• <
mewo_2022

Wartość inwestycji w technologie wodorowe może sięgnąć poziomu 500 mld dolarów

16.07.2021 15:33 Źródło: własne
Strona główna Energetyka Morska, Offshore Wartość inwestycji w technologie wodorowe może sięgnąć poziomu 500 mld dolarów

Partnerzy portalu

Wartość inwestycji w technologie wodorowe może sięgnąć poziomu 500 mld dolarów - GospodarkaMorska.pl
Fot. Pixabay

Wraz z przyspieszeniem realizacji ambicji klimatycznych wzrosło tempo wdrażania technologii wodorowych jako kluczowego filaru transformacji energetycznej. Łączna wartość inwestycji w te projekty i całego łańcucha szacowana jest na 500 miliardów dolarów do 2030 roku.

Tylko od lutego 2021 roku ogłoszono w skali globalnej 131 dużych projektów wodorowych, co daje łączną liczbę 359 przedsięwzięć wodorowych w skali globalnej. Europa jest liderem inwestycji w wodór o wartości 130 miliardów dolarów, ale inne regiony już nadrabiają zaległości. Chiny wyłaniają się jako potencjalny gigant w dziedzinie wodoru z ponad 50 projektami, w szczególności po ogłoszeniu celu osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2060 roku. Aspiracje ma także Arabia Saudyjska, która widzi potencjał rozwoju nowego rynku energetycznego.

Takie wnioski płyną z raportu Hydrogen Insights Updates opracowanego przez Hydrogen Council we współpracy z McKinsey & Company. Eksperci wskazują, że 30 proc. projektów będących na różnych etapach realizacji można uznać za "dojrzałe". Dzięki wszystkim przedsięwzięciom zdolność produkcyjna niskoemisyjnego wodoru przekroczy 10 milionów ton rocznie do 2030 roku, co stanowi wzrost o ponad 60 proc. w stosunku do poziomu projektów zgłoszonych w lutym 2021 roku. 70 proc. zdolności produkcyjnych będzie ulokowane w procesach elektrolizy w połączeniu z OZE, podczas gdy pozostałe 30 proc. będzie stanowił wodór niskoemisyjny wytwarzany z paliw kopalnych w połączeniu z technologią wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS).

Ten wzrost aktywności następuje w obliczu bardziej rygorystycznych celów dotyczących emisji dwutlenku węgla (CO2) na świecie. Dziewięćdziesiąt krajów, reprezentujących 80 proc. światowego PKB, zobowiązało się do osiągnięcia celów redukcyjnych CO2. Ponad 30 krajów posiada konkretne strategie wodorowe i przeznaczyło na ten cel 76 miliardów dolarów z funduszy rządowych. Europa pozostaje centrum rozwoju technologii wodorowych, na którą przypada ponad 50 proc. ogłoszonych projektów  - szacowane inwestycje sięgają 130 miliardów dolarów wartości. Jednak wszystkie inne regiony także rosły proporcjonalnie szybciej, notując wzrosty nawet o ponad 75 proc. Co więcej, zaczynają się pojawiać przepływy handlowe pomiędzy ośrodkami podaży i popytu.

– Rozmach wodorowy jest już globalny. Wyraźnie widać, że wodór stał się centralnym elementem planów inwestycyjnych ogłoszonych przez wiele krajów w kierunku neutralności węglowej. Podczas gdy Europa pozostaje silnym uczestnikiem z nowymi ogłoszonymi projektami wodorowymi (80 proc.), inne regiony zwiększają także swoje zaangażowanie z imponującą liczbą projektów w przygotowaniu – powiedział Benoît Potier, Prezes i Dyrektor Generalny Air Liquide i Współprzewodniczący Rady ds. wodoru. - Cieszymy się, że możemy podzielić się tą pozytywną prognozą, a Rada ds. Technologii Wodorowych będzie nadal ściśle współpracować z partnerami przemysłowymi, decydentami i społecznością inwestycyjną, aby przyczynić się do budowania przyszłości bezemisyjnej energii – dodał.  

Liderem wodorowym mogą być Chiny 

Chiny stają się potęgą w dziedzinie wodoru oczekując, że do 2050 roku wodór będzie stanowił 10 proc. udziału w energetyce. Pomoże to osiągnąć ambitne cele klimatyczne w kluczowych sektorach gospodarki do 2030 roku. W Chinach ogłoszono publicznie realizację 53 projektów na dużą skalę, natomiast kolejne inwestycje o wartości 17 miliardów dolarów można uznać za dojrzałe. Rząd chiński udostępnił 20 miliardów dolarów z funduszy publicznych na projekty wodorowe. Natomiast 50 proc. ogłoszonych przez Chiny projektów jest związanych z zastosowaniami w transporcie, który jest kluczowym sektorem w planie transformacji energetycznej. Z kolei Stany Zjednoczone odnowiły swoje zobowiązania klimatyczne poprzez ponowne przystąpienie do Porozumienia Paryskiego i dążą do zmniejszenia emisji o 50 proc. do 2030 roku, aby dorównać Unii Europejskiej. 

– Obserwujemy bezprecedensowe zaangażowanie w walkę ze zmianami klimatycznymi, od Stanów Zjednoczonych przez Europę po Azję. Rządy i przemysł na całym świecie jednoczą się wokół potrzeby szybkiego zwiększenia skali czystych technologii, a kluczowa rola wodoru jako katalizatora naszego przejścia na czystą energię została ugruntowana. W odpowiedzi na liczne apele o odważne działania mające na celu przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, powstają duże projekty czystego wodoru, odpowiadające za około jedną trzecią całkowitego wzrostu zapotrzebowania na wodór przewidywanego na najbliższą dekadę – powiedział Daryl Wilson, dyrektor wykonawczy Hydrogen 

Bernd Heid, starszy partner w McKinsey & Company, także podkreślił, że skalowanie wodoru nadal przyspiesza. Inwestycje w projekty na "dojrzałym" etapie wzrosły prawie dwukrotnie do 150 miliardów dolarów od lutego 2021 roku, a obecna zdolność produkcyjna wzrosła o 60 proc. do 11 milionów ton. 

– Wartości inwestycji rośnie o około 1 miliard dolarów każdego tygodnia. Najbardziej aktywne obszary to Europa, Ameryka Południowa i Bliski Wschód, przy czym Stany Zjednoczone nabierają coraz większego rozpędu, a Chiny wyznaczają bardzo ambitne cele – dodał Heid.  


Partnerzy portalu

seaway7
ASTE_390X100_2021

Dziękujemy za wysłane grafiki.