski Fundusz Rozwoju został nałożony obowiązek prowadzenia i obsługiwania portalu internetowego Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju. Ustawa określa również rolę Polskiego Funduszu Rozwoju w systemie instytucji rozwoju.

"Zgodnie z postanowieniami ustawy, Polski Fundusz Rozwoju prowadzi działalność w imieniu własnym i na własny rachunek, zgodnie z zasadami dobrej praktyki handlowej dążąc w długim okresie do osiągnięcia rynkowej stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału m.in. poprzez udzielanie finansowego wsparcia przedsiębiorstwom" - napisano.

Zgodnie z postanowieniami ustawy, Polski Fundusz Rozwoju będzie udzielał finasowania przedsiębiorcom, w szczególności mikro-, małym i średnim. Zadania te będzie mógł powierzyć swojej spółce zależnej.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

urząd_morski_szczecin_prawo_polityka_lewy_2021
legal_marine_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 37500,00 $ tona 2,53% 24 wrz
 Cynk 3109,00 $ tona 2,17% 24 wrz
 Aluminium 2905,00 $ tona -1,06% 24 wrz
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.