• <

Szkoły przyjazne wodzie - certyfikaty przyznane

ew/Wody Polskie

22.06.2020 12:09 Źródło: własne

Partnerzy portalu

Szkoły przyjazne wodzie - certyfikaty przyznane - GospodarkaMorska.pl

Program Edukacyjny Wód Polskich pt. „Aktywni Błękitni, szkołą przyjazna wodzie” został zakończony uroczyście w piątek 19 czerwca br.

Podczas telekonferencji spotkały się szkoły się szkoły biorące udział w Programie oraz partnerzy i patroni Programu. Podsumowano pierwszą edycję Programu za rok szkolny 2019/2020. Szkoły, które wykazały się największym zaangażowaniem w działania na rzecz edukacji wodnej otrzymały nagrody i pamiątkowe statuetki. W sumie ok. 70 szkół, z województw pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego otrzymało certyfikat „Szkoły Przyjaznej Wodzie” – lista certyfikatów w załączniku.

W imieniu Wód Polskich głos zabrała Joanna Kopczyńska, Zastępca Prezesa ds. Zarządzania Środowiskiem Wodnym. Swoimi refleksjami nt. udziału w Programie podzielili się też przedstawiciele patronów i partnerów (kuratoriów oświaty, policji i straży pożarnej) oraz nauczyciele – koordynatorzy programu.

Następna edycja Programu odbędzie się w nowym roku szkolnym.

Szkoły nagrodzone narzędziem edukacyjnym "Moduł Woda":

    Szkoła Podstawowa nr 7 w Rumii – koordynator Dagmara Wittbrodt

    Szkoła Podstawowa w Pomysku Wielkim – Irena Jurczak

    Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 1 w Gdańsku – Barbara Giec, Anna Baranowska

    Szkoła Podstawowa nr 4 w Pruszczu Gdańskim – Helena Janikowska

    Państwowa Szkoła Podstawowa w Lubichowie – Iwona Lassota

Szkoły wyróżnione:

    Szkoła Podstawowa im. M. Kownackiej w Kłodawie

    Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Gdyni

    Szkoła podstawowa w Koźlinach

    Szkoła Podstawowa nr 8 w Wejherowie

    Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szemudzie

    Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego nr 94 w Gdańsku

    Zespół Szkół Specjalnych nr 2 w Gdańsku

    Szkoła podstawowa imienia Kornela Makuszyńskiego

    Szkoła Podstawowa nr 20 w Gdańsku

    Szkoła Podstawowa w Terespolu Pomorskim

    Szkoła Podstawowa w Czaplach

    Szkoła Podstawowa w Wiągu

    Szkoła Podstawowa w Kikole

    Szkoła Podstawowa nr 15 w Elblągu

    Szkoła Podstawowa w Czyczkowach

W Programie „Aktywni Błękitni – szkoła przyjazna wodzie” wzięło udział 15 tys. uczniów ze 112 szkół z województw pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Przeprowadzono w jego ramach 200 godz. zajęć, co przełożyło się na ponad 780 inicjatyw edukacyjnych.  Były to m.in. między innymi pogadanki dla rodziców przygotowane przez uczniów podczas wywiadówek i spotkań klasowych,  apele szkolne dla całej społeczności szkolnej we współpracy z samorządami uczniowskimi, wystawy plakatów i prac konkursowych, przygotowanie ulotek, opracowanie gazetek szkolnych na temat wody, audycje w radiowęzłach szkolnych, konkursy wiedzy, plastyczne, filmowe, fotograficzne, akcje sprzątania zbiorników wodnych i terenów wokół oraz lekcje na terenie obiektów hydrotechnicznych.

Mimo pandemii zajęcia były prowadzone on-line z wykorzystaniem scenariuszy lekcji Wód Polskich dotyczących powodzi i suszy dla klas Iv-VI i VII - VIII, kolorowanek, konkursów, czytanych baśni o wodzie i innych inicjatyw podejmowanych przez nauczycieli, uczniów i Rodziców w kontakcie z organizatorem.

Program objęty był patronatem Ministerstwa Żeglugi Śródlądowej i Gospodarki Wodnej, kuratoriów oświaty, a partnerami są Policja i Państwowa Straż Pożarna.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.