• <
bulk_cargo_port_szczecin

592 mln zł szacunkowych przychodów Grupy OTL w 2023 r.

Strona główna Porty Morskie, Terminale, Logistyka Morska, Transport Morski 592 mln zł szacunkowych przychodów Grupy OTL w 2023 r.

Partnerzy portalu

Fot. OT Port Świnoujście S.A.

Szacunkowe przychody Grupy OTL w 2023 r. wyniosły 592 mln zł (wobec 455 mln zł przychodów osiągniętych w 2022 r.).193 mln zł wyniósł szacunkowy wynik EBITDA w 2023 r. wobec EBITDA na poziomie 145 mln zł w 2022 r. Grupa OTL szacuje zysk netto osiągnięty w 2023 r. na 160 mln zł w porównaniu do 139,4 mln zł w 2022 r.

- Rok 2023 w branży portowej był bardzo dynamiczny i charakteryzował się dużą zmiennością. Udało nam się szybko dostosowywać do zmian w otoczeniu rynkowym, by móc sprostać aktualnym oczekiwaniom i zapotrzebowaniu rynku. Analizując szacunkowe wyniki Grupy OTL za 2023 r. widzimy, że obraliśmy właściwe kierunki rozwoju, a stawianie na uniwersalność świadczonych usług okazało się skuteczne i efektywne. Pomimo osłabienia koniunktury w ostatnim kwartale 2023 r. szacunkowe wyniki roczne są lepsze od wyników osiągniętych w, dobrym dla Grupy, roku 2022. Wiele celów już zostało zrealizowane i pracuje także na tegoroczne wyniki – jak chociażby zakup i zainstalowanie żurawi portowych nowej generacji w OT Port Świnoujście czy umożliwienie, od tego roku w OT Port Gdynia, obsługi większych statków klasy Panamax, zapewniających większą efektywność wykorzystania aktywów portowych. Przed nami dobre perspektywy, ale także wyzwania związane z dalszą transformacją zmierzającą do uniwersalności świadczonych usług oraz inwestycje pozwalające wejść w nowe segmenty i grupy ładunkowe.  – mówi Kamil Jedynak, Prezes OT Logistics. 

Publikowane wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy OTL za 2023 r., które podlega badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta i mogą się różnić od wartości, które zostaną opublikowane w skonsolidowanym raporcie rocznym za rok 2023. Raport okresowy za 2023 r. spółka opublikuje 16 kwietnia tego roku. 

O Grupie OT Logistics (Grupa OTL)

Grupa OTL to największy i najbardziej wszechstronny operator portowy w Polsce, od ponad 70 lat świadczący usługi transportowe, spedycyjne i logistyczne. Podstawowym obszarem działalności Grupy OTL są rynki Europy Środkowo-Wschodniej – głównie: Polska, Czechy, Słowacja i Ukraina. 

W skład Grupy OTL wchodzą morskie terminale portowe: OT Port Świnoujście oraz OT Port Gdynia. Grupa OTL jest także właścicielem spółki spedycyjnej Rentrans Cargo, spółki Kolej Bałtycka – świadczącej usługi manewrowe i transport kolejowy. W skład Grupy OTL wchodzi także spółka Port Żegluga Szczecińska zajmująca się obsługą projektów hydrotechnicznych.

Partnerzy portalu

port_gdańsk_390x100_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.