• <
escort_980x120_gif_2020

Zakończono przebudowę i rozbudowę systemu umocnień brzegowych w Mielnie

Strona główna Przemysł Jachtowy, Turystyka Morska, Żeglarstwo Morskie Zakończono przebudowę i rozbudowę systemu umocnień brzegowych w Mielnie

Partnerzy portalu

Urząd Morski w Szczecinie

Urząd Morski w Szczecinie poinformował 31 maja br. o zakończeniu przebudowy i rozbudowę systemu umocnień brzegowych w Mielnie. Przeprowadzono też sztuczne zasilanie plaży piaskiem, które będzie powtórzone jesienią. Opaski brzegowe zyskały Pleśna i Kołobrzeg. Łączny koszt projektu to ponad 63 mln zł.

Prace przy przebudowie i rozbudowie systemu umocnień brzegowych w Mielnie (woj. zachodniopomorskie) wykonała firma Hydrobud z Ustronia Morskiego wybrana w rozstrzygniętym w I kw. 2021 r. przetargu organizowanym przez Urząd Morski w Szczecinie w formule "zaprojektuj i wybuduj".

W ramach inwestycji, jak podał urząd, stare, zniszczone drewniane ostrogi zostały usunięte. Zastąpiły je 33 nowe. Wykonano trzy odcinki opaski kamiennej narzutowej, chroniącej dotąd niezabezpieczony odcinek wydmy od dawnego Unieścia (obecnie dzielnica Mielna) do Mielna, gdzie już są umocnienia, w tym gwiazdobloki. Miejsca, w których doszło do ich zapadnięcia się, zostały uzupełnione o nowe tego typu konstrukcje. Opaska wykonana została też na zachodnim końcu Mielna. Gotowe są ponadto opaski brzegowe w miejscowości Pleśna i na wysokości Ekoparku Wschodniego w Kołobrzegu, które, w ramach rozszerzonego o te zadania projektu, zaprojektował i wykonał także Hydrobud z Ustronia Morskiego wybrany w przetargu w I kw. 2022 roku.

Projekt zakładał też prace refulacyjne na mieleńskiej plaży, w efekcie których ta miała poszerzyć się co najmniej dwukrotnie. Sztuczne zasilanie brzegu na odcinku ok. 2330 m z wykorzystaniem 175 tys. m3 piasku wykonało Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych z Gdańska. Jak podał Urząd Morski w Szczecinie, prace na tym samym odcinku plaży i z taką samą ilością materiału piaszczystego zostaną powtórzone po sezonie letnim w 2023 roku.

Projekt jest realizowany z unijnym dofinansowaniem w ramach działania "Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne, oraz monitoring środowiska" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Inwestycja, zgodnie z założeniem, ma zapewnić mieszkańcom i turystom korzystanie z szerokiej, piaszczystej, zadbanej i bezpieczniejszej plaży oraz promenady, a także ograniczyć negatywne skutki występowania ekstremalnych zjawisk meteorologicznych, w szczególności coraz silniejszych spiętrzeń sztormowych związanych ze zmianami klimatu.


Przebudowa umocnień brzegowych w Mielnie zgodnie z pierwotnymi planami miała być gotowa w połowie 2020 r. Urząd Morski w Słupsku (zlikwidowany 1 kwietnia 2020 r.) na inwestycje w Mielnie uzyskał unijne dofinansowanie z NFOŚiGW. Jednak dopiero w sierpniu 2019 roku  była gotowa dokumentacja projektowa. Na kilka tygodni przed likwidacją słupskiego Urzędu Morskiego wybrano trójmiejskie konsorcjum do nadzoru inwestorskiego, a na wykonawcę inwestycji konsorcjum z liderem Korporacji Budowlanej Doraco z Gdańska. To rozstrzygnięcie zostało zaskarżone. KIO nakazało ponowne rozstrzygnięcie postępowania. Stało się to w czerwcu 2020 roku, gdy to już Urząd Morski w Szczecinie przejął realizację zadania po słupskiej placówce. Ten w lipcu i w sierpniu 2020 roku unieważnił przetargi. W obu przypadkach powołał się na "wystąpienie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć". Ponadto uznał, analizując zamówienie, że te same cele można zrealizować w sposób bardziej racjonalny, efektywny, co miało pozwolić na rozszerzenie projektu o budowę opasek brzegowych w Pleśnej i w Kołobrzegu. (PAP)

autorka: Inga Domurat

ing/ mk/

taurus_sea_power_390x100_gif_2020
sun_track

Dziękujemy za wysłane grafiki.