• <
mewo_2022

World Bank: Amoniak i wodór najważniejszymi paliwami w drodze do neutralności węglowej

ac

20.04.2021 11:21 Źródło: własne
Strona główna Energetyka Morska, Wiatrowa, Offshore Wind, Offshore Oil&Gas World Bank: Amoniak i wodór najważniejszymi paliwami w drodze do neutralności węglowej

Partnerzy portalu

World Bank: Amoniak i wodór najważniejszymi paliwami w drodze do neutralności węglowej - GospodarkaMorska.pl
fot. Gospodarka Morska

Amoniak i wodór to neutralnie węglowo paliwa morskie, które prawdopodobnie będą najważniejsze w przyszłości – wynika z nowej serii raportów wydanych przez Bank Światowy. Według nich obecnie te dwa zielone paliwa są „najbardziej obiecujące" dla światowej żeglugi.

Według tych samych raportów skroplony gaz ziemny odegra nieznaczną rolę w procesie dekarbonizacji. Analitycy stwierdzili, że zielony amoniak i wodór dają najzdrowszy balans wśród innych kandydatów na paliwo przyszłości, w tym biopaliw czy syntetycznych paliw na bazie węgla.

W szczególności te kluczowe cechy dotyczą emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw, szerszych czynników środowiskowych, skalowalności, opłacalności ekonomicznej oraz konsekwencji technicznych i bezpieczeństwa stosowania tych paliw.

Co więcej, amoniak lub paliwa wodorowe mają tę zaletę, że oferują wiele ścieżek produkcji, ponieważ mogą być wytwarzane z odnawialnej energii elektrycznej lub z gazu ziemnego, a wynikająca z tego emisja dwutlenku węgla jest wychwytywana i bezpiecznie przechowywana pod ziemią. Wiele ścieżek produkcji zapewnia ważną strategiczną przewagę, ponieważ pomaga złagodzić niektóre obawy dotyczące początkowych ograniczeń zdolności produkcyjnej i problemów technologicznych.

Dalej czytamy w raporcie, że tam, gdzie to możliwe, ekonomicznie korzystne może się okazać rozpoczęcie produkcji paliw bunkrowych o zerowej emisji dwutlenku węgla z niebieskim amoniakiem lub wodorem, a następnie stopniowe przejście na ich ekologiczne odpowiedniki w miarę spadku cen energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

Oba paliwa można stosować w zmodyfikowanym silniku spalinowym w bardzo podobny sposób, jak obecnie stosuje się HFO. Ich zastosowanie w dostosowanych silnikach spalinowych niesie korzyści techniczne i ekonomiczne. Po pierwsze, istniejące statki mogą zacząć spalać amoniak lub wodór przy minimalnych modyfikacjach i bez wymiany głównego silnika. Dzięki temu amoniak lub wodór mogą czerpać korzyści z istniejącego łańcucha dostaw układu napędowego. Jednocześnie amoniak i wodór będą również kompatybilne z pojawiającymi się rozwiązaniami w zakresie ogniw paliwowych.

Chociaż biopaliwa i syntetyczne paliwa bunkrowe oparte na węglu również wykazują wysoki potencjał techniczny do wykorzystania jako bezemisyjne paliwa bunkrowe, zapewnienie dostaw na dużą skalę prawdopodobnie będzie ograniczane przez ograniczoną dostępność zrównoważonej biomasy i konkurencyjne zapotrzebowanie na nią oraz niższą konkurencyjność kosztową.

Paliwa bunkrowe o zerowej emisji dwutlenku węgla oferują „wyjątkową szansę" dla krajów rozwijających się. Przechodząc na żeglugę bezemisyjną, wiele krajów, szczególnie tych z dużymi zasobami energii odnawialnej, może wejść na przyszły rynek paliw o zerowej emisji dwutlenku węgla, jednocześnie modernizując własną krajową infrastrukturę energetyczną i przemysłową - wyjaśnił Bank Światowy.

- Społeczność morska, szczególnie w krajach rozwijających się, ma wyjątkową szansę w kontekście tych nowych paliw o zerowej emisji dwutlenku węgla - powiedziała Bernice Van Bronkhorst, dyrektor globalny ds. zmian klimatycznych w Banku Światowym.

 - Nie tylko pomogą one w dekarbonizacji żeglugi, ale mogą być również wykorzystane do zwiększenia potrzeb infrastruktury krajowej i ogólnie wytoczą kierunek rozwoju niskoemisyjnego – dodała.

 Badania pokazują, że potrzebne są strategiczne interwencje polityczne, aby przyspieszyć transformację sektora energetycznego i wykorzystać możliwości szerszego rozwoju gospodarczego, energetycznego i przemysłowego w krajach rozwijających.

Na przykład wprowadzenie rozsądnej ceny emisji dwutlenku węgla stworzyłoby równe szanse dla rozwoju i wykorzystania bezemisyjnych paliw bunkrowych. Przychody generowane przez taki środek rynkowy mogą pomóc krajom rozwijającym się w ich transformacji energetycznej i przyspieszyć kluczowe badania, rozwój i wdrażanie tych paliw.


seaway7

Dziękujemy za wysłane grafiki.