• <
Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024

Odkrycie na dnie Bałtyku. Zobacz, co znaleźli archeolodzy (wideo)

ew/Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu

05.09.2018 13:09 Źródło: własne
Strona główna Ekologia Morska, Ochrona Bałtyku, Rybołówstwo Morskie Odkrycie na dnie Bałtyku. Zobacz, co znaleźli archeolodzy (wideo)

Partnerzy portalu

Odkrycie na dnie Bałtyku. Zobacz, co znaleźli archeolodzy (wideo) - GospodarkaMorska.pl

Kołobrzeg, ze względu na swoje położenie w środkowej części południowego wybrzeża Bałtyku, stanowił od zarania dziejów ważny ośrodek handlowy. Podczas II wojny światowej port w Kołobrzegu był niemiecką bazą morską a od 1945 roku spełniał rolę ważnego punktu ewakuacyjnego.

Od 2016 roku Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu prowadzi systematyczne badania pod kątem lokalizacji i ewidencji podwodnych stanowisk archeologicznych.

W 2017 roku prace ekipy muzealnej były prowadzone na dwóch stanowiskach wrakowych. Efektem prowadzonych prac są liczne eksponaty pozyskane do muzeum. W tym roku prace są dalej prowadzone na tych stanowiskach.

W 2018 roku Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu po raz kolejny otrzymało dotację od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach projektu "Ochrona zabytków archeologicznych". Dzięki temu muzeum może realizować projekt: "Wraki Kołobrzegu 2018. Rozpoznanie podwodnych stanowisk archeologicznych w ramach badań AZP". Dzięki otrzymanej od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotacji został przeszukany obszar znajdujący się na wschód od przebadanego w 2017 roku rejonu. Prace poszukiwawcze w 2018 roku prowadzone są na wysokości Podczela. Badania realizowane są z pokładów jednostki hydrograficzno-pomiarowej – Echo 2 oraz jednostki pomiarowo-nurkowej Saracenn II. Podczas prac zostały znalezione 3 nowe stanowiska wrakowe.

Tereny na wysokości Podczela były miejscem desantu wojsk rosyjskich podczas wojny siedmioletniej, konfliktu o zasięgu światowym, który trwał w latach 1756-1763. W 1757 roku do wojny przeciwko Prusom przystąpiła Rosja. Podczas wojny trzykrotnie trwały walki o twierdzę Kołobrzeg. 26 sierpnia 1760 roku podczas drugiego ataku Rosjanie przeprowadzili właśnie w okolicach Podczela gigantyczną (jak na tamte czasy) operację desantową.

Po zakończeniu II wojny tereny lotniska w Bagiczu i Podczela (łącznie z plażą) zajęli Rosjanie i ogłosili strefa zamkniętą. Nie pozwalano tam wchodzić ani prowadzić żadnych prac. Wszystkie wraki z czasów walk o Kołobrzeg pozostały na plaży lub w wodach Bałtyku. Dowodem na to jest wydobyty przez Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu w 2017 roku na plaży w Podczelu wrak niemieckiej pomocniczej jednostki Kriegsmarine.

- Nie można wykluczyć że na badanym w 2018 roku przez Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu obszarze na wysokości Podczela znajdują się artefakty, pochodzące z czasów wojny siedmioletniej (lata 1756-1763.) - mówi Aleksander Ostasz – dyrektor Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, rzeczoznawca MKiDN. - Należy zaznaczyć, że relikty wielkiej XVIII-wiecznej akcji desantowej to nie lada gratka dla historyków i archeologów, rzadko spotykana w światowych kolekcjach. Poza tym to fragment naszej, lokalnej – pomorskiej i kołobrzeskiej historii, który rozpala wyobraźnię oraz nadal czeka na odkrycie. Czy w Podczelu natrafimy na skarby sprzed 300 lat ? Czas pokaże. Już wiemy że mamy 3 nowe stanowiska wrakowe, teraz staramy się ustalić z jakich one pochodzą czasów.

Akcja Wraki Kołobrzegu odbywa się pod patronatem: ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marka Gróbarczyka oraz starosty kołobrzeskiego Tomasza Tamborskiego.

Dane jednostki ECHO 2 – właściciel firma Escort Sp. z o.o.
Długość jednostki: 13,00m
Szerokość jednostki: 4,10m
Zanurzenie maksymalne: 1,20m
Prędkość: 18 węzłów
Moc silnika: 2 x 154 kW
Materiał Kadłuba: Laminat PS
Ilość osób na burcie: 10

Dane jednostki pomiarowo – nurkowej SARACEN II – właściciel Paweł Depta
Długość jednostki: 15,00m
Szerokość jednostki: 4,60m
Zanurzenie maksymalne: 2,20m
Prędkość: 8 węzłów
Moc silnika: 150 kW
Materiał Kadłuba: Stal
Ilość osób na burcie: 12
Specjalne wyposażenie pokładowe:
- winda rufowa o udźwigu 250 kg.

APEL

Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu zaprasza do współpracy wszystkie osoby posiadające informacje o nieodkrytych samolotach, czołgach lub innych obiektach, które powinny znaleźć się w polskich muzeach. Prosimy o kontakt: e-mail alekost@wp.pl , tel 601402400

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.